Oldtidsstier viser vej


I dag indviede jeg sammen med Jens Hald fra ”Oldtidsstifonden” det første stykke oldtidssti i Furesø. Formålet er at formidle viden om spor i landskabet fra tidligere slægters færden her i Furesø og i Nordsjælland. BS Ingeman skriver i ”Dejlig er Jorden”: ”Tider skal komme, tider skal henrulle. Slægt skal følge slægters gang”.

Og slægter har haft deres gang her i Furesø gennem årtusinder, og sat sig spor, man stadig kan finde, hvis man får lidt hjælp. Ikke store, larmende og naturødelæggende spor som vores tids motorvejsmarkeringer i landskabet.

Slægterne har færdes i Furesø, fra de første jægere dukkede op for mere end 10.000 år siden – efterfulgt af bondestenalderen, bronzealderen, jernalderen, vikingetiden, middelalderen og frem til vores tid.

Og slægternes virke har gennem årtusinder sat sig spor i form er langdysser, runddysser og jættestuer. I jettestuerne har man gjort rige fund fra bl.a. Grækenland, der vidner om, at den tids ”slægters gang” gik helt til Romerriget.

Sporerne i landskabet er også stier og hulveje, der har boret sig ned i landskabet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Furesø har nogle af landets dybeste hulveje ved vadestederne i den vestlige og østlige ende af Farum sø. Hulvejene er del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Vi lever i en hurtig tid, hvor det er vigtigt at få plads til fordybelse og se vores tid i sammenhæng med tidligere slægters stræben. Derfor er Oldtidsstifonden et fremragende initiativ, der leder os på sporet af vores kulturhistorie, som ligger lige der for øjnene af os midt i vores skønne natur.

Tak til Oldtidsstifonden og jo da i særlig grad til Jens Hald, der som fondens stifter har taget initiativet, doneret midlerne og lagt masser af frivillig arbejdskraft i projektet.

Læs mere her