God midsommer til alle


Tale ved Sank Hans bålet ved Gedevasevang

Sankt Hans er midsommer og den berusende glæde over, at lyset omsider har fortrængt mørket. De korte, mørke dage er lagt bag os for en stund. Taknemmeligheden over lyset og sommerens komme har mennesket markeret gennem alle tider.

”Slægt skal følge slægters” gang synger vi i Ingemans dejlige samle ”Dejlig er Jorden” Og slægter har haft deres gang her på egnen, siden de første jægere strejfede rundt i skovene omkring Farum Sø og Furesø for mere end 13.000 år siden. Lige i det område, hvor vi står nu, har der været en meget rig kultur i oldtiden. Det vidner jættestuen Gretteshøj bl.a. om. Jættestuen ligger et par herfra stenkast herfra – nede i skoven i den vestlige ende af Farum sø. Jættestuen fungerede som fælles gravsted for de bopladser, der har ligget på baggedragene lige her, hvor vi står.

For en uge siden blev et det første stykke af oldtidsstien i Furesø indviet. Formålet er at formidle viden om spor i landskabet fra tidligere slægter. Sporerne i landskabet er også stier og hulveje, der har boret sig ned terrænet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Furesø har nogle af landets dybeste hulveje ved vadestederne i den vestlige og østlige ende af Farum sø. Kong Volmersvej er en sådan hulvej og en del af det gamle oldtidsvejsstrøg. Og går man lige over på den anden, sydlige, side af Farum sø kan se ikke mindre end 12 parallelle hulveje, der føre ned til søen.

Farum er oldnordisk og betyder “pladsen ved passagen” ,”vejspor”, ”overfart” eller ”overgang”. Hulvejene var en del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Farum og Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Vi lever i en hurtig tid, hvor det er vigtigt at få plads til fordybelse og se vores tid i sammenhæng med tidligere slægters stræben. Og her er vi i Furesø begunstiget af mange kulturhistoriske spor, der ligger lige for øjnene af os midt i vores skønne natur.

Igennem alle årene – fra de første jægere til i dag – har mennesker mødtes på årets længste dag. Kikket ind i bålets gløder. Tænkt på den tid, der var, og den tid der ligger foran os. Sankt Hans indbyder til eftertanke og fremsyn.

I Byrådet har vi sat et arbejde i gang om en vision for fremtidens Furesø. Vi startede så småt arbejdet for et års tid siden, da vi kom i mål med forhandlingerne om en ny Furesøaftale. Tiden var kommet til at se fremad. Længe nok havde vi syntes det var synd for os i Furesø med den store gæld, tvangssammenlægningen, det blakkede renomme fra fortiden, splid og strid. Med Furesø er alt andet end stakkels. Vi er en fantastisk kommune med meget store udviklingsmuligheder, som vi skal gribe ud efter. Vi rager op. Vi vil noget og kan noget på rigtig mange områder. I byrådets udkast til en vision, har vi formuleret det således: ”Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere”

Visionsdebatten handler om, hvad der i særlig grad skal kendetegne Furesø i fremtiden. Her er der særligt tre temaer, der er gået igen: Furesø som en grøn kommune midt i naturen. Furesø som en kreativ kommune med masser af kunst, kultur og idræt. Furesø som en kommune, hvor borgerne involverer sig og tager ansvar.

I Holger Drachmanns midsommervise synger vi om lidt: ”mod ufredens ånd vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde”. Der har været nok af ufred i Farum og Furesø. I aften lyder det: ”Vi vil fred her til lands – Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde”.

Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at holde hjerterne varme, hovedet koldt og troen på fremtiden lyslevende. Rigtig god midsommer til alle.