Vision Furesø – Vi finder løsninger sammen


Furesøvisionen har været til debat blandt borgerne. Mere end 60 konkrete forslag er sendt ind til kommunens hjemmeside.  

Vi har samlet alle bidragene her idekatalog

På lørdag skal visionen drøftes på et borgermøde på Flyvestation Værløse. Mere end 150 deltagere har meldt deres ankomst.

Vi vil drøfte visionen ud fra følgende temaer, der er rejst af borgerne i indlæggene på hjemmesiden:

Grøn bosætningskommune – midt i naturen
–       Bevare, beskytte og skabe sammenhæng mellem naturområder
–       Byudvikle nænsomt
–       Natur- eller bæredygtighedscenter på eller ved flyvestationen
–       Skabe mere ”liv på landet” og mere lokal fødevareproduktion
–       Arkitektpolitik og designmanualer
–       Bevaring af landsbymiljøer og kulturminder
–       Bevarelse/styrkelse af lokalsamfundene
–       Furesø, Farum Sø og Mølleåen som centrum for rekreativt område
–       Gode cykelforbindelser

 
Kreativ kultur- og idrætskommune
–       Videreudvikle filmmiljøet på flyvestationen
–       Værksted for kunstnere, kunsthåndværkere og grafikere på flyvestationen
–       Idrætshøjskole og idrætsfaciliteter på flyvestationen
–       Højskole/forskole for musik, arkitektur og design på flyvestationen
–       Kunsthus – musikskole, forfatterskole og teaterskole under samme tag
–       Flymuseum på flyvestationen
–       Besøgscenter Mølleåen
–       Bedre faciliteter og forhold for frivillige på idrætsområdet
–       Udnytte den kulturelle mangfoldighed i Furesø


Attraktiv erhvervkommune – bæredygtig vækst i hovedstadsregionen

–       Offensiv erhvervspolitik: Samarbejde erhverv kommune og beslægtede erhverv imellem
–       Styrke kommunens handelscentre og/eller lokale daglig varebutikker
–       ”Smag på Furesø”: Brande kommunens lokale fødevareproducenter
–       Bedre kollektiv trafik – herunder togforbindelse nordpå
–       Furesø selvforsynende med energi

Fællesskab – aktivt og selvhjulpent liv
–       Forebyggende indsats på social- og sundhedsområdet
–       Udvikle fællesskaber og ansvar for eget og hinandens liv
–       Rummeligt arbejdsmarked (plads til personer med funktionsnedsættelse)
–       Mere frivillighed
–       Gode ældreboliger

Børn og unge – vores fælles fremtid
–       Aktiviteter på tværs af skolerne, der kan skabe sammenhænge
–       Flere ungdomsfester
–       Bedre fritidstilbud til de ældre børn (breddeidræt og FFO 3)
–       Bedre undervisning (mindre spildtid og mere kreativitet i udskolingen)
–       Ungdomsbyråd
–       Flere uddannelsesinstitutioner til Furesø (kreativt gymnasium og teknisk skole)
–       Idræt og natur på børneområdet: Alle unger skal ud og bevæge sig og opleve naturen
–       Udlandsophold til skolebørnene

Den velfungerende kommune
–       Styr på økonomien
–       Borgerne i centrum – den gode borgerdialog
–       Frikommuneforsøg skal skabe nytækning i den kommunale administration
–       Borgerinddragelse bl.a. i budgetprocessen

 • inge hoey

  ole bondo christensen- borgmester

  hvordan gik det saa paa moedet om flyvestationen ? ” vaerloeselejren”,- som den hed da jeg, datter af en
  pilot deroppe, i 1936 blev foedt midt i kr. vaerloese.- men desvaerre maatte flytte derfra i l940, efer tyskernes bombning og overtagelse af lejren. vi fortsatte dog med at besoege venner derude i mange aar,
  og interessere os for hvad der foregik.

  hilssen inge hoey.

  • admin

   Kære Inge Hoey
   Vi havde et rigtig godt bogermøde på flyvestationen. Mange mødte op og så området for første gang. Spændende at høre, at din far var pilot, og at du selv er født i Kr. Værløse i 1936. Det er et dejligt område og vi glæder os til at kunne åbne flyvesationen for publikum. Mange hilsener Ole Bondo

 • Alf Blume, formand DN-Furesø

  “Furesø, Farum Sø og Mølleåen som centrum for rekreativt område” – ja det lyder jo umiddelbart godt. Desværre er områderne allerede nu slidte og i nogen grad overrendte af mountainbikere og kondiløbere med høretelefoner eller ørepropper i ørene.
  For dem er naturen en grøn kulisse for individuel selvudfoldelse.
  Visionen bør i stedet være at åbne flere stier i det åbne land og sprede udnyttelsen af naturen over hele kommunen og ikke centreret i de områder, der allerede nu er kraftigt udnyttede og i øvrigt beskyttede mod forstyrrelser af EU via habitatdirektiv og fuglebeskytteslesdirektiv.
  Bastrupstien, Mølleåstien, Farum Søstien og nu Oldtidsstien – ja de er alle den samme sti langs med Farum Sø !

  • admin

   Hej Alf
   Det kan du have en pointe i. Vi er jo også i gang med nye stier – eksempelvis mod Bregnerød.
   Ole

   • Alf Blume

    Problemet er at det går hurtigt med at tivolisere de mest sårbare områder, mens kommunen slæber med fødderne når det drejer sig om stier i det åbne land: Lillevangsstien i kommuneplan siden “ruder konge var knægt” (under fredning siden 1992, men bortpløjet), nu optaget i forlag til plejeplan 2013.
    Bregnerødstien, mens kommunen voterer er en del af stien pløjet væk i strid med loven – hvis man havde været lidt mere vaks ved havelågen havde den været i brug for år tilbage.
    Der er forsvundet flere stier end der er lavet indtil nu . .
    Men vi glæder os til indvielsen af Bregnerødstien, Lillevangsstien, trampestier i Stavnsholtkilen samt stiforløb ved Bistrupvej . .

    Mvh Alf, formand DN-Furesø