Kategoriarkiv: Andet

Sikke et valg!

Efter en formidabel holdindsats fik liste A hele 40,7 pct, af alle stemmer ved tirsdagens valg i Furesø. Det er en fremgang på 10,5 pct. point fra sidste kommunalvalg i 2009. Liste A får 10 ud af 21 mandater. Jeg fik 5.697 personlige stemmer eller ca. hver fjerde af alle afgivne stemmer. Tusind tak til alle, der viste os tillid ved valget. Nu skal vi leve op til tilliden og skabe flere resultater til Furesø. Tak for jeres store støtte her på facebook og ude i den virkelige verden! Se resultaterne fra de enkelte valgsteder her

Bondo: “Det er helt oplagt, at vi etablerer en ny ungdomsuddannelse inden for medie, grafik, film, animation og lyd på Flyvestation Værløse. Furesø er en kreativ kommune. Mange af vores unge vil gerne gå medievejen, og vi har et rigtig levende filmmiljø på filmstationen. De to ting skal vi kombinere.”

Furesøs børn skal mødes med kærlighed og forventninger

furesoe_born

SKOLEREFORMEN SKAL blive en succes i et godt samarbejde mellem skolebestyrelser, vores dygtige lærere, pædagoger og ledere – og sammen med dem, det hele handler om: eleverne.

FLERE TIMER i skolen skal ikke blot være mere af det samme. Vi skal målrette undervisningen så alle får mulighed for at udvikle deres særlige evner. Samspillet mellem skole, fritidsordninger og forældre skal blive endnu bedre.

VORES DAGINSTITUTIONER skal have flere varme hænder, og vi vil bygge nye, der hvor børnene er – eksempelvis på kaserneområdet. Forældreindflydelsen skal styrkes gennem forældreråd på den enkelte institution.

Læs videre Furesøs børn skal mødes med kærlighed og forventninger

Det kommer ikke af sig selv

samarbejde_ole

FURESØ ER PÅ RETTE VEJ

Furesø har fået styr på økonomien. Budgetterne holder. Kommunen drives effektivt. Skatten sættes ned, og vi sparer op til fremtiden. Hele byrådet står bag en fælles vision for udviklingen af kommunen. Det er ikke tilfældigt, at Furesø er en af de kommuner i Nordsjælland, hvor det er lettest at sælge boliger.

At rette op på Furesøs økonomi og sætte en ny kurs har krævet stærk politisk ledelse og bredt samarbejde. Resultaterne kommer ikke af sig selv! Det er lykkedes at samle byrådet til fælles handling. Kommunens mange borgere, foreninger, institutioner og lokalsamfund har bidraget til at samle kommunen og bringe os videre.

Det er ikke nok at være en effektiv kommune. Furesø skal være en omsorgsfuld kommune, hvor borgerne føler sig hørt og oplever en god service. Vi skal være en kommune med stærke fællesskaber med udfoldelsesmuligheder for alle. Og vi skal yde en god støtte til dem, der har brug for hjælp.

Læs mere her