Flere grønne job i Furesø


Furesø Kommune vil give unge ledige meningsfulde opgaver at stå op til. Det handler om grønne job til gavn for mennesker og miljø i lokalområdet.

Furesø vil være en af de mest attraktive og grønne bosætningskommuner i hovedstadsregionen. Samtidig vil kommunen hjælpe ledige i gang med job og uddannelse med fornuft og fremtidsperspektiv. Alle have mulighed for at bidrage til fællesskabet. Der er mange opgaver at løse og samtidig ledige hænder, der gerne vil i gang. De to ting vil vi gerne kombinere.

Derfor er vi undervejs med et katalog af muligheder for ’grøn aktivering’”. De konkrete forslag skal give mening for kommunen og give de ledige et fodfæste på arbejdsmarkedet, kvalitet i hverdagen og perspektiv for fremtiden.

En række konkrete projekter er på tegnebrættet som for eksempel pleje af området omkring Søndersø, praktisk hjælp til Skolelandbruget, hjælp til spejdernes genbrug, bådudlejningen på Farum Sø samt opgaver i forbindelse med åbningen af Flyvestation Værløse.

Grøn aktivering

Målet er at skabe flere uddannelses- og jobmuligheder for unge ikkeforsikrede
ledige samt borgere med funktionsnedsættelse. Oplevelsen af
at blive værdsat gennem et meningsfuldt arbejde til gavn for
lokalsamfundet er afgørende. Grøn aktivering bliver til i et tværgående
samarbejde mellem kommunens forskellige forvaltninger og gennem
offentlige og private partnerskaber. Jobcenteret vurderer, at det vil dreje
sig om 60-90 ledige pr. måned, som kan komme i grøn aktivering.