Hvem sagde Swap?


Sikker økonomi i Furesø
Furesøs borgere vågnede i morges op til “nyheden” om store tab på kommunens lån. Sandheden er, at vi for længst har fået ryddet op og omlagt alle lån til fast forrentede statslån. Kommunen har desuden vedtaget en finansiel strategi, der betyder, at kommunen ikke indgår swapaftaler eller andre spekulative forretninger.

Da jeg blev borgmester for tre år siden overtog jeg ansvaret for Danmarkshistorien største kommunale gæld, som var skabt under tidligere byråd. En stor del af gælden på 3 mia. kr. var den gang bundet af såkaldte swap-aftaler, hvor renten lægges fast på et bestemt niveau.

Problemet var, at renten var bundet på et for højt niveau, og at kommunen derfor betalte alt for mange penge til renter og afdrag. Derudover indeholder swap-aftaler en betydelig kursrisiko.Det skulle vi have ryddet op, hvis kommunen skulle hænge sammen økonomisk.

Med indgåelse af den nye Furesøaftale i 2011 indfriede Furesø Kommune derfor alle sine swapaftaler og omlagde hele gælden til et langfristet fastforrentet statslån til en lav rente. Dette betyder en årlig besparelse på 70 mio. kr., som blandt andet gør, at skatten kan sættes markant ned i Furesø, så hele kommunen har ens skat på 24,9 procent i 2014 og frem.

Omlægningen til fast forrentede lån og kommunens nye finansielle strategi sikrer ro om kommunens økonomi og faste rammer for afvikling af gælden.

Vi skal fokusere på at levere god service til borgerne, og vi skal bestemt ikke give os i kast med risikable spekulationer for borgernes penge.