Folkemøde med solidaritet på dåse


Det kvartalsvise møde mellem kommuner i hovedstadsregionen var i anledning af Folkemødet henlagt til Bornholm. Det gav mulighed for at deltage i Folkemødet, som var en rigtig god oplevelse med masser af politik, hygge og højt humør. Jeg deltog i en paneldebat arrangeret af scleroseforeningen under overskriften: Har kommunerne ikke råd til at følge loven?
Loven siger, at der skal foretages et individuelt skøn og laves handleplan for det enkelte menneske med handicap. Men det har mange kommuner tilsyneladende ikke penge til. Er vi ligeglade med retssikkerheden og har vi ikke råd til at leve op til landets love?

Faktisk fik Furesø kommune ros på mødet, fordi vi har relativt få sager, som scleroseforeningen må gå ind i. Jeg sagde, at Furesøs vision om, at: “Vi finder løsninger sammnen” også forpligter i forhold til den enkelte borger. Derfor er vi ude og lave individuelle handlingsplaner og finde målrettede løsninger i dialog med de pågældende. Vi lægger vægt på en respektfuld dialog, hvor vi er lydhøre, rettidige og klare i mælet, når det handler om gensidig forventningsafstemning. På den måde søger vi løsninger frem for konflikter. Det betyder ikke, at vi friholder voksenhandicapområdet for effektiviseringer og besparelser. Som de økonomiske vinde blæser nu, skal vi på alle omåder prioritere og gøre tingene enklere, bedre, billigere og smartere. På voksenhandicapområdet handler det bl.a. om vores hjemtagningsstrategi og en forstærket rehabiliteringsindsats.

Jeg talte efter mødet med en pårørende, der gav eksempler på, hvor benhårdt det kan være, når en kommune ikke er lydhør og løsningsorienteret. Det er en stor udfordring af være pårørende til en alvorlig syg. Hvis man oven i den bekymring også skal slås med kommunen, er det næsten ikke til at bære.

Det skal vi huske på – og så skal vi huske på, at et svagt mindretal ikke kan stemme sig til deres rettigheder. De er afhængige af vores andres solidaritet. Jeg fik som tak for indlægget en konservesdåse med overskriften “Velfærd på dybt vand” og med påskriften “Solidariteten er under pres i krisetider. Sommetider ville vi ønske os, at vi kunne komme solidariteten på dåse – og gøre den langtidsholdbar”“.

Der er 12.500 danskere, der har sclerose