Kategoriarkiv: Byudvikling

Ny kanon på Farum kaserne

Tale ved indvielse af Kanon på Farum Kaserne

Man får mange opgaver som borgmester. Men det hører til sjældenhederne at skulle indvie en ny kanonstilling.  Vi lever fredeligt i Furesø og har ikke brug for kommunale forsvarsværker  – allerhøjst et lille fartdæmpende vejbump. Men en kanon hører sig nu en gang til på en gammel kasserne. Vi har brug for spor i landskabet, der kan minde os om den historie, vi er rundet af.

Her, hvor vi står, lå i gamle dage (før Farum Kaserne blev etableret) Trevangsgården. De store kastanjetræer er rester af en allé, som førte op til gården.

Farum Kaserne blev bygget og overdraget til Ingeniørregimentet den 15. marts 1956. Selve kaserneområdet udgjorde et areal på ca. 25 hektar med indkvartering, undervisningsbygninger kommandocentral, infirmeri, messer, bibliotek, gymnastiksal, varmecentral, depoter, garager værksteder. Man havde sågar eget vandværk og rensningsanlæg.

Fra kasernen førte en betonvej til det ca. 190 ha store øvelsesterræn med brosteder og kanalområder, som ingeniørtropperne kunne øve sig på.  I offentligheden var Farum Kaserne mest kendt for at huse ”Rulle Marie”, der rykkede ud når der var ”bombealarm” i kongeriet.

Som et vartegn opstillede Ingeniørtropperne ved indgangen til kasernen en gammel kanon på et skanseanlæg, som det kunne have set ud ved Dybbøl i 1864. Ved  forsvarsforliget i 1999 blev Farum kaserne lukket, og Ingeniørtropperne flyttede til Skive. De tog kanonen med sig og efterlod skansen tom.

En Skanse uden en kanon er der jo ikke meget musik og historie i. Derfor er vi rigtig glade for, at vi af Tøjhusmuseet har kunnet låne et 12 punds kanonrør fra 1841.  Vi har selv fået lavet den  “affutage”, som kanonrøret hviler på efter historiske tegninger fra Fredericia volde.

I dag er alle bygninger fra Kasernetiden revet ned bortset fra hovedvagtbygningen over for kanonen. Siden Farum Kommune overtog kasernen har fokus været på at skabe et attraktivt boligområde med respekt for de naturværdier, der findes i området. Efter en periode med stagnerende salg på grund af finanskrisen er der nu igen kommet gang i byggeriet. NCC bygger punkthuse med lejligheder på toppen af bakken mod golfbanen.  DAB bygger rækkehuse ved Regimentsparken. Der kommer en dagligvarebutik på hjørnet ved Slangerupvej. I alt er der planlagt ca. 800 boliger på Kaserneområdet.

Jeg vil gerne takke grundejerforeningen for et godt samarbejde om at udvikle området og gøre det stadig mere attraktivt. Det handler om at få færdiggjort byggeriet herude men også om at sikre stiforløb og forskønnelse af området med granitblokke, kælkebakke frugttræer og meget andet. Lad mig slutte med et håb om, at kanonen, som vi indvier i dag,  bliver et vartegn for et dejligt boligkvarter her i Furesø.

Og lad os så håbe på, at der ikke kommer krudt og kugler ud af kanonen  men noget mere fredelig. Måske kunne vi gøre, som Ane  i Halfdan Rasmussens ABC:  “Ane lagde anemoner i kanonen på Trekroner. Ved det allerførste skud  Sprang Anes anemoner ud“.

