Nytårshilsen 2013-2014


Styr på økonomien, stærke fællesskaber og god service

Det er nytår med tid til at gøre status og sætte nye mål. Vi har de seneste 4 år fået styr på økonomien. Budgetterne holder, og vi sparer op til fremtiden. Nu er der plads til at udvikle Furesø som en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber. Vi vil være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service.

Økonomisk genopretning
Fra nytår betaler alle i Furesø samme skat. Særskatten i Farum forsvinder,  og skatteprocenten i Værløse bliver også mindre, end den var i 2010. Furesø er den kommune i landet, der har sat skatten mest ned de seneste år. Genforhandlingen af Furesøaftalen i 2011 gav årlige lettelser i budgettet på 80 mio. kr. Samtidig har vi gennemført effektiviseringer, så vi i dag driver kommunen 120 millioner kroner billigere end for fire år siden.

I Furesø skaber vi løsninger sammen
Udviklingen af Furesø skal ske i samarbejde med borgerne, vores mange foreninger og vores velfungerende lokalsamfund. Vi er en kommune med mange engagerede borgere, der tager ansvar. Det skal vi udnytte. Når borgerne får brug for hjælp, skal vi kunne yde den hurtigt og omsorgsfuldt. God, effektiv sagsbehandling og en god borgerdialog vil være vigtige fokusområder i de kommende år.

Vi skal tiltrække nye borgere
Skov og sø, masser af sport og kultur, gode boliger midt i naturen, gode skoler og daginstitutioner. Der er rigtig mange grunde til at flytte til Furesø, og der kommer flere til.  I juni 2013 indgik vi en aftale om ejerskabet til flyvestationen, som vi nu skal i gang med at udvikle med natur, fritidsoplevelser, boliger, kultur og erhverv. Borgere, foreninger og erhvervslivet vil blive inviteret med i arbejdet.

Furesøs børn og unge – vores fælles fremtid
Furesø byråd besluttede i 2013, at give skoler og daginstitutioner et økonomisk løft for at styrke børnenes trivsel og læring. Skolereformen træder i kraft pr. 1. august 2014. Vi skal gøre vores gode skoler endnu bedre. Alle børn skal udfordres. Ingen må lades tilbage på perronen. Skolen skal åbne sig mod samfundet. Der er stadig mange spørgsmål, der skal afklares i løbet af foråret, før reformen er på plads. Men vi er godt i gang i samarbejde med lærere, pædagoger, elever, forældrebestyrelser, ledere, foreninger og mange flere.

Det skal være godt at blive ældre i Furesø
Furesøs borgere lever længere og sundere end landsgennemsnittet. I 2020 vil hver fjerde Furesøborger være 65 år eller derover. Vi får brug for flere ældreegnede boliger, flere plejehjemspladser og et nyt genoptræningscenter. Arbejdet er sat i gang og vil blive fulgt op i de kommende år i et tæt samarbejde med Ældrerådet og Ældresagen.

Flere virksomheder og lokale arbejdspladser
En god infrastruktur, hurtig byggesagsbehandling og stærke netværk. Det var nogle af argumenterne, da kommunen og erhvervslivet en tidlig aprilmorgen i 2013 gik på gaden for at trække flere virksomheder til Furesø. Kampagnen hed ”Furesø Fordele”, og dem er der mange af. For tredje år i træk holder vi den 7. januar 2014 nytårskur i Galaksen sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening. Det bliver et festligt startskud til det kommende samarbejde på erhvervsområdet. Handlen i vores bycentre skal styrkes. Vi skal udvikle Værløse Bymidte og sikre en snarlig udvidelse af Farum Bytorv.

Et byråd, der skaber løsninger sammen
Stemmeprocenten i Furesø til kommunalvalget i november blev på 79,1 procent og dermed den 10. højeste i landet. Det er dejligt med det store engagement i lokaldemokratiet. I byrådet er vi blevet gode til at samarbejde og har de seneste 4 års vedtaget budgetterne i enighed. Det giver holdbare resultater og fremdrift for kommunen. Det byråd, der tiltræder den 1/1-2014, har da også konstitueret sig i enighed mellem alle partrier.

Jeg vil gerne sige det afgående byråd tak for indsatsen de seneste 4 år – og hilse det nye byråd velkommen. Tak til alle borgere, foreninger, virksomheder og medarbejdere, der har været med til at sikre fremgang for Furesø. Lad os fortsætte samarbejdet om at gøre vores dejlige kommune endnu bedre i de kommende år.

Godt nytår!
Ole Bondo Christensen
Borgmester