Hele byrådet bag budgettet


For tredje år i træk er det lykkedes at skabe et bredt budgetforlig i Furesø.
Budgettet for 2013 sikrer fortsat balance i kommunens økonomi med mulighed for at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune. Med et anlægsprogram for godt 80 mio. kr. samt en lang række nye udviklingsinitiativer bliver der bl.a. plads til flere idrætsfaciliteter, turbo på bolig- og byudvikling, investering i skoler og dagtilbud og bedre forhold for erhvervslivet. Målsætningerne i Vision Furesø sætter retningen. Vi skaber løsninger sammen!

Styr på økonomien
Siden det nye byråd trådte til i 2010, er der gennemført effektiviseringer for mere end 70 mio. kr. Og med forslagene i Budget 2013 når effektiviseringerne samlet op på 95 mio. kr. Omkostningerne til administration er faldet med 26 procent siden 2008. Budgetterne holdes, og der spares op til afvikling af Furesøgælden.

Ensartet skatteprocent
Alle furesøborgere får samme skatteniveau i 2014, hvor særskatten i Farum på 2,3 procentpoint endeligt forsvinder, og skatten bliver sat ned allerede i 2013. Borgerne i Værløse får en midlertidig ét-årig skattenedsættelse på 1 procentpoint i 2013, og borgerne i Farum vil både i 2013 og 2014 opleve, at skatten bliver sat ned. Fra 2014 har alle borgere i kommunen den samme skatteprocent på 24,9 procent.

——————————-

Fakta om budgettet:
– Særskatten på 2,3 pct. point i Farum forsvinder i 2014. Skatten harmoniseres således på Værløse niveau.
– Skattesænkningen starter allerede i 2013.
– Dækningsafgiften for erhvervsvirksomheder nedsættes fra 10 til 9,5 promille.
– Der gennemføres effektiviseringer i 2013 for 24. mio. kr.
– Siden 2010 er kommunens drift dermed blevet effektiviseret med samlet knapt 100 mio. kr.
– Der afsættes en særlig udviklingspulje på samlet små 80 mio. kr. over de kommende år (2013- 2016) til
– Der igangsættes en lang række nye initiativer som for eksempel:

o Flere seniorboliger
o Gang i Furesø – turbo på en række af de store byudviklingsopgaver
o Årlig ungemusical
o Fælles kulturkalender
o Ny idrætshal
o Styrket dialog om svære børne- og ungesager og handicapområdet
o Permanent tilskud til indkøbsbus
o Forebyggelse af indlæggelser og faldulykker
o Aktiv erhvervspolitik og markedsføring af Furesø som erhvervskommune
o Job og uddannelse til unge med særlige udfordringer
o Flere ressourcer til daginstitutionsområdet
o Flere ressourcer til skoleområdet – gennem ny arbejdstidsaftale
o Bedre fritidstilbud for større børn
o Ungefester på tværs i kommunen
o Familieuddannelse
o Brugertilfredshedsundersøgelser på udvalgte forvaltningsområder