Aktive hænder


Til fælles gavn
Projekt Aktive Hænder er et nyt initiativ under Furesø Frivillighedscenter, Formålet er at at udvikle sammenhængen i lokalsamfundet. Projektet bygger på en tro på, at førtidspensionister har kompetencer, som de gerne vil bruge til fordel for foreningslivet. Der er et stort potentiale for gensidigt udbytte – både menneskeligt og praktisk – ved at tænke i nye baner. Den enkelte vokser ved at udføre opgaver for fællesskabet.

Tilbud til førtidspensionister
Aktive hænder er et tilbud til alle førtidspensionister i Furesø Kommune. Formålet er at give fortidspensionister mulighed for at udvikle sig i et arbejdsfælleskab, hvor man bliver stillet meningsfulde opgaver, som hjælper foreninger i kommunen. Tilbuddet er en håndsrækning til dig, som ønsker at bidrage med frivilligt arbejde!

En ny sparringspartner for foreninger
Med “Aktive Hænder” har foreningerne i Furesø Kommune fået et nyt tilbud. Projektet vil gerne hjælpe din forening med administrative opgaver, men også med udvikling af foreningernes potentiale, synlighed, rekruttering og medlemsfastholdelse. Projektet tænker i nye baner, når det kommer til at løse foreningernes udfordringer.

Kontakt
Projekt Aktive Hænder retter sig mod førtidspensionister, som ønsker at tilegne sig færdigheder til brug for frivilligt arbejde for foreninger i Furesø Kommune. Vil du være en del af et fællesskab og lære nye ting sammen med andre førtidspensionister? Henvend dig til projektleder Hanna Gregersen på hanna@aktivehaender.dk eller 20 90 97 08.