Hurra! Furesø har fået et Fontænehus


Tale ved åbningen af fontænehuset den 2. november 2012
 
Jeg er virkelig glad for, at vi nu sammen kan fejre den officielle åbning af Fontænehuset Furesø.

For et par år siden fortalte en bekendt mig om et Fontænehus, hun kom i som medlem og om den store glæde, hun havde ved være med til at styre huset sammen med andre med psykiske vanskeligheder.  ”Sådan et godt sted skal du også have i din kommune”, sagde hun til mig.

Og jeg havde faktisk netop set en fjernsynsudsendelse om Fountain House i København, hvor jeg kunne se, at tilbuddet gav mennesker med psykiske vanskeligheder et godt afsæt til at komme videre i livet.

Kort efter fik jeg kontakt til Hanne Gingold fra Fonden Fontænehusene Danmark, som oplyste, at det var det helt rigtige tidspunkt for Furesø Kommune at starte arbejdet med vores eget Fontænehus, da der var mulighed for økonomisk støtte fra Socialministeriet.
En delegation af politikere og embedsfolk fra Furesø tog derefter på besøg i et Fontænehus i Tåstrup for at se, hvordan de arbejdede, og det blev på den baggrund besluttet at søge fondsmidler til vores eget Fontænehus her i Furesø.

Det er derfor en særlig stor glæde for mig at stå her til indvielsen og ved selvsyn konstatere, at vi kom i mål. Vi har nu fået et supplerende tilbud i kommunen til borgere med psykiske udfordringer, som har et ønske om at komme tilbage til arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet.

I Fontænehuset bliver man en del af et socialt fællesskab, der bygger på frivillighed, ligeværdighed og medindflydelse. Man tilbydes meningsfyldt arbejde. Der forventes noget af medlemmerne. Alle skal bidrage, men det sker i fred og ro med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og muligheder.
Jeg er stolt af, at vi, som en relativ lille kommune nu har fået suppleret tilbuddene til borgere med psykiske vanskeligheder med et stærkt tilbud, der forhåbentlig kan vise vej til
nye fællesskaber og nye muligheder. Fontænehuset Furesø har en særlig forpligtelse til at udvikle et tilbud for de unge – og det er et arbejde, der allerede er godt i gang. Her skal Fontænehuset samarbejde godt med jobcentret, ungeenheden, lokale virksomheder og andre kommuner.
Tak til medlemmerne og medarbejderne for at have forberedt denne festlige dag og for at have sat huset så godt i stand. Tak til Socialministeriet for at bevillige
SATS-puljemidler til Fontænehuset Furesø. Jeg ønsker huset al mulig held og lykke og god vind fremover

Yderligere fakta om Fontænehuset
Fontænehuset Furesø startede for 9 måneder siden i tomme lokaler. Fontænehuset Furesø samarbejder tæt med socialpsykiatri og jobcenterets ungeenhed– og der er nu 25 indmeldte medlemmer, hvor af de 18 medlemmer er aktive i huset for tiden. Heraf er en tredjedel under 30 år.