Kategoriarkiv: Natur og miljø

Så er Flyvestation Værløse åbnet

Mange hundrede børn, forældre, bedsteforældre var her til formiddag med til at åbne Flyvestation Værløse. Trods bidende kulde var der smil på alles læber.

Jeg holdt følgende tale:

I dag er en historisk dag. Når vi om lidt åbner Flyvestation Værløse for offentligheden, åbner vi samtidig nogle døre til fremtiden af stor betydning ikke bare for Furesø men også for de andre kommuner, der grænser op til Flyvestationen: Ballerup og Egedal – ja hele Hovedstadsregionen.

Mennesket har gennem alle tider ønsket at nedbryde mure, overvinde barrierer og udforske nye muligheder. Det var den nysgerrighed, der drev Columbus mod Amerika og fløj Armstrong til månen.

Det areal vi nu åbner omfatter ca. 450 hektar svarende til 4,5 mio. kvadratmeter – eller knapt en tiendedel af Furesø Kommunes samlede areal.

Det er først og fremmest et naturområde, vi åbner portene til. Tre fjerdedel af området er slette, overdrev og engarealer, og mere end halvdelen af området har økologisk status.

Området skal også i fremtiden først og fremmest anvendes til naturoplevelser og rekreative formål, men der er også – specielt i den sydlige del af Flyvestationen – mulighed for boligbyggeri og erhvervsudvikling. Nye spændende muligheder åbner sig. Dem skal vi gribe.

Den 12 juni 1987 var den amerikanske præsident Ronald Reagan i Berlin og holdt en tale ved Brandenburger Tor vendt mod Berlinmuren. “Mr. Gorbachev tear down this wall”, nærmest råbte han. Året efter brød muren endelig sammen og borgerne kunne frit bevæge sig på tværs af tidligere barrier og grænser.

I Furesø har vi ikke en Ronald Reagan. Til gengæld har vi ”Åbningsgruppen”, der har arbejdet ihærdigt – for ikke at kalde det stædigt – på at gøre denne dag mulig.

Gruppen, der blev etableret for mere end 2 ½ år siden, består af:

– Steen Prytz Jensen og Alf Blume fra Danmarks Naturfredningsforening
– Gunnar Brüsch og Ingvar Frier fra Friluftsrådet
– Anna Bodil Hald fra Bevar Naturen på Flyvestation Værløse og
– Lone Christensen, Kr. Værløse borger og byrådsmedlem

Gruppen har arbejdet målrettet med at forberede åbningen. Rigtigt mange ting skulle på plads: Oprydning af det store område, indhegning, afklaring af adgangsforhold og parkering, information og skiltning.

Åbningen har samtidig kun været mulig gennem stor velvillighed og bidrag fra Forsvaret og – omkringboede lodsejere.

Åbningsgruppen har søgt og fået økonomisk støtte fra Friluftsrådet, Tips- og Lottomidler til Friluftslivet, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, Boligejendom ApS-koncernen
, Naturstyrelsen og 
Ballerup kommune.

Furesø kommune har støttet idéen fra start og har lagt en del midler og mandsskabstimer i projektet. Derudover har unge ledige bidraget som led i deres aktiverings/uddannelsesforløb.

Åbningsgruppen og alle andre, der har bidraget, fortjener en kæmpe tak for indsatsen. Ikke blot for, at vi kan stå her i dag – men også fordi I har vist, hvad Furesøvisionen ”vi skaber løsninger sammen” kan udrette i praksis.

Ser vi tilbage, så har Flyvestation Værløse haft en kolossal betydning for den tidligere Værløse Kommune. Det var kommunens største arbejdsplads med op imod 3.000 ansatte. Mange har selv arbejdet eller aftjent deres værnepligt her – og alle har kendt nogen, der gjorde det.

Ser vi frem, så er det min – og hele byrådets vision, at vi skal bygge videre på den gode historie om Flyvestation Værløse. I Furesøvisionen siger vi, at vi skal videreudvikle Furesø, som en grøn kommune, hvor det er godt at leve, bo og arbejde. Her er Flyvestationen en vigtig brik med rigtig mange muligheder for mere natur, flere spændende fritidsoplevelser, nyskabende arbejdspladser og boliger.

Miraklernes tid er allerede begyndt! Meget er igang. Anders Engelbrecht og Thomas Kristensen har etableret ”Filmstationen” i nogle af de tidligere hangarer, og flyvestationen er dermed allerede kendt som hjemsted for eksempelvis TV-serierne ”Lærkevej” og ”Lulu og Leon”, der er optaget herude.

