Furesø investerer i Fremtiden


Flere penge til skoler, idrætsanlæg og nyt aktivitetscenter for voksne handicappede

Partierne i valggruppe ét (S, C, SF, DF og RV) er enige om at anvende ca. 85 mio. kr. over de næste 4 år til at forbedre de fysiske rammer på skolerne samt renovere kommunens idrætsanlæg og Satellitten. Herudover bliver der ekstra midler til folkeskolereformen, et nyt aktivitetscenter for voksne handicappede og et løft til Farum Hovedgade.

Der er enighed om hovedsigtet, men det sidste punktum er endnu ikke sat i budgetforhandlingerne. Vi afventer høringssvar fra borgerene til budgettet med frist den 23. september. Venstre vil også blive inviteret til endnu en forhandling for at afklare, om et samlet byråd kan tiltræde budgettet.

Med forslaget kan vi passe godt på værdierne i Furesø. Vi skal ikke skubbe en regning for dårlig vedligeholdelse foran os. Furesø får et tiltrængt ansigtsløft på en række områder, der er vigtige for fremtiden. Vi får mulighed for at renovere vores skoler og ekstra midler til at gennemføre folkeskolereformen. Vi kan skabe et endnu bedre aktivitetstilbud for voksne handicappede i en ny og større bygning på Kr. Værløsevej, og vi kan sætte ekstra midler af til den nødvendige renovering af Værløsehallerne samt andre idrætsanlæg i kommunen.

Det er alt sammen godt for Furesø!