Kulturdagen 2013


Det er blevet en god tradition, at Kulturelt Samråd indkalder foreningerne og Furesøborgerne til kulturmøde en smuk sensommerdag i september. Her kan vi alle gå rund og snuse til det rige kulturliv, der udfolder sig i Furesø, og møde nogle af de mange foreninger i kommunen.

I byrådets vision for Furesø siger vi, at vi skal være en kommune med stærke fælleskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager ansvar, og hvor vi har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.

Furesø er den kommune i landet, hvor flest borgere er aktive i foreninger. Rigtig mange frivillige tager et stort slæb med at skabe liv, udvikling og sammenhæng i det daglige. Det er en stor fornøjelse at være borgmester med borgere af den kaliber.

Kultur er ikke blot flødeskummet på toppen af kransekagen. Kultur er olien i maskinen eller det kit, der binder os sammen.

Kultur åbner for kreativitet, nytænkning og fordybelse – og det uanset om man som amatør går til akvarelmaling, eller om man som tilskuer får en ny erkendelse, når man ser eller hører en professionel kunstner folde sig ud.

Kultur skaber et fælles sprog mellem os og er med til at bygge bro mellem mennesker.

Kultur skaber en fælles identitet. Furesø er kendt for vores stærke kulturudbud og mange aktive kunstnere. Det er vi stolte af. Det er en vigtig del af vores brand.

Fra politisk hold skal vi sætte rammerne, så kulturen kan udfolde sig på gode vilkår. Her er der de seneste 4 år sket en række nyskabelser med et nyt egnsteater, et immigrantmuseum, en årlig ungemusical og ældremusical. Sidste skud på stammen er en genåbning af dele af Bybækskolen i begyndelsen af oktober med en række nye værksteder – til gavn for de mange, der gerne vil male, lave keramik, teater og glaskunst.

I Furesø er vi så heldige at have en rigtig god dialog mellem kommune og foreninger. Kulturelt Samråd er en vigtig paraplyorganisation for foreningerne på kulturområdet. Stor tak til alle jer der er med til at holde dialogen åben og aktivitetsniveauet tårnhøjt.