Midsommer med fælleskab i Furesø


Sankt Hans er midsommer og den berusende glæde over varmen og lyset. De korte, mørke dage er lagt bag os for en stund. Taknemmeligheden over lyset og sommerens komme har vi mennesker markeret fra de første tider.

Sidste år udkom bogen Furesøhistorien. Omslaget på bogen er et billede af Claus Ørntofts smukke skulptur ”Udsyn”, der med ryggen mod Fiskebækken skuer ud over Furesø. Skulpturen kan tolkes som et fortidsvæsen, der har set de første jægere dukke frem på Furesøegnen for 15.000 år siden. Men skulpturen skuer samtidig ind i fremtiden – deraf navnet ”udsyn”.

Også den gang, da de første jægere kom, var egnen her et godt sted at bo, med masser af fisk i søerene og vildt i skovene. Tænk jer, at der er ved Værebro å er fundet en spydspis af flint, der har 13.000 år på bagen. Siden da har slægt fulgt slægters gang. Hver generation er gået ind i sin tid for at skabe et godt liv og med ønsket om at efterlade jorden lidt bedre, end da de selv overtog den.

500 meter her fra, mellem Frederiksborgvej og Motorvejen, kan man se meget tydelige hulveje, boret sig ned terrænet af generationers færden til fods, med oksekærre og heste. Hulvejene har ført tidligere generationer hen til og over Fiskebækken – noget mindre støjende, end motorvejen gør det i dag.

Farum er oldnordisk og betyder “pladsen ved passagen”, ”overfart” eller ”overgang”. Hulvejene var en del af datiden hovedfærdselsåre fra Roskilde til Helsingør. Furesø lå også den gang helt centralt i Nordsjælland.

Sidste år vedtog byrådet en vision for fremtidens Furesø. Vi har alle muligheder for at blive et af landets mest attraktive, grønne bosætningskommuner. Her er godt at slå sig ned – som det var dengang, da de første jægere sejlede op gennem Mølleåen. Vi ligger centralt i hovedstadsregionen med en enestående natur. Men det vigtigste er, at vi er en kommune med stærke fællesskaber, hvor borgenre engagere sig og tager ansvar. Vi er den kommune i landet, der har flest foreningsaktive borgere. Se Furesø Marina her, der huser en lang række foreninger, hvor borgere finder sammen om en fælles interesse og på frivillig basis skaber rammer for det gode liv.

Siden de første tider har mennesker i Furesø mødtes på årets længste dag. Kikket ind i bålets gløder. Tænkt på den tid, der var, og den der ligger foran os. Sankt Hans indbyder til eftertanke og fremsyn og til at dvæle ved de værdier, det er vigtigt for os. Og her er heldigvis meget mere der samler, end der deler os. Vi ønsker, at vores børn vokser op i tryghed og bliver godt rustet til fremtiden. At de bliver en del af historien og fællesskabet. Vi ønsker demokrati og frihed, hvor meninger kan brydes i gensidig respekt. Vi ønsker at bevare den smukke natur, vi lever midt i.

I Holger Drachmanns midsommervise synger vi om lidt: ”mod ufredens ånd vil vi bålet på fædrenes gravhøje tænde”. Der har været nok af ufred i Furesø. I aften lyder det: ”Vi vil fred her til lands – Sankte Hans, Sankte Hans. Den kan vindes hvor hjerterne aldrig bli´r tvivlende kolde”.

Det er ikke så svært – og så alligevel for: ”Hver by har sin heks og hvert sogn sine trolde”. Lad i aften os sende troldene til Bloksbjerg. Lad os nyde bålet og fællesskabet. Lad os hjælpe hinanden med at holde hjerterne varme, hovedet koldt og troen på fremtiden lyslevende. Rigtig god midsommer til alle.

 • Lone Christensen

  Dejlig læsning på blokken om lidt af det hele,god weekend.Lone Christensen

 • per kattrup

  Flot skrevet, talt og fremført med hjerte og sind. Vi vil også være med til og gøre vor indsats til at visionerne bliver til virkelighed. Tak for dine midsommer ord og tanker.
  Per Kattrup,
  Byrådsmedlem
  Furesø Kommune