Erhvervsliv med plads til flere hænder


Lokalt erhvervsliv med plads til flere hænder

Furesø er de seneste 5 år blevet kåret af Dansk Industri som Nordsjællands mest erhvervsvenlige kommune og har gennem de seneste år været i stand til at tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser. Ledigheden er lav, og mange af de, der tidligere har stået uden for arbejdsmarkedet, er kommet i gang. Det skyldes bl.a. et forbedret samarbejde mellem jobcenter og kommunens erhvervsdrivende. Vi skal fortsat satse på at være en erhvervsvenlig kommune.

Vi har de senere år indgået partnerskabsaftale med erhvervslivet, hvor vi sætter fælles mål for flere lokale ordinære job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktikpladser o.s.v.. Alt sammen for at give plads til flere på arbejdsmarkedet. Samtidig hermed har vi aftalt en gradvis nedsættelse af dækningsafgiften.

Vi har også etableret en task-force, hvor erhvervsdrivende og kommunen løbende samarbejde om at forbedre samspillet mellem jobcenter og virksomheder.

Vi har en aktiv erhvervspolitik, hvor vi sætter en ære i at løse virksomhedernes spørgsmål hurtigt og fleksibelt. Vi samarbejder om at renovere vores erhvervsområder, og om at gøre det lettere for lokale virksomheder at komme i betragtning ved kommunale udbud.

Hvert år kåres en virksomhed, der har taget et særligt socialt ansvar.

Disse initiativer har samlet set gjort det lettere at drive virksomhed i Furesø og lettere for virksomhederne at løfte det sociale ansvar, som de gerne vil.

Borgere med ikke vestlig baggrund udgør en forholdsvis stor andel af borgere på kontanthjælp eller dagpenge. Derfor er der behov for en særlig indsats for at løfte beskæftigelsen for denne gruppe.

Kompetencer er afgørende for at kunne få plads på arbejdsmarkedet. Derfor er det så vigtigt at samarbejde med virksomhederne og erhvervsskolerne om de såkaldte brobyggerforløb, der opkvalificerer borgere med lav eller ingen uddannelse og bringer dem tættere på arbejdsmarkedet.

Furesø ligger som “Københavns forhave” med gode muligheder for at tiltrække turister til natur-, frilufts- og kulturoplevelser. En årlig picnic-festival er med til at sætte fokus på lokale fødevareproducenter, der kan indgå i en fremtidig udbygning af turismen i Furesø.

 

Det vil vi på beskæftigelses- og erhvervsområdet:

 • Fastholde en høj beskæftigelse gennem tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv
 • Fortsat samarbejde med erhvervslivet om at gøre Furesø til en kommune, hvor man gerne vil placere sin virksomhed og skabe arbejdspladser
 • Beskæftigelses- og uddannelsesgaranti for unge under 30 år
 • Målrettet beskæftigelsesindsats for alle på kontanthjælp og i særlig grad for dem, der rammes af kontanthjælpsloft og 225 timers reglen
 • Etablering af “indslusningsforløb” for de, der i dag er langt fra arbejdsmarkedet
 • Etablering af en socialøkonomiske virksomhed til fremme af beskæftigelsen for udsatte grupper
 • Styrket turismeindsats – bl.a. tilknyttet Bådfarten, lokale gårdbutikker, picnicfestival og vandre/cykelturisme
 • Samarbejde om at fremme virksomhedernes sociale ansvar
 • God integrationsindsats med fokus på arbejde.
 • Modvirke social dumping og sikre sociale klausuler gennem kommunens indkøbspolitik og samarbejdet med erhvervslivet og fagforeningerne
 • Et effektivt jobcenter
 • Styrket uddannelses- og erhvervsvejledning for alle unge, med erhvervspraktik og elev- og forældrerådgivning allerede fra 6. klasse
 • Samarbejde med erhvervslivet om etablering af erhvervsrettede uddannelsestilbud her i kommunen.