Den ulykkelige lockout


Tale til lærerne ved demonstration foran Furesø rådhus den 2. april 2013

Kære alle,
Lad mig starte med at beklage, at I ikke kunne komme på arbejde i dag. Jeg ved, at det er det, som I allerhelst vil: Være sammen med børnene og sikre dem den bedst mulige skoledag. Vi har rigtig gode skoler i Furesø, fordi børnene hver dag mødes med kærlighed, udfordringer og forventninger. Gode folkeskoler hviler på lærernes engagement og faglige dygtighed. Her er vi rigtig godt stillet i Furesø. Det skal I – hver enkelt af jer – have tak for.

Vi har også et godt lokalt samarbejde om at gøre gode skoler bedre. Lærere, skoleledere, skolebestyrelser, forældre og Byrådet har en fælles vision om at udvikle skolerne, så alle børn får mulighed for at udvikle og uddanne sig maksimalt.

Lige før årsskiftet indgik Byrådet en lokalaftale med lærerforeningen i Furesø, der for de samme penge giver mere undervisningstid, flere timer til holddannelse og dermed bedre undervisning. Samtale fremmer forståelsen. Man kan godt aftale sig til nye arbejdstidsregler, der flytter folkeskolen fremad.

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Heldigvis kommer der en dag, hvor lockouten er slut – og lad den dag komme snart! Vi skal holde fast i den gode dialog og fortsætte udviklingen af folkeskolen her i kommunen.

Det må på landslan være muligt at indgå en aftale mellem KL og Danmarks Lærerforening, som både giver den fornødne fleksibilitet, mere undervisningstid og den fornødne tid til forberedelse. Skolelederen på den enkelte skole skal i sagens natur have mulighed for at tilrettelægge arbejdet bedst muligt. men det skal ske i dialog med medarbejderne, som det jo gør på alle vores arbejdspladser i kommunen.

Udvikling og kvalitet skal gå hånd i hånd. Den opgave skal helst løses ved forhandlingsbordet – og hellere i dag end i morgen.

I må have en fortsat god dag – og forhåbentlig er I snart tilbage på skolerne igen.

  • Ane Nielsen

    Kære Hr. Borgmester.
    Med al respekt – tak for din tale til lærerne og ligeledes – tak for din omsorg.
    Med venlig hilsen
    A. Nielsen.