 

Farum i udvikling

Tegnestuen Vandkunsten har vundet konkurrencen om fremtidens forstad i Farum

Moderne fortolkning af kartoffelrækkerne
”Vinderprojektet ’Farum folder sig ud’ giver et rigtig godt bud på fremtidens forstad, hvor det er rart og spændende at bo og færdes. Vi har gennem vinderforslaget fået konkrete anbefalinger til fremtidens bystruktur, arkitektur og tæthed. Forslaget er et både visionært og realistisk billede af, hvordan Farum kan udvikle sig med bedre sammenhænge på tværs, en helhedsplan for Farum Midtby og et forslag til en udbygning af Bybækgrunden. Vi glæder os nu til at folde vinderforslaget ud i en efterfølgende debat.

Projektet beskrives blandt andet som en moderne fortolkning af de københavnske kartoffelrækker fra brokvartererne, hvor høj tæthed og fællesskab omkring gademiljøet og forhaverne går hånd i hånd.

Samlet set er det dommerkomiteens opfattelse, at forslaget er et visionært og realistisk bud på en fremtidig bebyggelsesform på Bybækgrunden med store kvaliteter i det nære miljø, der vil kunne appellere til mange forskellige beboere. Forslaget er pragmatisk og bærer generelt præg af en kærlighed til forstaden og en forståelse for de visioner, der var med til at skabe Farum Midtpunkt.

Baggrund
’Farum i udvikling’ blev skudt i gang den 24. juni 2011. Formålet er at få en helhedsplan for midtbyen med vægt på mere byliv og sammenhæng på tværs af byen, nye anvendelser af Bybækgrunden og en styrkelse af Farum Midtpunkt. Arkitektkonkurrencen er én af i alt seks konkurrencer i Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’.

Nytårskur for erhvervslivet den 11. Januar 2012

Velkommen

Hvor er det dejligt at se Jer alle – og så mange – her i Galaksen. Der er jo tale om en verdenspremiere, hvor vi for første gang – sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening holder Nytårskur . Formålet er at se tilbage på 2011 og frem mod 2012 – men nok så meget at mødes, ønske hinanden godt nytår og udvikle kontakten mellem alle, der driver erhverv og arbejder for vækst og udvikling i Furesø. (Billede: Anette Nørtoft fra Acacia blomster – Væløse Bymidte)

Krise og vejen frem

Furesø er som resten af Danmark ramt af den økonomiske krise, men det skal blot få os til at være endnu mere fokuserede på at skabe vækst og udvikling.

Chefredaktør og meningsmager, Erik Rasmussen, skriver i den seneste udgave af Mandag Morgen fra i mandags (den 9. januar), at ”dybe kriser skal besvares med radikal innovation. Dermed kan samfundets store udfordringer blive afsættet til ny vækst og velstand”. Vejen ud af krisen går – siger han – gennem ”en åben dialog og samarbejde på tværs i samfundet”. ”Løsningerne må nødvendigvis findes gennem helt nye alliancer, der trækker på viden og kompetencer fra alle dele af samfundet – de private som det offentlige. Fællesnævneren er at udvikle samfundsmodeller, der ud fra alle betragtninger kan betegnes som bæredygtige (økonomisk, socialt og miljømæssigt)”.

Erik Rasmusen peger på tre områder, hvor Danmark må gå i front, nemlig

* en ambitiøs satsning på omstilling til en grøn økonomi, der kan gøres os til  frontløber på et boomende internationalt marked.

* nye partnerskaber mellem privat og offentlig sektor, der kan skabe mere velfærd for penge og give afsæt for ny industriel udvikling og eksport

* styrket videnproduktion og internationale innovationsnetværk, der kan ”motivere danskerne til et højere ambitionsniveau”.

Jeg er med på, at disse overordnede tanker om krisen og mulige veje ud af den kan forekomme meget abstrakte når man i det daglige slås med konkrete udfordringer med at drive virksomhed i dagens Danmark: Lav vækst, færre kunder, stigende udgifter, offentligt bureaukrati, snævre planrammer, tunghøre politikere!

Ikke desto mindre tror jeg det er vigtigt, at vi samtidig med at vi løser de helt konkrete dagligdags problemer også har de mere langsigtede udviklingsmål og for øje – også her i Furesø. Hvad er vores visioner – hvor vil vi hen?

