Vision Furesø: Vi skaber løsninger sammen


Visionsudvalget har nu afsluttet sit arbejde og anbefaler i enighed nedenstående visionstekst til Byrådet.

Vision Furesø: Vi skaber løsninger sammen

Furesø er en ressourcestærk kommune, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer. Vi er kendetegnet ved engagerede, kreative borgere og velfungerende lokalsamfund.

Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at skabe løsninger på nutidens udfordringer og forme fremtidens Furesø, som

• en attraktiv og kreativ bosætningskommune med gode lokale beskæftigelsesmuligheder
• en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig
• en kommune, hvor vi værner om vores smukke natur og har et rigt udbud af kultur og idræt
• en omsorgsfuld og effektiv kommune med fokus på borgernes behov
• en kommune hvor alle børn og unge får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt
• en kommune med mulighed for at leve et sundt og aktivt liv – hele livet
• en kommune, der præger regionens udvikling og samarbejder om fælles løsninger

Der har været mange diskussioner undervejs om, hvad der i særlig grad skulle kendetegne Furesø. Visionen skulle gerne være dækkende, kort, præcist og brugbar. Jeg synes, vi har nået det mål.

Visionen skal udmøntes i konkrete handlinger. Her er der masser af inspiration at hente fra det afholdte visionsborgermøde og fra debatten på Furesøs hjemmeside. Det hele er samlet i et idékatalog, som kan findes her

Visionen og idékataloget vil indgå i den videre budgetproces og kommende politikker og nye initiativer i Furesø.

Borgerne har spillet en stor rolle i visionsprocessen og vil også gøre det, når idéerne skal omsættes til virkelighed. Tak for et kæmpestort engagement til alle de der har bidraget hidtil og vil gøre det fremover.