Velkommen til ny kommunaldirektør


Velkommen til Rasmus Bjerregaard

I dag siger vi velkommen til Furesøs nye kommunaldirektør, Rasmus Bjerregaard. Jeg har sagt til Rasmus, at han er en heldig kartoffel sådan at blive øverste direktør for de mange dygtige medarbejdere i Furesø. Rasmus kommer på et tidspunkt, hvor meget hårdt arbejde allerede er udført. De første år af den sammenlagte kommunes liv blev der slidt og slæbt med at slå Farum og Værløse sammen. Vi har bakset rigtig meget med organisation og ledelse, og er endt med en struktur med færre direktører og centerchefer. Økonomien er der kommet styr på – takket være en ny Furesøaftale, benhård budgetstyring og effektiviseringer. Og samtidig leverer vi hver dag god service til borgerne i Furesø. Det er jo det, vi er sat i verden for.

Det er en velfungerende kommune, som Rasmus træder ind i. I den periode her i foråret, hvor vi har stået uden kommunaldirektør, har det været tydeligt, at medarbejdere, centerchefer og de to direktører har rykket sammen og fået det hele til at køre. Vi har ikke bare overlevet, vi har også rykket på en række vigtige udviklingsopgaver. Mange tak for indsatsen i den forbindelse.

Vi har i valget af ny kommunaldirektør lagt vægt på tre ting: For det første skulle vi have en person, der kunne fastholde fokus på budgetoverholdelse og fortsatte effektiviseringer – en
”budgetbisse med et menneskeligt ansigt”. For det andet var det afgørende at den nye kommunaldirektør interesserede sig for den daglige, konkrete drift og udvikling i de mange forskellige serviceområder af kommunen. Og endelig for det tredje skulle den nye kommunaldirektør passer ind i organisationen – fagligt og personligt.

Rasmus lever op til disse ønsker. Der er al mulig grund til at være fortrøstningsfuld på Furesøs vegne.

Velkommen til – Rasmus.