Furesøs børn skal mødes med kærlighed og forventninger

furesoe_born

SKOLEREFORMEN SKAL blive en succes i et godt samarbejde mellem skolebestyrelser, vores dygtige lærere, pædagoger og ledere – og sammen med dem, det hele handler om: eleverne.

FLERE TIMER i skolen skal ikke blot være mere af det samme. Vi skal målrette undervisningen så alle får mulighed for at udvikle deres særlige evner. Samspillet mellem skole, fritidsordninger og forældre skal blive endnu bedre.

VORES DAGINSTITUTIONER skal have flere varme hænder, og vi vil bygge nye, der hvor børnene er – eksempelvis på kaserneområdet. Forældreindflydelsen skal styrkes gennem forældreråd på den enkelte institution.

SKOLEN SKAL samarbejde med musik- og billedskoler, idræts- og fritidsforeninger til gavn for elevernes trivsel og læring.

BØRN I udskolingen skal have mulighed for længevarende praktik på lokale virksomheder.

VI VIL etablere en ny ungdomsuddannelse inden for medie, grafik, film, animation og lyd på Flyvestation Værløse.

VI SKAL både inkludere børn med særlige behov og udfordre børn med særlige evner. Og der skal følge ressourcer med til begge dele.

VI SKAL have et ungeråd, hvor unge bliver hørt og får erfaring med demokrati.

VI VIL sætte penge af til en årlig ungemusical, ungefester, en parkour- og skaterbane og andet, der gør det spændende at være ung i Furesø.

Se andre indlæg:

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *