En tryg kommune med stærke fællesskaber


En tryg kommune med stærke fællesskaber

Furesø er som andre nordsjællandske kommuner belastet af indbrud. Samlet set er der dog sket et lille fald i antal indbrud i Furesø siden 2010. Hvert indbrud er et indbrud for meget. Kommunen har derfor i samarbejde med politiet, grundejerforeninger og erhvervslivet etableret en følgegruppe, der nøje følger udviklingen og drøfter, hvorledes indbrud kan forebygges. Som en del af arbejdet tilbydes grundejerforeninger tryghedsvandringer og hjælp til “Nabohjælp”. Vi vil også bakke op om borgernes tiltag til sikring af egen bolig mod indbrud. Dette arbejde skal fortsætte og udbredes til alle dele af kommunen.

Som andre kommuner er Furesø også belastet af, at der handles med hash og andre euforiserende stoffer, der skaber utryghed og anden kriminalitet. Også her har kommunen et godt samarbejde med politiet, hvor SSP, skoler, lokale foreninger, boligorganisationer og fritidsinstitutioner er inddraget. Vi har etableret en særlig ungeenhed, der sikrer gode fritidsaktiviteter, lommepengejob, praktikpladser samt job og uddannelse for udsatte unge

Furesø har endvidere et samarbejde med politiet om forebyggelse af radikalisering.

Socialdemokratiets holdning på dette område er klar: Vi vil bekæmpe alle former for kriminalitet og trusler mod ytringsfrihed. Vi accepterer ikke aktiviteter, der strider mod ligebehandling og sammenhængskraft i vores lokalsamfund.

Indsatsen skal hvile på en god og effektiv politiindsats, et langsigtet, forebyggende arbejde blandt vores børn og unge samt et tæt samarbejde med grundejerforeninger, boligorganisationer, idræts- og fritidsforeninger og civilsamfundet i øvrigt.

 

Det vil vi gøre for at sikre tryghed:

  • Fortsat samarbejde med politiet om forebyggelse af indbrud og anden kriminalitet
  • Samarbejde med grundejerforeninger om tryghedsvandringer og nabohjælp
  • Støtte borgerne i tiltag til sikring af egen bolig mod indbrud
  • Samarbejde med idræts- og fritidsforeninger om tilbud til udsatte børn og unge
  • Flere lommepengejob til udsatte børn og unge
  • Job-, uddannelse og praktikpladstilbud til alle unge.
  • Fastholde den gode integrationsindsats med fokus på beskæftigelse
  • Videreudvikle det gode samarbejde med Integrationsrådet, Røde Kors og frivillige om integration, kulturmøder og glæden ved mangfoldighed.