God borgerdialog


Kommunen er til for borgerne. Og vi er med i rigtig mange af de vigtige situationer i borgernes liv. Det kan være når sundhedsplejersken hjælper en lille ny familie. Når en virksomhed skal have en byggetilladelse, eller når en ældre medborger flytter på plejehjem. Kommunen er der også, når en borger bliver syg og har behov for  pleje og genoptræning, og vi er der, når der er brug for akut støtte til børn og familier i krise.

Byrådet lægger stor vægt på, at vi i alle disse forskellige situationer møder borgerne med respekt og finder gode løsninger i et samarbejde med borgerne.

Vi har formuleret 6 ledetråde for god borgerdialog. Ledetrådene drøftes nu på de enkelte arbejdspladser i kommunen Målet er at gøre Furesø Kommune til et endnu bedre sted for borgerne og medarbejdere.

1) Borgeren i centrum: Vi arbejder for borgerne.
Alt, hvad vi gør, skal kunne begrundes i, at det er til gavn for borgerne. Vi prioriterer vores arbejde i overensstemmelse med borgernes behov (inden for de gældende politiske, økonomiske og lovgivningsmæssige rammer).

2) Respektfuld dialog:  Vores dialog med borgerne er professionel og respektfuld.
Vi svarer rettidigt og fyldestgørende på alle henvendelser. Vi møder borgerne med respekt, tillid og omsorg. Vi tager udgangspunkt i borgernes behov og arbejder løsningsorienteret og i dialog. Hvis vi ikke umiddelbart kan imødekomme borgernes ønske, forsøger vi – i dialog med borgeren – at finde brugbare alternativer. Afslag begrundes.

3) Helhedsorientering:  Vi løser opgaverne helhedsorienteret og på tværs af forvaltninger.
Ansvaret for koordinering mellem forskellige forvaltninger er vores – ikke borgerens. Vi tager fat i det samlede sæt af udfordringer, som borgeren står med, og løser dem i et godt samarbejde mellem forskellige medarbejdere, enheder og evt. andre myndigheder.

4) God forvaltning: Vores afgørelser er dokumenterede, transparente og følger god forvaltningsskik.
Vores afgørelser er baseret på et objektivt, fyldestgørende og dokumenteret videngrundlag. Vi sikrer borgernes retssikkerhed gennem god sagsbehandling, vejledning om klageadgang m.v.

5) Høj faglighed og omkostningsbevidsthed: Vores sagsbehandling er baseret på en høj faglig indsigt og på respekt for kommunens økonomi.
Vi lægger afgørende vægt på, at vi har den fornødne faglige indsigt til at træffe afgørelser og varetage opgaver på den bedst mulige måde. Mangler vi den fornødne indsigt, beder vi om hjælp fra andre. I alt, hvad vi gør, er vi opmærksomme på, at anvende kommunale midler så effektivt som muligt.

6) Ansvar for løsninger: Vi tager initiativ og finder løsninger.
Vi følger sager til dørs og sikrer, de bliver løst på det niveau, hvor de hører hjemme. Vi tager sager i opløbet. Vi tager selvstændigt, initiativ, for at forebygge, at små problemer bliver store.

 

 • Pingback: 4 år med fremgang for Furesø()

 • Jesper Udby

  Det lyder jo flot, men jeg synes nu ofte der er lidt for langt fra ord til handling. Senest ifm “Sportscaféen” og tidligere ikke mindst lukningen af Cirklen som virkede helt gak og hvor man åbentlyst ikke indragede borgerne: http://sprutskalle.dk/blog/2011/12/06/det-er-en-omer-jane-isdal/

  • admin

   Kære Jesper
   Tanken med de 6 ledetråde for god bogerdialog er jo netop at sætte fokus på området, så vi i hele den kommunale forvaltning kan blive endnu bedre til det. Ole

   • Jesper Udby

    Undskyld jeg ikke læste indenad – jeg troede det var implementeret.

    Så må vi håbe det hjælper, så vi ikke i fremtiden skal have sager hvor man trækker beslutninger ned over hovedet på forældre til små børn, uden politikere eller forvaltning er i stand til at forklare hvilke “grundige overvejelser” der ligger bag; og uden der foreligger beregninger der dokumenterer en tænkt besparelse…

    God sommer 🙂