Samarbejde og demokrati (borgerne på banen)


Demokrati og samarbejde – borgerne på banen
Siden Socialdemokratiet fik borgmesterposten i 2010 har vi skabt et meget bredt samarbejde i byrådet. Igennem alle årene er budgetterne blevet vedtaget i meget bred enighed, fordi vi har fundet dette afgørende for en positiv udvikling af Furesø.

Et bredt, tillidsfuldt samarbejde giver stabilitet. Dette har været helt afgørende for at løfte Furesø ud af den økonomiske og politiske uro, der prægede kommunen ved sammenlægningen.

Det brede politiske samarbejde betyder ikke, at partierne i byrådet er ens. Politikernes opgave er at repræsentere forskellige synspunkter og interesser – men samtidig forsøge at bygge bro og skabe løsninger sammen med borgerne.

Byrådet har sat en proces i gang, hvor vi vil se på, hvordan vi yderligere kan styrke borgerinddragelsen i de kommende år. En af mulighederne er at nedsætte såkaldte udviklingsudvalg, hvor borgere, foreninger, interessegrupper, politikere og forvaltningen i samarbejde analyserer en udfordring og kommer med forslag til en løsning. Metoden er afprøvet i relation til flere senior- og handicapegnede boliger og udvikling af Værløse Bymidte. Nye udviklingsudvalg er planlagt på både skole- og daginstitutionsområdet.

 

Det vil vi for at fremme samarbejde og borgerinddragelse:

  • Invitere til et fortsat bredt samarbejde i Byrådet
  • Forbedre kommunikationen om, hvad der planlægges i kommunen, og invitere borgerne med i en tidlig fase af udviklingen
  • Arbejde videre med forskellige borgerinddragelsesmetoder – herunder flere udviklingsudvalg
  • Sikre tidlig inddragelse
  • Øge inddragelse af lokalsamfundene ved løsning af lokale opgaver
  • Være opsøgende i forhold til de borgere, der normalt ikke kommer til orde i kommunens bogerinddragelse.