Alle unge skal med


Alle unge skal med

Furesøs unge er med til at forme fremtiden. Vi har inden for de seneste par år fået et Ungeråd og et Ungekulturhus. Det fælles elevråd er en vigtig og aktiv sparringspartner ved udvikling af vores skoler.

Vores FFO3 tilbud for elever fra 7.-9.klasse skal udvikles i samarbejde med de unge selv. De skal være lokalt forankrede kultur- og aktivitetssteder for de unge, hvorfra de kan blive inspireret til at deltage i kommunens mange forenings-tilbud. FFO3 skal være overgangen fra skoleliv til aktivt ungdomsliv.

Vi ønsker, at flere unge får mulighed for at blive boende i Furesø – også selv om de tager en uddannelse i København, Hillerød, Ballerup eller Roskilde. Det kræver flere ungeboliger og et stærkere ungemiljø.

Vi vil arbejde for at flere erhvervsfaglige og erhvervsgymnasiale ungdomsuddannelser kommer til kommunen. Furesø er kendetegnet ved et højt uddannelsesniveau, og det bør afspejle sig i mulighed for flere lokale ungdomsuddannelser.

En lille gruppe unge har svært ved at komme i gang med uddannelse og arbejde. Her skal vi have en målrettet, håndholdt indsats i samarbejde med lokale virksomheder og erhvervsskolerne. Ingen ung under 30 år må være ramt af ledighed i Furesø.

Vi skal være proaktive og sikre at Furesø står godt rustet, når der kommer nye statslige rammer for overgangstilbud for udsatte unge mellem folkeskole og erhvervsuddannelser. Vi vil arbejde for et lokalt VUC-lignede uddannelsestilbud.

I dag har en stor andel af unge psykiske problemer. Langt de fleste psykiske problemer begynder mens man er ung. Derfor er det centralt at hjælpe med at håndtere psykiske problemer i en tidlig alder. Undersøgelser har vist at gratis psykologhjælp kan give pengene op til fire gange igen, da man netop tager hånd om problemet i tide. Derfor skal unge under 25 år have muligheden for at få gratis psykologhjælp. Erfaringer fra andre kommuner viser, at dette kan gøres inden for en begrænset merudgift, samt at pengene er en god investering i forhold til at gøre de unge mere selvhjulpne.

Det skal være sjovt at være ung i Furesø, derfor foreslår vi, at der skal være flere muligheder for at mødes til fester, caféaftener, diskotek o.l. Vi vil også støtte etableringen af faciliteter, til dyrkningen af E-sport. Med Furesø som Danmarks mest kreative kommune ligger det lige til (det kreative ) højreben.

 

Det vil vi på ungeområdet

 • Uddannelse-/jobgaranti for unge mellem 16-30 år
 • Samarbejdet med virksomheder om praktikpladser
 • Samarbejde med erhvervsskoler om brobygningsforløb
 • FFO3 tilbud i de lokalområder, hvor der er behov
 • Bedre og bredere vejledning om ungdomsuddannelser
 • Flere ungdomsboliger
 • Gratis psykologhjælp for unge under 25 år
 • Flere aktiviteter og mulighed for café i Ungehuset på Ballerupvej i Værløse
 • Øget samarbejde med foreninger om fritidstilbud til udskolingselever
 • Flere muligheder for at mødes til fester, caféaftener, diskotek o.l.
 • Faciliteter til dyrkning af E-sport