Økologisk mad i Furesøs køkkener


Furesø kommune laver mad til rigtig mange hver eneste dag: Til børnene i vuggestuer, skoler, og fritidsordninger. Til idrætsudøvere i vores sportshaller, til de ældre på plejecentrene og til medarbejderne på rådhuset.

Mindre end 1 pct. af det mad, vi serverer, er i dag økologisk. Det vil vi gerne gøre meget bedre, og nu har vi chancen.

Furesø har søgt og fået 3 mio. kr. fra Fødevareministeriet til at omlægge vores køkkenener, så der bruges flere økologiske råvare. Målet er at 60 % af maden skal være økologisk indenfor de nuværende budgetter.

Furesø Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Økologi ++, der tidligere har været involveret i at gennemføre omlægningen af bl.a. Københavns køkkener til økologi. Øko++ har således erfaringer med at omlægge køkkener i alt fra daginstitutioner og skoler til plejecentre og hospitaler.

Øko ++ vil gennemføre kursusforløb for alle, der har med madlavning at gøre i Furesø. Kurserne afholdes så vidt muligt i de enkelte køkkener. Omlægningen vil ske ved, at ændre menuer og anvendelsen af råvarer, og derved frigøre midler til, at købe de lidt dyrere økologiske råvarer.

Formålet er bedre og mere sundt mad til Furesøs borgere,. idet de økologiske menuer vil blive sammensat af friske årstidsbestemte råvarer, med masser af vitaminer, mineraler og mindre ”dårligt” fedt og mindre kød.

Herudover vil der være en lang række andre fordele ved projektet så som

• mindre CO2 udledning – bl.a. som følge af flere lokalt producerede råvarer
• reduceret madspild
• mindre forurening af grundvandet, idet de økologiske arealer dyrkes uden pesticider.