 

Erhvervsudvikling i Furesø

Fra politisk hold ønsker vi et aktivt, velfungerende, innovativt erhvervsliv. Det er ikke bare noget jeg siger. Det er noget vi har besluttet!  – og det er noget vi arbejder med . hver dag. Et enigt Byråd står bag den erhvervspolitik, vi vedtog ved indgangen til 2011, og som blev udarbejdet i samarbejde med Industri-foreningen og Erhvervsforeningen.

Gode indkøbsmuligheder, let adgang til serviceydelser og mulighed for at finde arbejde lokalt er rigtig vigtige parametre for at tiltrække nye borgere. Et varieret lokalt erhvervsliv skaber udvikling og indtjening i kommunen.

Når jeg betoner varieret er det fordi, jeg er af den faste overbevisning, at Danmark og Furesø også fremover vil have produktionsvirksomheder, der forudsætter manuelle færdigheder.  Vi skal ikke alle være ”videnarbejdere” og tak for det. Vi har – også i en kommune som Furesø – brug for at fastholde arbejdsplader til de, der kan rubbe neglene og bruge hænderne, men som måske står af, hvis det hele bliver alt for bogligt.

Samspil mellem kommune og erhvervsliv

Vort erhvervsliv skal opleve kommunen som en god service- og samarbejdspartner, når det handler om etablering, drift og udvikling af virksomheden. Omvendt er det jo ikke kommunen, der skaber vækst og arbejdspladser. Det er virksomheder – men kan vi arbejde sammen om dette – bliver vi alle vindere.

Vi har ca. 2.000 meget forskellige virksomheder i kommunen. De rækker fra traditionel industriproduktion over let produktion, service og detailhandel til avancerede IT-virksomheder. Vi kan glæde os over 173 nyregistrerede  virksomheder i Furesø Kommune i 2011. Til alle jer – nye som gamle virksomheder  – vi er glade for at have jer her.

Status 2011

Genforhandling af Furesøaftalen med Indenrigsminister Bertel Haarder faldt på plads i de første måneder af 2011. En låneomlægning med et fald i de årlige finansieringsudgifter på 73 mio. kr. og et ekstra særtilskud på 250 mio. kr.  kan mærkes i kommunekassen. Samtidig har vi siden 2010 effektiviseret kommunens drift med 69 mio. kr. Særskatten i Farum kan afvikles med udgangen af 2013, og vi kan for alvor begynde at se fremad. Vi kan træde ud af offer-rollen! Det er også på høje tid.

Byrådet vedtog kommunens nye erhvervspolitik i marts måned. Og den 1. april 2011 fik vi ansat kommunens erhvervskonsulent.

Kommunens hjemmeside er ændret med speciel tanke på erhvervslivet. Blandt andet kan nævnes, at man nu:

  • kan hente hjælp til etablering, drift og udvikling af virksomheder
  • kan tilmelde sig nye inspirationsmøder og
  • kan melde sig som interesseret i at blive leverandør til kommunen

Der er endvidere åbnet mulighed for at synliggøre private erhvervslokaler, som er til salg eller leje.

Vi har i 2011 nedbragt byggesagsbehandlingstiden betragteligt, så nu ligger blandt de 10 bedste kommuner på landsplan.

I samarbejde med Erhvervsforeningen, Industriforeningen og Go’Energi har vi etableret et energisparenetværk, som allerede har fundet store muligheder for energibesparelser på lokale virksomheder. Det er godt – både for virksomhedernes økonomi og for klimaregnskabet.

Som borgmester er jeg stolt over, at vores Jobcenter hører til blandt de bedste jobcentre i Danmark, når det drejer sig om jobformidling, virksomhedskontakt m.v.. Vejen til en god udvikling for et ungt menneske går gennem et job eller en uddannelse. Vi har brug for et godt samarbejde vores lokale virksomheder, når vi skal løse nogle af de sociale udfordringer, vi står med. Jeg er meget taknemmelig for indsatsen og det samfundssind, I viser.

