Styr på økonomien – Råd til velfærd


Her 10 år efter etablering af Furesø kommune er der kommet styr på økonomien. Det er afgørende for at kunne opretholde et godt serviceniveau også på den lange bane. Derfor siger vi nej til skattelettelser, der kan forringe serviceniveauet. Og derfor vil vi fastholde en effektiv drift og stram budgetstyring. Gode boliger, lokale arbejdspladser, adgang til naturen, et rigt foreningsliv er alt sammen med til at skabe en god kommune i økonomisk og social balance. Den kortsigtede besparelse kan ofte være dyr i det lange løb. Eksempelvis: Hvis vi sparer på hjælpen til udsatte børnefamilier kan regningen blive tifold højere, hvis barnet efterfølgende skal tvangsfjernes eller placeres i et eksternt botilbud. Medarbejdernes trivsel, engagement og faglige dygtighed er afgørende for den service, som kommunen kan levere. Derfor skal vi i samarbejde med medarbejderudvalg og de faglige organisationer videreudvikle kommunen med fokus på en god service for borgerne.

Det vil vi i relation til kommunens økonomi og drift:

  • Gennemgang af kommunens samlede budget for at skabe en bæredygtig og balanceret udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssigt
  • Investeringer, der udvikler kommunen som en attraktiv kommune også for nye borgere og virksomheder,
  • Investeringer, der giver bedre lokale løsninger og samtidig skaber et økonomisk råderum- eksempelvis ved at etablere lokale bo- og aktivitetstilbud til udsatte unge – eller investering i bedre forebyggelse af livstilssygdomme
  • Udvikle medarbejdernes kompetencer og trivsel
  • Fokus på effektiv drift og afbureaukratisering
  • Nej til skattelettelser, der medfører velfærdsforringelser.