Bondo genvalgt som borgmesterkandidat


Pressemeddelelse:

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) blev på Socialdemokraternes Generalforsamling torsdag aften genvalgt som borgmesterkandidat.

Borgmester Ole Bondo Christensen (S) er indstillet på at tage endnu en tørn for Furesø. De seneste tre år på borgmesterposten har været et benhårdt arbejde med at bringe Furesø ud af det økonomiske uføre og sætte en ny kurs for kommunen. Resultaterne er til at få øje på: Budgetunderskud er vendt til overskud. Kommunen drives i dag 100 mio. kr. billigere end for tre år siden. Skatten sættes ned, og der er blevet plads til visioner for fremtiden. Sliddet har været stort, men Borgmesteren har mod på fire år mere for Furesø.

På Socialdemokraternes generalforsamlingen den 22. november 2012 i Satellitten i Værløse blev borgmester Ole Bondo Christensen valgt til Socialdemokraternes borgmesterkandidat til det kommende Byrådsvalg i Furesø. Det skete med generalforsamlingens fulde opbakning efter indstilling fra en enig bestyrelse.

Ole Bondo tager imod valget med glæde og ydmyghed: ”Det har været en stor ære de seneste tre år at stå i spidsen for arbejdet med at bringe Furesø fremad. Vi er nået langt  takket være det tillidsfulde samarbejde, vi har i valggruppe 1:  Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, SF, De Radikale og Dansk Folkeparti. Vi har med konkrete resultater vist, at vi har viljen, kræfterne og samarbejdsevnerne til at sikre fortsat fremgang for Furesø. Det vil være en stor glæde og ære, at kunne fortsætte arbejde med at udvikle Furesø og at gøre det i et bredt tillidsfuldt samarbejde med kommunens borgere og de øvrige partier i Byrådet”, siger Ole Bondo.

Borgmesteren peger på Furesø visionen som et vigtigt omdrejningspunkt for det videre arbejde med at udvikle kommunen. ”Vi står stærkt og er godt på vej videre frem. Furesø er en fantastisk kommune. Borgerne er engagerede, tager ansvar og involverer sig. Engagement og fællesskab er helt afgørende for at sikre forsat fremgang for Furesø”, slutter Ole Bondo.

Formanden for Socialdemokraterne i Furesø, Bjarne Zetterstøm, peger på Ole Bondo Christensens mangeårige politiske erfaring og lederevner som afgørende for borgmestergerningen: ”Ole Bondo Christensen har en klar lederprofil, som skaber respekt i byrådet, på Rådhuset og hos borgerne. Med Ole Bondo på borgmesterposten blev Furesø for tre år siden tilført ny og kompetent ledelsesenergi: Budgetterne blev trimmet, overflødigt fedt skåret væk og hele organisationens fokus blev rettet mod at skabe bedre resultater til gavn for borgerne. Og det er vel at mærke sket i et bredt og tillidsfuldt samarbejde.  Der er al mulig grund til at beholde Ole Bondo ved roret i Furesø i de kommende fire år”.

På generalforsamlingen blev der også nedsat et kandidatudvalg, der står for det praktiske arbejde med at samle kandidater til den socialdemokratiske liste til byrådsvalget i november 2013. Prioritering af listen sker på urafstemning blandt Socialdemokratiets medlemmer i foråret 2013.