Tryghed I Furesø


Tryghed er afgørende for det gode liv. Vores ældre, børn og unge skal kunne færdes trygt i byen alle døgnets timer, og vi skal forebygge indbrud og røverier.

Furesø Kommune er allerede en tryg kommune med faldende kriminalitet. Vi har et godt samarbejde med politiet, boligforeninger og grundejerforeninger. Den kriminalpræventive indsats omfatter samarbejde mellem skole og politi (SSP), opsøgende gadearbejde, job- og uddannelsestilbud for unge, lommepengeprojekter, virksomhedspraktikker, sports- og fritidsaktiviteter for unge samt samarbejde med grundejerforeninger om forebyggelse af indbrud.

Det er den mangesidede, forebyggende indsats og det lange seje træk, der gør en forskel.

Meget handler om, at unge mennesker skal have et job eller en uddannelse at stå op til. Det har vi haft meget fokus på, de seneste år.

For at fastholde denne positive udvikling har vi i samarbejde med Nordsjællands politi og Furesø Boligselskab indgået Partnerskabet ”Tryghed i Furesø Kommune”

Formand for Furesø Boligselskab Gerd Karlsen ser partnerskabet som et yderligere tiltag, der skal være med til at sikre den fortsatte positive udvikling i Farum Midtpunkt og skabe endnu mere tryghed. Se artiklen her

Freddy Bech Jensen, der er vicepolitiinspetør ved Nordsjællands Politi hilser også partnerskabet velkomment. 

”Partnerskabet med Furesø Boligselskab og Furesø Kommune betyder, at vi endnu bedre kan koordinere vores fælles indsats for at bibeholde den tryghed, der er tilstede i kommunen. Den positive udvikling og trygheden kan fastholdes”, siger Freddy Bech Jensen.

Lad os gøre tryghed til et fokusområde i den videre udvikling af Furesø