SOS Børnebyer, Furesø


SOS Børnebyer hjælper nødstedte, forældreløse børn i hele verdenen. Lokalafdelingen for SOS Børnebyer i Furesø hører til landets ældste. I lørdags inviterede foreningen til familiedag på Falck-stationen i Farum.

153 millioner børn i verdenen er uden forældre, og mange af børnene bruger al deres energi på at sørge over tabet og på at skaffe sig mad, klæder og tag over hovedet.

SOS bygger børnebyer til forældreløse børn. Mere end 530 børnebyer er det blevet til med plads til over 80.000 børn. I børnebyerne får de forældreløse børn en ”SOS-mor” og 6-10 “søskende”, så børnene får en fast ramme for livet. Ud over trygge rammer og kærlighed får børnene mad, medicin og skolegang. Det giver dem mod på at lære og dermed mulighed for at kunne klare sig senere i livet.

Og pengene rækker langt! Et bidrag på 50 kr. kan sikre vaccination af 10 børn. For 100 kr. kan man brødføde en familie en måned og for 1000 kr. kan man give 2 børn skolegang i 2 år, med skoleuniform og undervisningsmateriale og det hele!

Der er grund til at takke SOS Børnebyernes lokalafdeling ved formand Dot Boye for arbejdet med forældreløse børn i hele verdenen. Og tak til Falck ved stationsledere Henrik Rasmussen og Kim Iversen for at sætte fokus på arbejdet og skabe en god og sjov dag for familier i Furesø.

Læs mere om hvordan, du kan hjælpe her