Så er Flyvestation Værløse åbnet


Mange hundrede børn, forældre, bedsteforældre var her til formiddag med til at åbne Flyvestation Værløse. Trods bidende kulde var der smil på alles læber.

Jeg holdt følgende tale:

I dag er en historisk dag. Når vi om lidt åbner Flyvestation Værløse for offentligheden, åbner vi samtidig nogle døre til fremtiden af stor betydning ikke bare for Furesø men også for de andre kommuner, der grænser op til Flyvestationen: Ballerup og Egedal – ja hele Hovedstadsregionen.

Mennesket har gennem alle tider ønsket at nedbryde mure, overvinde barrierer og udforske nye muligheder. Det var den nysgerrighed, der drev Columbus mod Amerika og fløj Armstrong til månen.

Det areal vi nu åbner omfatter ca. 450 hektar svarende til 4,5 mio. kvadratmeter – eller knapt en tiendedel af Furesø Kommunes samlede areal.

Det er først og fremmest et naturområde, vi åbner portene til. Tre fjerdedel af området er slette, overdrev og engarealer, og mere end halvdelen af området har økologisk status.

Området skal også i fremtiden først og fremmest anvendes til naturoplevelser og rekreative formål, men der er også – specielt i den sydlige del af Flyvestationen – mulighed for boligbyggeri og erhvervsudvikling. Nye spændende muligheder åbner sig. Dem skal vi gribe.

Den 12 juni 1987 var den amerikanske præsident Ronald Reagan i Berlin og holdt en tale ved Brandenburger Tor vendt mod Berlinmuren. “Mr. Gorbachev tear down this wall”, nærmest råbte han. Året efter brød muren endelig sammen og borgerne kunne frit bevæge sig på tværs af tidligere barrier og grænser.

I Furesø har vi ikke en Ronald Reagan. Til gengæld har vi ”Åbningsgruppen”, der har arbejdet ihærdigt – for ikke at kalde det stædigt – på at gøre denne dag mulig.

Gruppen, der blev etableret for mere end 2 ½ år siden, består af:

– Steen Prytz Jensen og Alf Blume fra Danmarks Naturfredningsforening
– Gunnar Brüsch og Ingvar Frier fra Friluftsrådet
– Anna Bodil Hald fra Bevar Naturen på Flyvestation Værløse og
– Lone Christensen, Kr. Værløse borger og byrådsmedlem

Gruppen har arbejdet målrettet med at forberede åbningen. Rigtigt mange ting skulle på plads: Oprydning af det store område, indhegning, afklaring af adgangsforhold og parkering, information og skiltning.

Åbningen har samtidig kun været mulig gennem stor velvillighed og bidrag fra Forsvaret og – omkringboede lodsejere.

Åbningsgruppen har søgt og fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Boligejendom ApS-koncernen
, Naturstyrelsen og 
Ballerup kommune.

Furesø kommune har støttet idéen fra start og har lagt en del midler og mandsskabstimer i projektet. Derudover har unge ledige bidraget som led i deres aktiverings/uddannelsesforløb.

Åbningsgruppen og alle andre, der har bidraget, fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Ikke blot for, at vi kan stå her i dag – men også fordi I har vist, hvad Furesøvisionen ”vi skaber løsninger sammen” kan udrette i praksis.

Ser vi tilbage, så har Flyvestation Værløse haft en kolossal betydning for den tidligere Værløse Kommune. Det var kommunens største arbejdsplads med op imod 3.000 ansatte. Mange har selv arbejdet eller aftjent deres værnepligt her – og alle har kendt nogen, der gjorde det.

Ser vi frem, så er det min – og hele byrådets vision, at vi skal bygge videre på den gode historie om Flyvestation Værløse. I Furesøvisionen siger vi, at vi skal videreudvikle Furesø, som en grøn kommune, hvor det er godt at leve, bo og arbejde. Her er Flyvestationen en vigtig brik med rigtig mange muligheder for mere natur, flere spændende fritidsoplevelser, nyskabende arbejdspladser og boliger.

Miraklernes tid er allerede begyndt! Meget er igang. Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen har etableret ”Filmstationen” i nogle af de tidligere hangarer, og flyvestationen er dermed allerede kendt som hjemsted for eksempelvis TV-serierne ”Lærkevej” og ”Lulu og Leon”, der er optaget herude.

Den videre udviklingen af flyvestationen vil byde på mange udfordringer, men der skal ikke være tvivl om, at Furesø Kommune vil spille en aktiv rolle og arbejde for, at udviklingen bliver til mest mulig gavn for borgerne i Furesø og de omkringliggende kommuner

Jeg ved, at rigtigt mange drømmer om, at der åbnes for flere anvendelser af flyvestationsområdet: Ridning, motions- og cykelløb, triatlon, koncerter, firmafester, svæveflyvning, modelflyvning og meget, meget mere. Ingen tvivl om at byrådet i Furesø også ønsker, at dette kæmpe store område skal kunne danne ramme om meget af dette i fremtiden. Men det er samtidig vigtigt – bl.a. af hensyn til dyrelivet herude, at området ikke bliver væltet over ende. Vi skal kunne styre en etapevis udvikling, som vil skulle tage hensyn til mange og forskellige interesser – og jeg håber, at I vil vise forståelse for dette.

Inden jeg åbner lågen, vil direktør Peter Kjølby fra Boligejendom Aps, som ejer af den jord, vi står på her, plante et træ til minde om åbningsdagen.

Nyd dagen på flyvestationen – og pas godt på den…

Læs mere her

  • Lone Christensen

    Kære Ole,tak for en god tale og tak for plantning af 2 meget flotte træer,selvom vejret ikke var med os,var det dejligt at se så mange mennesker som trodsede regn og stærk blæst ,de ville se flyvestationens åbningen,du skal også have en stor tak for din indsats,ellers havde vi ikke kommet så langt,tak igen og tak for idag,nu skal vi have suppe og varme os på,tak igen og forsat god weekend,de bedste hilsner fra Lone Christensen

    • Ole Bondo

      Kære Lone. Tak siger jeg for din indsats i åbningsgruppen og troen på, at det nok skulle lykkes. I Furesø skaber vi løsninger sammen 🙂 Det må man siger gælder også i dette tilfælde. Ole