Flere ældreboligere til Furesø


De henvendelser, vi får ind fra borgerne, viser, at der er et stort behov for flere ældreegnede boliger i Furesø. Samme melding får vi på vores møder med Ældrerådet og Ældresagen.

Vi vil meget gerne samle op på dette behov og formidle det videre til boligselskaber, pensionskasser og andre, der bygger boliger her i kommunen.

Furesø har tidligere, som en arv fra den gamle Farum Kommune, haft en venteliste for ældre, der ønskede en seniorbolig. Problemet med listen var, at kommunen efter loven ikke må administrere en sådan venteliste og, at der i øvrigt var forsvindende få boliger i forhold til det antal personer, der var skrevet op på ventelisten.

Vi vil i stedet bede forvaltningen om at skriver ud til de, der stod på den gamle venteliste for at høre, om de stadig er interesseret i en seniorbolig i kommunen, så kommunen kan videreformidler oplysningerne til de, der i fremtiden skal administrere ventelister til nye ældreegnede boliger i Furesø.

Vi vil samtidig tage en snarlig snak med Ældrerådet og boligselskaberne om hvordan, vi samler op på behovet, og hvilken rolle kommunen, rådet og boligselskaberne kan spille i den forbindelse.