Jeg vil gerne sige medlemmerne af Erhvervskontaktudvalget tak for indsatsen med til at bygge bro mellem erhverv og kommune. Vi arbejder stadig med at finde den bedst mulige form for udvalgets arbejde. Men jeg er rigtig glad for, at dialogen er der, og at samarbejdet bliver stadig bedre. Vi trækker på samme hammel. Vi er enige om målene  -og næsten også om midlerne.

2012

 Furesø er ved at skifte image. Fra at være en kommune med en blakket fortid, en elendig økonomi, politisk kævl og ævl og meget ondt af os selv – er vi nu en kommune, der kan samarbejde. Vi har rettet ryggen og ser fremad. Det er lidt som en sommerfuglelarve, der har forpuppet sig og nu forsigtigt gør sig fri af fortiden. Det er tid at prøve vingerne af.

Jeg bliver da glad, når formanden for Væksthuset i Hovedstadsregionen, Henrik Rasmussen, offentligt peger på Furesø som et sted, hvor der sker en masse positivt i samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv. Jeg bliver også glad, når bladet ”Incitament” fremhæver Furesø, som en kommune, der er kommet langt med effektiviseringer, ny organisering og nye ledelsesformer.

Og så er Furesø kendt som én af de 12 kommuner i Danmark, der har en Superligaklub. For andet år i træk blev FC Nordsjælland pokalmestre i 2011og overvintrer nu på 2. pladsen i Superligaen. Man kniber sig lige en gang i armen.

Vi er én ud af ca. 50 byer i hele verden, der har en WTA – tennisturnering. Vi gør os gældende på verdensniveau i en række andre sportsgrene og fik i efteråret en verdensmester i roning, nemlig Henrik Stephansen, der skal repræsentere Danmark ved OL til sommer.

Der er meget positivt at sige om Furesø, og det skal vi også bruge i arbejdet at gøre Furesø Kommune kendt som en attraktiv erhvervskommune.

Af vigtige opgaver på den erhvervspolitiske dagsorden i 2012 vil jeg kort nævne:

  • Ny lokalplan for Farum Erhvervsområde med henblik på at udvikle området og tiltrække nye virksomheder
  • Arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling”, der skal sikre en overordnet plan for udvikling af Bybækgrunden og den centrale del af Farum
  • Udvidelsen af Farum Bytorv, hvor forhandlingerne med tilbudsgiver forventes afsluttet meget snart. Projektet indebærer en udvidelse med ny detailhandel på ca. 8.000 m2, med ca. 100 nye arbejdspladser.
  • Ny detailhandelsbutik på Farum Kaserne
  • Lokalplaner for detailhandelsbutikker på Læssevej og i Hareskoven
  • Udvikling af Værløse Bymidte
  • Forhandlinger med Forsvarsministeriet om den fremtidige brug af Værløse Flyvestation. Allerede i dag er der erhverv og arbejdspladser på Flyvestationen, hvor mellem 50 – 150 dagligt arbejder med projekter inden for filmbranchen.

Vi vil i højere grad understøtte etablering af nye virksomheder gennem åben rådgivning for iværksættere og virksomheder, ”Velkomstpakke” til nye virksomheder og dialog med ejere af erhvervsbygninger om etablering af et eller flere ”Kontorfællesskaber” for mindre virksomheder

Afslutning

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore virksomheder, samarbejdspartnere og politikere for det vi lykkedes med i det forløbne år.

Lad os gøre 2012 til et år, hvor vi i et tæt og tillidsfuldt samarbejde slår sommerfuglevingerne endnu mere ud og flyver videre mod de erhvervspolitiske mål i Furesø.

