Ét samlet rådhus


Furesø er én kommune. Vi bør kunne nøjes med ét samlet rådhus. Siden 2008 er antallet af administrative medarbejdere i Furesø reduceret med 23 pct. I dag har vi derfor ledige kvadratmetre på vores rådhuse i Farum og Værløse. Der er mange penge at spare ved at samle rådhusfunktionerne ét sted. Samtidig kan vi få mere kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen til gavn for borgerne.

Byrådet har derfor med et meget stort flertal besluttet, at Furesø skal have ét samlet rådhus. Og det skal ligge på adressen Stiager 2 i Værløse. Byrådet har dermed tiltrådt indstillingen fra det særlige Rådhusudvalg, som Byrådet nedsatte i foråret 2012. Vurderingen er, at en samling af rådhuspersonalet i en om- og tilbygning af det eksisterende byggeri på Stiager, vil spare kommunen for ca. 11 mio. kr. om året.

Rådhusudvalget har set på mange forskellige løsningsmuligheder for et samlet rådhus – lige fra nybyggeri, til leje af ledige kontorlokaler i kommunen, og om- og tilbygning af de eksisterende rådhusbygninger i Farum og Værløse. Vi ønskede alle muligheder belyst ud fra kriterier som a) økonomi, b) tilgængelighed for borgerne, c) mulighed for bedre, mere sammenhængende sagsbehandling og d) arbejdsmiljø for medarbejderene. Kravet har således været, at en samling af rådhuset skal give en økonomisk gevinst for kommunen og sikre den bedst mulige borgerbetjening. Et enigt Rådhusudvalg indstillede ud fra de kriterier Stiager 2 i Værløse som den mest fordelagtige løsning for Furesø Kommune. Det er super godt for Furesø, at 20 ud af 21 byrådsmedlemmer kunne tiltræde Rådhusudvalgets indstilling til et fremtidigt fælles rådhus. Samtidig har vi lagt vægt på, at der også fremover være borgerbetjening i de enkelte bydele.

I første omgang betyder beslutningen, at den lejede del af rådhuset på Rådhustorvet i Farum bliver opsagt. Samtidig går man i gang planlægge en mere hensigtsmæssig indretning af rådhusbygningen på Stiager 2 i Værløse, så den kan rumme flere medarbejdere. Rådhusudvalget fortsætter sit arbejde og skal bl.a. fastlægge, hvilke funktioner, der skal placeres på det samlede rådhus og komme med forslag til konkrete om- og tilbygninger af Rådhusbygningen på Stigager 2 i Værløse.

Planen er, at den bygning, som kommunen ejer på Frederiksborgvej i Farum, og som i dag huser kommunens børn- og familieafdeling, kan sælges, når medarbejderne på et tidspunkt kan rykkes til Stiager i Værløse. Der lægges op til en gradvis samling af rådhusfunktionerne i Værløse, for at sikre god borgerbetjening og gode arbejdsforhold for medarbejderne i den periode, hvor de nødvendige om- og tilbygninger finder sted. Samtidig lægger Byrådet vægt på, at der kommer nye funktioner ind i de nuværende rådhusbygninger i Farum, så de ikke kommer til at stå tomme hen.