Sommer og fremgang i Furesø


Furesø kommune er inde i en meget positiv udvikling. Vores ejendomsmæglere fortæller, at salget af boliger er kraftigt stigende. Flere og flere får øjnene op for, at Furesø er en kommune med styr på økonomien, et godt serviceniveau og faldende skatter. Vi har nogle af de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet, og vi ligger midt i den grønne natur – omgivet af skove, søer og marker.

I dag drives kommunen effektivt, og det kan mærkes i budgetterne. Samtidig har vi gennem en genforhandling af Furesøaftalen fået omlagt vores lån og forøget vores statstilskud. Furesø har i dag en sund økonomi, som gør det muligt både at udvikle vores service over for borgerne og sætte skatten ned.

Furesø blev født med to forskellige skatteniveauer. Vi har lagt afgørende vægt på, at både personskat og grundskyld kunne blive ens på det laveste niveau. Vi er startet på den udvikling allerede i år, og i 2014 vil vi helt fjerne særskatten i Farum og dertil gennemføre en yderligere generel sænkning af personskatten på 0,1 procentpoint. Herefter forventes Furesø i 2014 at høre til blandt den laveste beskattede fjerdedel af landets kommuner, hvor vi før 2010 lå i den øverste del.

Vi ønsker en fortsat ansvarlig økonomisk udvikling af Furesø. Når der er styr på økonomien, bliver der plads til forbedringer. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde om dette i denne byrådsperiode og håber, at samarbejdet kan fortsætte også efter næste valg.

God sommer til alle i Furesø!
Venlig hilsen
Ole Bondo Christensen (S), Borgmester
Susanne Mortensen (C), Viceborgmester