Seniorbofællesskaber


Furesø Kommune vil gerne hjælpe seniorbofællesskaber i gang. Første skridt var et informationsmøde den 8. april for alle interesserede furesø-borgere. Interessen var overvældende med mere end 250 tilmeldte. Mødet gav mulighed for, at borgere, der har nået eller nærmer sig senioralderen kunne mødes og høre mere om det at etablere og at bo i et seniorbofællesskab.

Bofællesskaber giver en særlig mulighed for kontakt og samvær med andre i hverdagen, og nærheden til hjælpsomme bofæller giver tryghed og gode rammer for at klare sig som ældre i eget hjem. En indsats på området indgår i byrådets Budgetaftale 2013.

Mange seniorer vil gerne flytte i en mindre bolig uden trapper og andre forhindringer – og samtidig gerne bo i et fællesskab. Flere seniorboliger vil kunne betyde et generationsskifte i de boliger, der er blevet for store for ældre, og dermed give plads til nye familier – til glæde for befolkningsudviklingen i kommunen.

På informationsmødet fortalte fire oplægsholdere om, hvordan man bærer sig ad med at realisere et bofællesskab af henholdsvis ejer-, andels- og lejerboliger og om, hvordan det er at bo i et bofællesskab.

Læs mere her