Vi har alle forudsætningerne for at lykkes. Lad os gøre det.

Rigtig godt nytår!

(PS: Fotografier udlån af Furesø Avis)

 

Farum i udvikling

Arkitektkonkurrencen “Farum i udvikling” har nu fået tre vindere, der vil blive bedt om at arbejde videre med deres visioner om fremtidens Farum midtby. Formålet er at få en helhedsplan for midtbyen med vægt på mere byliv og sammenhæng på tværs af byen, nye anvendelser af Bybækgrunden og en styrkelse af Farum Midtpunkt. De tre tegnestuer, der går videre i konkurrencen er:

* JWH ARKITEKTER
* TEGNESTUEN VANDKUNSTEN
* EFFEKT

Konkurrencen er en del af Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’, der sætter forstædernes udvikling til debat gennem demonstrationseksempler i seks danske kommuner. Astrid Bruus Thomsen, der er projektleder hos Realdania, siger: “Det har været rigtig spændende, at se de meget forskellige bud på Farums udvikling i de seks forslag. De tre forslag, som er udvalgt, har hver deres strategi for, hvordan fremtidens bæredygtige forstad kan se ud i Farum. Forslagene tager alle afsæt i en betydelig fortætning, som gennem mangfoldige nye funktioner og bopladser giver grobund for en levende, mangfoldig og bæredygtig by, der understøtter kvaliteter, som allerede er til stede i Farum”.

De tre projekter bliver udstillet i foyeren i kulturhuset i Farum fra den 5. til den 21. november. Den 5. november 2011 kl.13.00 -15.00 vil der være fernisering af udstillingen.

På miljørådsmødet den 9. november 2011 kl. 19.30-21.45 vil de tre forslag også blive præsenteret. Mødet finder sted i Farum i foyeren i Kulturhuset. Alle er velkomne til arrangementet.

Projektet kan følges på www.furesoe.dk/farumiudvikling. Her kan de tre kandidaters konkurrenceforslag også ses. Forslagene går nu videre i konkurrencens afsluttende fase, hvor de skal bearbejdes og præciseres yderligere, før man vælger den endelige vinder om et par måneder.

Golf og natur ved Farum kaserne

Nu skal det være!

Golf- og naturområdet ved Farum kaserne skal åbnes for offentligheden, som planlagt. Hovedparten af området ligger i Allerød kommune, men med den sydlige del i Furesø. I sommers blev der etableret to indgange fra de nye beboelsesområder ved det gamle Farum Kaserne. Nu skal forbindelsen fra Trevang på plads. Stierne er ved at blive anlagt vil blive gjort færdige, så snart vejret tillader. GB4 ApS, der står bag golfområdet, har lovet at adgangen for offentligheden er åbnet senest den 1. maj 2011.

Jeg har haft møde med min borgmesterkollega, Erik Lund (K), i Allerød. Vi er enige om, at man ikke bør hegne golfbaner inde og holde offentligheden ude. [pullquote]Vi er enige om, at man ikke bør hegne golfbaner inde og holde offentligheden ude.[/pullquote] Specielt da ikke, når det i plangrundlaget er forudsat, at borgerne skal have adgang til at nyde den dejlige natur i området.

Vi er også enige om, at prøve at koordinere de to kommuners krav til stierne i området. Det er jo ikke smart, at stierne i kommunen skifter karakter – afhængigt af, hvilken kommune, du bevæger dig i. Da området skal kunne benyttes af både gående, cyklende og ridende, er det vigtigt at adskille stierne, så forældre med barnevogne ikke kommer i sammenstød med det ridende kavaleri.

Glæd jer til foråret. Der er masser af natur at se på i området. Pas godt på anlægget, som skulle være det ypperste for golffolket. Glæd jer til at se og spise på restauranten, som er i norsk skiffer. Tegnet af Henning Larsen.

