Samlet rådhus rykker tættere på


1. juli næste år rykker Furesø Kommune ud af lokalerne på Rådhustorvet 2 i Farum. I aftes besluttede byrådet at opsige lejekontrakten og gav samtidig grønt lys for første etape af en proces, der skal samle kommunens rådhusfunktioner. Med byrådets beslutning tager Furesø Kommune første skridt mod ét samlet rådhus på Stiager 2 i Værløse. Her har vi allerede en administrationsbygning, som efter planen skal ombygges til at huse alle rådhusfunktioner. Arbejdet med at planlægge byggeriet går nu i gang, og det skal stå klar til indflytning i 2016.

Kommunens medarbejdere rykker tættere sammen
Opsigelsen af lejemålet på Rådhustorvet 2 i Farum vil ske fra 1. juli 2014. Dermed sparer kommunen ca. 4 mio. kr. årligt i husleje. Opsigelsen betyder, at der bliver 1500 færre m2 til administrationen, og kommunens medarbejdere skal derfor rykke tættere sammen i kommunens andre bygninger i både Farum og Værløse. Det forudsætter, at lokalerne tilpasses dette. Kommunen benytter lejligheden til at styrke og udvikle den borgerrettede service på velfærdsområdet ved at samle medarbejdere fra Jobcentret, dele af Center for Børn og Familie og dele af Center for Social og Sundhed.Byrådet har afsat fem mio. kroner til bygningsmæssige justeringer i forbindelse med den midlertidige flytning og til projektering af ombygningen i Værløse.

Billigere drift og bedre betjening
Målet med ét samlet rådhus er bl.a. at nedbringe udgifterne til transport, varme, husleje, drift og vedligehold, og kommunen vil kunne spare cirka 11 mio. kroner om året. Ved at rykke rådhusfunktionerne tættere på hinanden ønsker byrådet også at styrke samarbejdet og øge synergien på tværs af kommunen, så borgerne oplever en mere sammenhængende og koordineret betjening.

Samlingen af rådhusfunktionerne rokker ikke ved, at borgerne også fremover kan få hjælp og vejledning i lokalområdet, nemlig på bibliotekerne i Farum og Værløse og til september også i Hareskov.