4 år med fremgang for Furesø


Det nuværende byråd, har fra dag ét lagt vægt på at få styr på økonomien. Hele 5 partier indgår i den nuværende konstituering, nemlig: Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Styr på økonomien
Vi tog straks ved byrådsperiodens begyndelse i 2010 fat på at forhandle nogle bedre økonomiske vilkår med daværende indenrigsminister Bertel Haarder. Kommunens kæmpe gæld på 3. mia. kr og løbende underskud på budgetterne udgjorde en alvorlig trussel. I marts 2011 kunnet et samlet byråd tiltræde en ny aftale med regeringen, der indebar væsentlig lavere renteudgifter, et ekstra statstilskud og en frigørelse fra de risikofyldte SWAP-aftaler. Samtidig tog vi fat på at effektivisere kommunens drift, så vi i dag driver kommunen 100 mio. kr. billigere end i 2009. Budgetterne holder, og vi har fået plads til både skattelettelser og udvikling.

Lavere skat
Fra 2014 er det slut med 2 forskellige skatteniveauer i Furesø Kommune. Særskatten i Farum forsvinder, og vi får en ensartet personskat lidt under det niveau, som Værløse havde i 2010. For en gennemsnitlig Farum familie vil det betyde, at skatteregningen årligt bliver ca. 14.000 kr. mindre. Furesø vil i 2014 have landets 15. laveste grundskyldspromille (ud af 98 kommuner).

Vision Furesø
I 2012 vedtog et enigt byråd en samlet vision for Furesø. Vi vil være en endnu mere attraktiv bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Derfor prioriterer vi et godt samarbejde med frivillige, foreninger og lokalsamfund.

Rigt kultur- og idrætsudbud
Vi har sat en række nye initiativer i gang på idræts-, og kulturområdet som eksempelvis en årlig ungemusical, et ungekulturhus, et egnsteater, en ny idrætshal i Værløse og en ny kunstgræsbane i Farum Park.

Børn og unge skal udvikle sig optimalt
Vi er i fuld gang med at gøre vores gode folkeskoler endnu bedre og har sat penge af til at øge fagligheden, så børnene bliver godt rustet til fremtiden.

Sundt og aktivt liv – hele livet
Vi har et godt samarbejde med Ældrerådet om at udvikle vores ældrepleje, skabe flere ældreegnede boliger og bygge et nyt pleje- og genoptræningscenter i kommunen.

Flyvestation Værløse
Vi har åbnet adgangen for offentligheden til Flyvestation Værløse og forhandlet en ny aftale på plads med regeringen, så vi nu for alvor kan komme gang med udviklingen af området. Furesø får andel af et kommende overskud, og vi slipper for den økonomiske risiko ved at rydde op efter forureningen.

Natur og miljø
Vi har udarbejdet en grøn plan for at bevare og udvikle vores mange skønne naturområder. Vi investerer i vedvarende energi og har sparet hele 16 pct. på kommunens CO2 udledning i de seneste 3 år.

Vækst og beskæftigelse
Vi har etableret et Erhvervskontaktråd, hvor vi samarbejder med de lokale erhvervsdrivende om at sikre vækst og beskæftigelse i Furesø. Sagsbehandlingstiden for erhvervsager er sat markant ned, og samtidig har vi nedsat den dækningsafgift, som virksomhederne skal betale til kommunen.

God borgerdialog og effektiv service
Kommunen er til for borgerne. Vi har udarbejdet 6 ledetråde for den gode borgerdialog og arbejder målrettet for en effektiv og omsorgsfuld kommunal service. Vi er i gang med at samle rådhuset på én adresse med færre kvadratmetre. Det vil give en bedre, mere helhedsorienteret service og spare penge på driften.

Vi skaber løsninger sammen
Furesø er en dejlig kommune med rigtig gode muligheder for fællesskaber og et aktivt, trygt liv for borgere i alle aldre. Vi skal fortsætte den gode udvikling i Furesø, og vi skal gøre det i et godt tillidsfuldt samarbejde. ”I Furesø skaber vi løsninger sammen”.

 • Beundrings-værdighed!

  Kære Ole, og mange flere!

  Som jeg skrev forleden, er jeg fuld af beundring over alt de progressive tiltag og resultater i har opnået i Furesø Kommune. Jeg følger Jer dagligt via Frederiksborg Amts Avis, såvel som gennem e-mail beskeder.

  Jeg tillod mig for nogle måneder siden, at skrive et læserbrev angående Venstres vedvarende negative kritik af Jer i valggruppe 1. Jeg har desværre erkendt, efter 40 års mere eller mindre aktivt politisk virksomhed, at dem der ikke sidder i regeringen, ofte forfalder til destruktion (Læs venligst: Følelsesmæssig fnidder-fnadder, ikke hører efter, endsige kommer med mere kvalificerede konstruktive modforslag, er mere optaget af at få magten, æren, prestigen, etc.).

  Jeg deltager nu selv i valgkampen her i Hillerød, hvor jeg bor på 3. år. En ting har jeg dog efterhånden, som en klog socialdemokratisk viceborgmester i det daværende Værløse Kommune, hævdede: Hvis niveauet blivet for lavt, bør og skal du tie din værste modstander ihjel!!

  Min opfordring vil derfor være: Vogt Jer for at bruge for meget energi på Venstre, selvom man undertiden kan være bange for dem. Selv ikke socialdemokrater stemmer på Jer, fordi I udviser det bedste af alt: Troværdighed!

  I ønskes alle en fortsat god medvind!!

  Med venlig sensommerhilsen
  Carsten Hartmann Andersen