Landing af Flyvestationen


Flyvestation Værløse blev åbnet for offentligheden i efteråret 2012. Åbningen har været en stor succes med mange besøgende. Furesø Byråd og staten er nu enige om at tage det næste skridt. Der skal findes en snarlig løsning på det fremtidige ejerskab, så der for alvor kan sættes skub i udviklingen af det store område.

Vi har gennem længere tid forhandlet med Forsvarsministeriet og andre ministerier om en model for det fremtidige ejerskab til flyvestationen. Vores udgangspunkt har været, at Furesø Kommune skal have indflydelse på områdets udvikling og muligheder for at få del i overskuddet ved udvikling af området. Samtidig har vi fastholdt, at det ikke er en kommunal opgave at rydde op efter den forurening, der er på området.

Flyvestationen skal udvikles til et enestående naturområde med offentlig adgang og med mulighed for masser af friluftsaktiviteter. Den sydlige del af flyvestationen giver mulighed for spændende nye boliger og erhvervsudvikling i respekt for miljø, klima og den omkringliggende natur.

Den model, der p.t. forhandles, indebærer, at flyvestationen overdrages fra Forsvarsministeriet til hhv. Miljøministeriet, Kulturministeriet og Freja Ejendomme A/S. De store grønne områder skal ejes og drives af Naturstyrelsen, mens Kulturstyrelsen skal overtage de to store hangarer og to operationsbygninger i nord.

Området omkring Sydlejren, hvor der kan planlægges en vis byudvikling, overdrages til Freja Ejendomme A/S. Et eventuelt nettooverskud ved salg af ejendomme og byggeretter i Sydlejren deles mellem Freja A/S og Furesø Kommune. Furesø Kommune vil undersøge mulighederne for at overtage enkelte bygninger på området til brug for kommunale aktiviteter, foreningsformål mv.

Kommunens indflydelse på udviklingen af flyvestationen vil blive tilgodeset gennem kommunens ansvar som planmyndighed og gennem samarbejdsaftaler med de involverede parter.

Den grønne kile vil fortsat være naturområde med offentlig adgang, hvor der også er mulighed for friluftsaktiviteter og events.

Vi skal i de kommende måneder forhandle detaljer på plads i aftalen. Et enigt Byråd står bag den skitserede løsningsmodel, der er en god løsning for Furseø