Det kommer ikke af sig selv


FURESØ ER PÅ RETTE VEJ

Furesø har fået styr på økonomien. Budgetterne holder. Kommunen drives effektivt. Skatten sættes ned, og vi sparer op til fremtiden. Hele byrådet står bag en fælles vision for udviklingen af kommunen. Det er ikke tilfældigt, at Furesø er en af de kommuner i Nordsjælland, hvor det er lettest at sælge boliger.

At rette op på Furesøs økonomi og sætte en ny kurs har krævet stærk politisk ledelse og bredt samarbejde. Resultaterne kommer ikke af sig selv! Det er lykkedes at samle byrådet til fælles handling. Kommunens mange borgere, foreninger, institutioner og lokalsamfund har bidraget til at samle kommunen og bringe os videre.

Det er ikke nok at være en effektiv kommune. Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber med udfoldelsesmuligheder for alle. Og vi skal yde en god støtte til dem, der har brug for hjælp.

Læs mere her