Furesø Kulturdag og Foreningsfestival


Årets foreningsfestival er et overflødighedshorn af tilbud: Fra folkedans til hip hop og fra byvandring til vinsmagning – for blot at nævne nogle af ydrepunkterne. Hele kommunen er repræsenteret med aktiviteter på Skovhuset, Galaksen Mosegården, Kulturhuset, Skolelandbruget og Ellegården.

Furesø står stærkere end nogen sinde: Vi har fået styr på økonomien, kan spare op og sætte skatten ned. Vi er omsider én samlet kommune

Med styr på økonomien har vi overskud til at se fremad. Furesøvisionen tager udgangspunkt i, at vi er en ressourcestærk kommune, der ligger som en grøn oase midt i Hovedstadsområdet. Vi har et højt uddannelsesniveau, mange forskellige nationaliteter og boformer. Vi er kendetegnet ved engagerede, kreative borgere.

Vi vil bruge vores ressourcer til sammen at skabe løsninger for Furesø, som den kommune i hovedstadsregionen, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde. En kommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne tager ansvar og involverer sig og en kommune med et rigt udbud af kultur og idræt.

Hvorfor skal vi have et rigt udbud af kultur og idrætstilbud? Fordi det er det kit, der binder os sammen som mennesker. Det er der, vi oplever fællesskab, og det er der, vi bliver udfordret og udvikler os  Vi er den kommune i landet, hvor flest borgere er engagerede i foreningsaktiviteter. Uden borgernes engagement og al det frivillige arbejde i foreninger var Furesø ilde stedt.

Tusind tak til Kulturelt Samråd for stædigt at holde fast i foreningsfestivalen og for at have fornyet sig, så Kulturelt Samråd nu favner endnu bredere og når hele kommunen og det kulturelle spektrum rundt.

Tak til alle foreningerne og til kommunens kulturmedarbejdere, der hver dag gør en kæmpeindsats for at gøre kommunen bedre, sjovere og mere oplevelsesrigt. Læs mere om Kulturelt Samråd her