Nyt liv på Bybækskolen

Hvad skal vi bruge Bybækgrunden til? Hvordan opnår vi en bedre sammenhæng mellem de centrale dele af Farum? Og hvordan kommer der mere liv og aktivitet i området?

Disse og mange andre spørgsmål tages der fat på i et nyt udviklingsprojekt for Farum midtby, der omfatter Bybækgrunden, Farum Midtpunkt, forbindelsen til Farum Bytorv, den østlige del af Farum erhvervsområde, Farum Rådhus og Kulturhus samt forbindelsen til stationen og stationsområdet.

Furesø Kommune er gået i samarbejde med Realdania om projektet, og i første omgang gælder det den fælles vision for området – en vision, der først i det nye år skal udvikles i tæt dialog med borgere, foreninger og erhvervslivet i og omkring Farum midtby.

Når visionen er på plads, udskrives en arkitektkonkurrence, som skal munde ud i forslag til en samlet helhedsplan for byområdet og et konkret forslag til anvendelse og udformning af Bybækgrunden.

Projektet skal synliggøre, hvordan vi kan skabe en attraktiv bymidte med masser af liv til gavn for hele Furesø. En samlet udviklingsplan for området vil kunne tiltrække private investorer, fordi de kan se potentialet i at udvikle især Bybækgrunden, men også af resten af bymidten.

Der er tilslutning til arkitektkonkurrencen fra hele Planudvalget.

Læs mere på her

Bytorvet skal udvides

– Nye og bedre tilbud ønskes!

Byrådet besluttede på møde den 22. december 2010 at forkaste tilbud, der er kommet på udbygningen af den nordlige del af Farum Bytorv. Vi ønsker flere og bedre tilbud at vælge imellem og går efter et fornyet udbud først i det nye år.

Med beslutningen understreger vi, at en udvidelse skal ske med omtanke og ikke for enhver pris.

Byggeriet skal have en høj kvalitet, og udvidelserne skal gøre Bytorvet til et attraktivt bymæssigt centrum, hvor der er sammenhæng – både mellem den nye og den gamle del af centret, men også mellem de mange funktioner i området. Butikker, pladser og byrum skal kombineres med boliger, gangstrøg, liberale erhverv og kontorer, og der skal tages miljø- og energihensyn

Bytorvet skal være et godt sted at handle med et godt udvalg af både dagligvarer og udvalgsvarer. Derfor fokuserer vi i første omgang på at udvide Bytorvet med nye udvalgsvarebutikker mod nord på parkeringsarealet op mod Paltholmhvej. Udvidelsen skal hænge sammen med det nuværende center, så vi bevarer oplevelsen af at kunne gå rundt i et center, der hænger sammen og er rart at færdes i.

Fra politisk hold ønsker vi, at der sker noget meget snart. Samtidig vil vi fastholde krav om kvalitet og sammenhæng. For at gøre udbuddet endnu mere attraktivt for potentielle købere har Byrådet besluttet at se på muligheden for at placere kommunale funktioner – som eksempelvis et genoptræningscenter – på Bytorvet, fordi det vil skabe liv og handel i området.

Byggeri på Farum kaserne

Efter langvarige forhandlinger med Arkitektgruppen kan der nu påbegyndes en lang række nye energivenlige boligbyggerier i Bastionsparken, Regimentsparken og Pionerparken.

Samlet opføres i dette område 123 lavenergi-rækkehuse samt ni blokke med ca. 120 lejligheder. Desuden færdiggøres seks påbegyndte rækkehuse i Regimentsparken, som i dag ligger ufuldendte hen.

Endelig bliver der bygget en dagligvarebutik på hjørnet af Slangerupvej, hvor det tidligere Soldaterhjem ligger.

Byggeriet starter nu

Der kommer også gang i NCCs byggeplaner på Kasernen. Furesø Kommune forventes således meget snart at give byggetilladelse til 54 rækkehuse. Sammen med naboerne arbejder NCC videre med udvikling af ejerlejligheder i bebyggelsen Golf Residence. Bygningerne tænkes opført i lavenergiklasse 1.

