God 1. maj 2012


Forår med fællesskab
Så blev det endelig forår. Bøgen er sprunget ud. Lærken slår sine triller og storken er set i Kr. Værløse.

I går blev min søn, Krisoffer, 29 år og inviterede til kalas på Nørrebro. I dag er det det arbejderklassens internationale kampdag. Og i morgen har mit banebarn, Sigrid 1 års fødselsdag. Foråret er en fest. Den lyse tid er over os. Der er masser at tro på og kæmpe for. Solidaritet, fællesskab og glæde for eksempel. At alle får en plads at udfolde sig på. At vi hele tiden forsøger at gøre dagen i dag en lille smule bedre, end dagen i går – ikke bare for os selv men for alle. Det er den socialdemokratiske grundfortælling. Det lange seje træk mod en lysere tid. Et stærk fællesskab skal sikre, at vi alle får lige mulighed for at gribe livet og folde det ud. Ingen må lades i stikken eller overlades til at skulle tigge om almisser for at kunne klare sig til dagen og vejen.

Tak til de, der tog og tager det tunge slæb
Kampen for velfærdsstaten var en kamp for frihed og lige muligheder. På en lys og rar 1. Maj her i 2012 i Værløse er der grund til i taknemmelighed at mindes de, der kæmpede for at udvikle det demokrati og den velfærd, som vi nyder godt af. Og takke de, som tog de nødvendige kampe under vilkår, der var langt vanskeligere, end dem vi kender i dag.

Der er også grund til at minde om, at der rundt om i verden stadig er sult, nød undertrykkelse og ufrihed. Kampen for en bedre verden slutter ikke med, at vi selv har fået en 36 tomme fladskærm. Den foregår hver time jorden rundt i Syrien, Bahrain, Myanmar, Kina, Zimbabwe og mange, mange andre steder. Min datter, Ida, har det seneste år været med ”Opperation Dagsværk” på arbejde hos Amazonindianerne i Peru, der kæmper for deres rettigheder mod olieindustrien, der har forurenet store dele af floden. Hun har også været i Zimbabwe og mødet unge mennesker, der kæmper for arbejde og demokrati, og som bliver arresteret, hvis de mødes mere end 8 unge af gangen. Begge steder er kampen hård men håbet og troen på forandring til det bedre tilsvarende stor.

1. maj er også markeringen af, at vi i den rige, privilegerede vestlige del af verden har et ansvar og forpligtigelse, der rækker ud over egne næsetip og landegrænse.

Ny regering – gamle udfordringer
Foråret er kommet til Danmark også i overført betydning. En ny regering sidder ved roret og udstikker en ny kurs. Vi har fået et ny forsvarsminister – valgt her i kredsen, som er meget synlig – på den gode måde. Tænk at insistere på, at stillingen som forsvarschef skulle slås op. Nick udfordrer konventionerne, men gør det med respekt for forsvarets opgaver og Danmarks internationale forpligtelser.

Vi har fået ny regering, men de økonomiske grundvilkår ændrer sig jo ikke over natten. Den finansielle krise er afgrundsdyb og selv om Danmarks kreditværdighed hører til blandt de højeste i verden, så har vores Finansminister Bjarne Corydon med god grund blikket stift rettet mod underskudet i statsfinanserne. Der er dikteret smalhals i de statslige og kommunale budgetter så langt øjet rækker.

Lad os udnytte krisen til at skabe forandring
I USA har man et udtryk, der hedder: dont miss a good crises. – altså ”spild ikke en god krise”. Vi kan ikke bare spare os ud af krisen.  Samtidig med den nødvendige økonomiske genopretning er vi nødt til også at skabe vækst, forandring og fornyelse. Samfundets store udfordringer på det økonomiske område, det sociale område og i forhold til klima og miljø kan – hvis vi griber det rigtigt an – blive startskuddet til ny vækst og velstand. Nye løsningerne må findes gennem nye alliancer, der trækker på viden fra alle dele af samfundet – det private såvel som det offentlige. Målet er at udvikle samfundet, så det ud fra alle betragtninger bliver bæredygtigt. Vi må ikke spilde krisen ved blot at gøre lidt mindre af det, vi plejer.

Danmark har fået en ny regering på det helt rigtige tidspunkt. En regeringen som kan bruge krisen til et nødvendigt servicetjek af velfærdssamfundet. For hvem skulle være bedre til det, end de partier, der i sidste århundrede tid var arkitekterne bag.

Udgangspunktet for omstillingen må være kerneværdier som: Solidaritet, fællesskab, ansvarlighed, hensyn til naturen og de kommende generationer, ret og pligt.

3 veje at gå
Vi skal i gang med en ny fortælling om, hvor samfundet skal hen. Det skal stå tindrende klart, at vi står i spidsen for en fornyelse af velfærdsstaten, der kommer det store flertal af borgerne til gode. Der er – efter min mening – tre kapitler i en sådan fortælling her i 2012.

For det første vil vi sikre en god og effektiv offentlig sektor med borgerne i centrum. Hver skattekrone skal anvendes, så vi får mest mulig service for pengene. Vi er det økonomisk ansvarlige parti, der sikrer at budgetterne holder og pengene passer. Mangel på økonomisk styring vil uvægerligt rammer de svageste hårdest. En effektiv offentlig service kræver gode arbejdspladser i stat og kommune med tillid til ansatte.

For det andet skal vi sikre bæredygtig vækst og beskæftigelse. Det kræver offentlige investeringer i miljø, uddannelse, forskning og infrastruktur. Det kræver også en forbedring af konkurrenceevnen og et stærkt offentligt privat samarbejde.

Endelig for det tredje skal vi fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget og hinandens liv. Som Mette Frederiksen siger: Vi skal have noget at leve for ikke kun noget at leve af. Vi har for mange borgere på passiv forsørgelse, for mange der lever et usundt liv med alvorlige livstilssygdomme og for mange, der er socialt isolerede og står uden for fællesskabet. Det er synd og skam, spild af liv og rasende dyrt. Svaret her er ikke nødvendigvis flere udgifter til overførelses- og sundhedsydelser. Svaret er snarere, at vi gennem forebyggelse, uddannelse, aktivering skal gøre så mange borgere så stærke og selvhjulpne som muligt. Vi skal styrke familierne, foreningslivet, og det frivillige arbejde. Og vi skal gøre det muligt at bidrage til arbejdslivet, også selv om ens arbejdsevne ikke er 100 pct.

Når det er sagt, skal det samtidig siges – så det står lysende klart: Vi ønsker et stærk velfærdssamfund. Ingen må lades ude eller i stikken

Vision for Furesø
I Furesø har vi skudt en visionsproces i gang under underskriften: ”Vi finder løsninger sammen”, hvor man i byrådets udkast til debat kan læse, at Furesø vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet. Vi er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved engagerede borgere, der vil bidrage til fællesskabet. I Furesø mener vi, at ressourcer forpligter. Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at finde løsninger på fremtidens udfordringer, så vi alle er med til at forme fremtidens Furesø. Alle er meget velkomne til at bdrage til debatten.

God 1. maj!
Jeg er stolt over at være med til at fejre 1. maj og markere kampen for frihed, solidaritet, lige muligheder og plads til alle, der vil. Tak til alle Jer, der er med til at holde håbet levende og hjerterne varme. Rigtig god første maj!