Til julefest på Gerlev Kro med Gedevasevang


Omkring 160 feststemte ældre Furesøborgere havde sagt ja tak til invitationen fra Gedevasevang om at komme til julefest. Sneen dalede stemningfuldt da to turistbusser stævnede ud med kurs mod den hyggelige Gerlev Kro

Det er første gang, at Gedevasevang indbyder til en fælles julefest for brugere, personale og bestyrelsesmedlemmer. Jeg var også inviteret og havde en dejlig eftermiddag. Mange, jeg talte med, har boet i Farum eller Værløse i mere end en menneskealder og kunne fortælle spændende historier om Slangerupbanen, ture med hestevogn, byggegrunde man kunne købe for blot 5.000 kr., og baller på for længst lukkede forlystelser. Levet liv, visdom og meget glæde.

Gedevasevang bygger i høj grad på frivillighed og gensidig hjælp. Nogle brugere kommer dagligt, andre flere gange ugentligt eller, som det nu byder sig, men fælles for alle er de mange gode sociale aktiviteter, der hver uge tilbydes, og som giver så mange oplevelser og venskaber.

Jeg møder meget tit tilfredse brugere af Gedevasevang, der fortæller om interesante foredrag, spændende ferieture og veltillavede måltider indtaget i dejlige rammer. Jeg hører også, at stedet for mange betyder rigtigt meget i hverdagen. At Gedevasevang betyder trivsel og mere overskud til at klare for eksempel sygdomsperoder og svære stunder i livet. Ja, på Gedevasevang ”smitter” man hinanden med en positiv tilgang til tilværelsen.

Der er grund til at være både imponeret og taknemmelig for det store frivillige engagement, som jo er grundstenen i Gedevasevangs virke.

Efter en formidabel julefrokost, sange og dans blev vi atter hentet af bussserne og kørt hjem i det sneklædte landskab  – en dejlig oplevelse og mange nye bekendtskaber rigere.

Gedevasevang gør en forskel. Tak til alle medarbejderne med  Birgit i spidsen. Tak til de mange frivillige og tak til bestyrelsen for jeres fælles bidrag til at gøre Gedevasevang til et godt sted for alle.

Rigtig glædelig jul og god nytår til alle på Gedevasevang.