Indledning til borgermøde om Vision Furesø den 9. juni 2012


Vi har glædet os rigtig meget til dette møde om Furesøs fremtid. Interessen har været overvældende. Mere end 60 visionsindlæg er der kommet på kommunens hjemmeside. Og mere end 160 har tilmeldt sig mødet i dag. Der er vi rigtig glade for – og I skal have rigtig mange tak fordi, I villet være med.

Det er ikke verdens nemmeste opgave at holde borgermødet her på Flyvestationen. Men vi syntes, det var det rigtige sted, at give Furesøvisionen luft under vingerne, vise flyvestationen frem og slutte dagen af med en helikoptertur for de særligt heldige. Vi håber I vil bære over med de praktiske problemer, der måtte opstå

En vision kan beskrives som noget, der er uden for rækkevidde, men inden for synsvidde. En vision er altså en ønsket fremtidig tilstand, som det kræver en væsentlig indsats at opnå.

Vi startede så småt arbejdet med visionen, da vi for et års tid siden kom i mål med forhandlingerne om en ny Furesøaftale. Vi havde fået styr på økonomien. Tiden var kommet til at se fremad. Længe nok havde vi syntes det var synd for os selv med den store gæld, tvangssammenlægning, det blakkede renomme fra fortiden, ævl og kævl, splid og strid.

Med Furesø er alt andet end stakkels. Vi er en fantastisk kommune med meget store udviklingsmuligheder, som vi skal gribe ud efter. Vi rager op. Vi vil noget og kan noget på rigtig mange fronter: miljø, erhverv, natur, kunst, skole og sport med FCNs mesterskabs som det seneste eksempel, der er med til løfte Furesø fremad.

I byrådets udkast til en vision, har vi formuleret det således:
Furesø er et ressourcestærkt lokalsamfund, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer og er kendetegnet ved mange engagerede, kreative borgere

Vi er den kommune med det 5 højeste uddannelsesniveau i landet og vi ligger på en klar førsteplads, når det handler om borgernes medlemskab af foreninger. Vi er en rigtig ressourcestærk kommune!

Visionsdebatten handler om, hvad der i særlig grad kendetegne Furesø i fremtiden. Her er der særligt tre temaer, der er gået igen: Furesø som en grøn kommune midt i naturen. Furesø som en kreativ kommune med masser af kunst, kultur og idræt. Furesø som en kommune, hvor borgerne involvere sig og tager ansvar.

Det har fået os til at formulere denne vision for Furesø – under overskriften ”Vi finder løsninger sammen”:

Furesø Kommune vil være blandt de mest attraktive bosætningskommuner i hovedstadsområdet med et godt fællesskab, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger, og hvor alle har mulighed for at bidrage til udviklingen af kommunen.

Samtidig tillader vi os at løfte hovedet , rette ryggen og føje til: ”Vi vil sætte vores præg på hovedstadsregionens udvikling, dele løsninger og indgå samarbejder, så udviklingen i hovedstadsregionen bliver bæredygtig – både økonomisk, socialt og miljømæssigt”.

Pæne ord, som ikke kan stå alene. Visionen skal have kød og blod. Den skal følges op med konkrete initiativer.

Vi har samlet de mange gode forslag fra borgerne i et idékatalog, der er systematiseret under de temaer, som I skal drøfte i dag

Her vil vi gerne have Jeres bud på, hvad der skal til for at gøre Furesø til en endnu bedre kommune. Rammer vi rigtigt i vores udkast til vision – eller er der brug for justeringer? Og hvilke konkrete initiativer, synes I, vi skal tage fat på for at bevæge Furesø i den rigtige retning.

Vi kan i sagens natur ikke love, at alle forslag bliver til virkelighed. Vi er nødt til at prioritere ud fra økonomiske, politiske, praktiske og juridiske hensyn. Det er jo sådan, at Byrådet arbejder. Men vi kan love at lytte, skrive ned, samle op og lade guldkorene indgå i det videre arbejde.

Og så kan vi også love, at vi fremadrettet – når vi skal i gang med at realisere idéerne – vil invitere Jer – borgerene – med i arbejdet. Vi kan slet ikke gøre det uden Jer.

Rigtig god arbejdslyst.