Budget 2014: Penge til skolerne og lavere skat


Valggruppe 1 (S, C, SF, DF og RV) kan gå på sommerferie med en fælles aftale om kommunes fremtidige økonomi. Der bliver plads til markante forbedringer bl.a. inden for børne- og skoleområdet og plads til yderligere at sænke personskatten og dækningsafgiften for erhvervslivet. Udkastet er blevet til bl.a. på baggrund af borgermødet i begyndelsen af juni. Hovedelementerne i aftalen er:

• Yderligere reduktion af personskatten med 0,1 procentpoint og reduktion af dækningsafgiften for virksomheder med 1 promille.
• Fortsat stram økonomisk styring og en effektiv drift
• Yderligere investeringer i Furesøs daginstitutioner
• Nye midler til folkeskolen: Skolereform og yderligere styrkelse af det faglige niveau
• Etablering af et ungeråd
• Flere midler til sundhedsområdet
• Bedre bo- og aktivitetstilbud for voksne handicappede
• Klimatilpasning og energieffektivisering
• Udvikling af vores byer og bysamfund herunder med flere ældreegnede boliger
• Fortsat bekæmpelse af trafikstøj
• Flere og bedre cykelstier
• Åbning af varmtvandsbassin for offentligheden i Farum Svømmebad
• Flere fritidstilbud bl.a. en ny hal
• Nye kultur- og idrætstilbud på Flyvestationen i samarbejde med kommunens foreninger
• Turisme og erhvervsudvikling
• Fokus på job og uddannelse i samarbejde med lokale virksomheder
• God og effektiv betjening af borgerne herunder styrket borgerrådgivning

Baggrund om skat
I 2014 forventes Furesø at have den 13. laveste grundskyld ud af landets 98 kommuner. Grundskylden i Furesø ligger således på et lavere niveau end i de omkringliggende kommuner.

Personskatten i Furesø lå før 2010 i den øverste tredjedel i sammenligning med personskatten i alle kommuner. I 2013 er der gennemført en delvis fjernelse særskatten i Farum på 2,3 pct. point. I 2014 lægges op til helt at fjerne særskatten og gennemføre en yderligere generel sænkning af personskatten på 0,1 procentpoint. Herefter forventes Furesø i 2014 at høre til blandt den laveste beskattede fjerdedel af landets kommuner.

Dækningsafgiften for erhvervslivet foreslås i 2014 yderligere nedsat fra 9,5 til 8,5 promille. Dermed vil virksomheder i Furesø slippe med et væsentlig lavere dækningsbidrag end det, der i dag er gældende i de omkringliggende kommuner.

Udtalelser

Ole Bondo Christensen, borgmester (S):
Jeg er glad og stolt over, at vi for fjerde år i træk kan præsentere et samlet budgetudspil fra valggruppe ét. Vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem de 5 partier i valggruppen, hvor vi gennem et langt, sejt træk har fået styr på økonomien og sat retning for kommunens udvikling. Furesø er en kommune i fremdrift med en langt sundere økonomi, end da det nye Byråd trådte til for 4 år siden.

Susanne Mortensen, viceborgmester og formand for Social- og sundhedsudvalget (C):
Fra De Konservatives side h8ar vi lagt vægt på at fastholde en ansvarlig økonomisk politik med et ordenligt serviceniveau, som også indebærer, at vi tager vare på de værdier, vi har i kommunen samtidig med, at der er plads til udvikling og nye initiativer. Vi har dertil forfulgt mulighed for yderligere skattelettelser og en yderligere reduktion af dækningsafgiften for erhvervslivet. Med denne budgetaftale er Furesø samlet set den kommune i landet, der i perioden 2012-2014 vil have reduceret personskatten mest, og det er vi som konservative rigtig glade for. Ikke mindst fordi det sker på et ansvarligt grundlag.

Jane Isdal, formand for børne- og skoleudvalget (SF):
I SF er vi stolte over, at budgetudspillet indeholder væsentlige forbedringer for børnefamilier. Vi investerer markant i daginstitutioner og skoler. Alle børn skal med, og alle børn skal udfordres. Vi sætter penge af, så vi er forberedt på at kunne gennemføre skolereformen til mest mulig gavn og glæde for børnene i Furesø. I SF er vi også rigtig glade for, at Furesø fastholder en meget markant profil på klima- og naturområdet. Vi investerer i fremtiden.

Per Kattrup, medlem af kultur-, idræts- og fritidsudvalget og social- og sundhedsudvalget (DF):
Dansk Folkeparti har gennem de sidste 4 år bidraget til at få Furesø på ret køl. Vi har taget ansvar og fået indflydelse. Vi er en attraktiv, grøn bosætningskommune med lav skat og høj service. Jeg er sikker på, at vi med det nye budget vil kunne tiltrække endnu flere børnefamilier. Samtidig har vi en række nye tiltag på ældreområdet. Endelig er jeg glad for det nye udspil i forhold til turisme. Kultur, kunst, turisme og erhvervsudvikling skal gå hånd i hånd i Furesø.

Helle Katrine Møller, formand for kultur, idræts- og fritidsudvalget (RV):
Furesø har gennem de seneste år fået en række nye tilbud på kultur- idræts- og fritidsområdet – som f.eks. et nyt egnsteater, et ungekulturhus, en årlig ungemusical og et immigrantmuseum. Det har vi opnået i en tid med stram økonomisk fokus og det er en kæmpe cadeau til kultur-, idræts- og fritidsfolk i kommunen. I de kommende år vil vi investere yderligere i nye indendørs- og udendørs idrætsfaciliteter. Jeg glæder mig rigtig meget til i samarbejde med kommunens mange foreninger at udfolde de helt nye muligheder på Flyvestationen.

Læs budgetaftalen her

Kontaktinformation
Ole Bondo Christensen (S), tlf. 7216 5200
Susanne Mortensen (C), tlf. 7216 5002
Jane Isdal (SF), tlf. 7216 5008
Per Kattrup (DF), tlf. 2342 5770
Helle Katrine Møller (RV), tlf. 7216 5003