Task Force om integration


Regeringen vil styrke integrationsindsatsen. En af de nye initiativer er en særlige task force, der skal samle gode erfaringer med integrationsarbejdet i kommunerne. Jeg er blevet bedt om at være formand for task forcen, der  skal se på, hvordan kommunerne kan skabe en bedre sammenhæng i integrationsindsatsen, og hvordan nydanskernes aktive medborgerskab styrkes. Det skal blandet ske ved at besøge kommuner med gode erfaringer, som andre kan lære af. (På billedet har jeg en snak med formanden for det lokale integrationsråd  i Furesø Neslihan Diksan)

Jeg har sagt ja tak til opgaven, fordi en vellykket integration efter min mening er helt afgørende for sammenhængskraften i samfundet og for samfundsøkonomien. Mange indvandrere og efterkommere klarer sig godt i det danske samfund. De bidrager på arbejdsmarkedet, og mange unge klarer sig fint i uddannelsessystemet.

Men vi har også reelle integrationsudfordringer i Danmark. Alt for mange er uden for arbejdsmarkedet, for mange – især drenge – får ikke en uddannelse og i nogle boligområder er der en koncentration af sociale problemer. Integrationsproblemer, der ikke er blevet løst, og som kan blive større, hvis vi ikke gør noget.

Det er vigtigt, at mennesker, der kommer hertil for at blive en del af det danske samfund, får hjælp til at klare udfordringer med eksempelvis sprog, uddannelse, job, og bolig. Samtidig skal vi have forventninger og stille krav om, at alle, der kan, bidrager til samfundet. Det er afgørende vigtigt, at integrationsindsatsen bliver grebet rigtigt an, så så mange som muligt kommer i gang med job og uddannelse og bliver en del af det danske samfund så tidligt som muligt. Problemer med sprog, beskæftigelse, uddannelse, sociale forhold og sundhed skal ses i en sammenhæng og løses på tværs og i samarbejde eksempelvis med arbejdsmarkedets parter. Det har nogle kommuner gode erfaringer med, og de erfaringer skal nu samles op og udbredes til hele landet

Task Forcen skal også se på, hvordan vi styrker nydanske borgeres aktive medborgerskab for eksempel gennem deltagelse i det frivillige arbejde i fodboldklubber, beboerforeninger og skolebestyrelser. Vi skal pege på konkrete erfaringer, der har inspireret nydanskere til at tage medansvar og deltage på lige fod i samfundets fællesskaber, som andre.

Når jeg er valgt til opgaven, tror jeg det er fordi, at Furesø er en mangfoldig kommune med mange forskellige nationaliteter. Vi har forventninger til hinanden og skaber løsninger sammen. Det gælder også på integrationsområdet. Samtidig har vi vist, at det er muligt at løse kommunale opgaver enklere, bedre, billigere og smartere. Det skal vi på landsplan også gøre på integrationsområdet, der i nogen grad lider af, at for mange projekter med for lille en effekt falder over hinanden.

De øvrige medlemmer af Task Forcen Jesper Nygård, adm. direktør i KAB, Jette Runchel, kommunaldirektør i Albertslund Kommune, Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut, Else Marie Ringgaard, chefkonsulent i Dansk Flygtningehjælp og Michael Petterson, arbejdsmarkedschef i Vejle Kommune.