I 2011 år færdiggøres den såkaldte Bukkefaldssti, og i området omkring varmecentralen, ved indkørslen til området, anlægger kommunen p-pladser, sørger for beplantning og sætter kuber op til glas og papir. Desuden har Furesø Kommune i budget 2012 indlagt en cykelsti til kaserneområdet via Lillevang, og kommunen vil også forbedre forholdene for buspassagererne. Attraktivt for området er det også, at der nu er åbnet for offentlig adgang til golf- og naturområdet på det tidligere militære øvelsesområde.

Vi  lægger stor vægt på at inddrage borgerne i den fremtidige udbygning af området, og kommunen vil meget snart give en detaljeret redegørelse om indholdet i aftalen til beboerne i området. Desuden vil der i løbet af udbygningsperioden løbende blive holdt orienteringsmøder.

Læs mere om bygge planerne på kaserneområdet

Bybækkeren

Oplæg fra Oktober 2009

Bybækkeren

Byfornyelse, erhvervsudvikling, borgerinddragelse og plads til de unge! – Når udvikling og borgere går hånd i hånd.

Bybækskolen har ligget tom i flere år. Det er synd og skam. Området kan give et boligsocialt løft til Farum Midtpunkt og kan samtidig give en masse nye muligheder for Furesøs unge og Furesøs erhvervsliv. 

Som inspiration udarbejdede Socialdemokraterne i efteråret 2009 et udspil, der tager udgangspunkt i, at Bybækskolen skal være et område, der kommer Farum Midtpunkt til gavn og glæde. Samtidig giver vi de kreative små iværksættere en håndsrækning, som på længer sigt kan skabe vækst og arbejdspladser til Furesø. Bybækskolens areal er så stort, at der også vil være plads til et sted for unge og plads til nye ældreegnede boliger. 

Vores udspil var ikke udtryk for, at vi nu har lagt os fast på Bybækskolens fremtid. Udspillet er et idéoplæg og det første skridt i en proces, hvor borgerne skal på banen med deres ønsker og idéer. Vi foreslog i udspillet følgende: 

Park med plads til leg og idræt 

En park med træer fra de 100 nationer, der er repræsenteret i Farum Midtpunkt. Mulighed for basket, petanque, parkour, skateboard, og picnic for familier og unge. 

Idrætshus for bredden 

Bybækhallen, med tilhørende lokaler, indrettes til ”idrætshus” og med mulighed for scene, og musisk udfoldelse. 

Bybæk Basar 

Med inspiration fra Basar Fyn, Odenses næststørste turistattraktion, etableres en basar med små boder og stande. En basar er et godt supplement til de eksisterende butikker, som vil få mulighed for at tiltrække kunder fra et større område. Basaren er samtidig springbræt for de iværksætterne der skal til at starte forretning op, men ikke har råd til en dyr butik/husleje.

Ungdomshus/forebyggelse og SSP
 

De unge har brug for et alternativ til at hænge ud foran Q8 og lave larm i blok 12. Ungdomsskolen skal have bedre vilkår. Og vi skal skabe plads til familierådgivning og SSP, der kan varetage opgaver i nærmiljøet. 

Ny bebyggelse til beboelse og iværksætterhotel 

Der bygges to nye huse. Det ene primært til ældreegnede boliger, det andet til blandet beboelse og erhverv. Iværksætterhotellet vil være en mulighed for iværksættere og nystartede virksomheder til at leje sig ind og drage nytte af fælles faciliteter, showroom, billig husleje og ikke mindst den synergi der kan opstå i et skabende og innovativt fællesskab. 

Planudvalget lægger nu op til en arkitektkonkurrence, hvor tankerne om den fremtidige anvendelse af Bybækgrunden kan præciseres, så vi kan komme i gang med udviklingen.