Den videre udviklingen af flyvestationen vil byde på mange udfordringer, men der skal ikke være tvivl om, at Furesø Kommune vil spille en aktiv rolle og arbejde for, at udviklingen bliver til mest mulig gavn for borgerne i Furesø og de omkringliggende kommuner

Jeg ved, at rigtigt mange drømmer om, at der åbnes for flere anvendelser af flyvestationsområdet: Ridning, motions- og cykelløb, triatlon, koncerter, firmafester, svæveflyvning, modelflyvning og meget, meget mere. Ingen tvivl om at byrådet i Furesø også ønsker, at dette kæmpe store område skal kunne danne ramme om meget af dette i fremtiden. Men det er samtidig vigtigt – bl.a. af hensyn til dyrelivet herude, at området ikke bliver væltet over ende. Vi skal kunne styre en etapevis udvikling, som vil skulle tage hensyn til mange og forskellige interesser – og jeg håber, at I vil vise forståelse for dette.

Inden jeg åbner lågen, vil direktør Peter Kjølby fra Boligejendom Aps, som ejer af den jord, vi står på her, plante et træ til minde om åbningsdagen.

Nyd dagen på flyvestationen – og pas godt på den…

Læs mere her

Farum Sø Løb 2012

Sædvanen tro har Farum Orienteringsklub i dag afviklet det årlige Farum Sø Løb med tre forskellige ruter: 2,1 km børneløb, 6,17 km. langs Farum sø og 14,38 km. rundt om Farum sø.

Løbet, som har 11 år på bagen, er blevet en rigtig Furesø begivenhed. Vi vil gerne være en attraktiv, grøn bosætningskommune med masser af kultur, idræt og fritid. Farum sø løbet er et godt svar på den vison, Vi får rørt os sammen i alle aldre og kommer ud i den smukke natur.

Jeg har været med stort set alle 11 gange. I år stillede jeg op med mine borgmestrekollegaer Erik Lund (C) fra allerød og Thomas Lykke (S) fra Fredensborg, der også var meget begejstrede for turen.

På herresiden på 14,38 km. blev Claus Holm en flot nummer to i tiden 49:24 – svarende til en gennemsnitsfart på 17,37 km/t. Claus arbejder i Furesøs effektiviserings- og udviklingsenhed og skal lære kommunen  at løbe hurtigt på den sjove måde. Man må da sige, at Claus forstår at tage sin egen medicin. 

Mange tak til Farum Orienteringsløb og de mange frivillige hjælpere for et perfekt arrangement

Læs mere om arrangementet her

Billeder er taget af Steen Tue Bjergborg – Furesø Avis

Farum Søsti – indvielse søndag den 20 maj kl. 13.00

Kom og vær med
Naturstyrelsen og Furesø Kommune inviterer alle til en festlig og aktiv indvielse af den 10 kilometer lange rute rundt om Farum Sø. Du kan deltage i forskellige gå- og løbe- og cykelture, og der vil være snobrødsbagning, bål og guidede ture i den smukke natur (se program nederst).

 

Naturoplevelse og -beskyttelse
Områderne langs Mølleåen og rundt om Farum Sø er med i et stort EU LIFE-projekt, som skal forbedre levebetingelserne for en lang række truede arter. Det er blandt andet den store vandsalamander, der har fundet et fristed ved Farum Sø.

Farum Søsti er blevet til med penge fra LIFE-programmet.


Med indvielse af Farum Søsti bliver det lettere at finde vej rundt om Farum Sø, når man følger den 10 kilometer lange rute.

Stenkunst på vejen
Langs ruten kan man ikke alene opleve det meget varierede plante- og dyreliv, man kan også se forstenede dyr på vejen. Ruten er nemlig markeret med kilometersten udhugget i sten med både dyre- og plantemotiver, som man kan være heldig at opleve i levende live på sin vej, hvis man ser godt efter i vandhuller og buske.

Stenene er udformet af den lokale kunstner Olav Johannison.

Program for indvielsen af Farum Søsti søndag 20. maj

Kl. 13.00: Skovrider Kim Søderlund og borgmester Ole Bondo Christensen (S) indvier Farum Søsti. 

Kl. 13.15: Start 10 kilometer motionsløb

Kl. 13.20: Start 3 kilometer motionsløb (børneløb)

Kl. 14.20: Cykeltur rundt om Farum Sø

Kl. 14.30 Guidet gåtur i Sækken med start fra 4-kilometerstenen ’Grævlingen’

Kl. 14.40: Guidet gåtur i Præsteskoven med start fra 5-kilometerstenen ’Egernet’

Kl. 15.10: Guidet gåtur ved Farumgård og Farum Landsby fra 9-kilometerstenen ’Mursejler’

Festpladsen åbner klokken 12.00 ved bålpladsen mellem Fiskebækbroen og Farum Sø, og klokken 12.05 kan man indskrive sig til motionsløb og børneløb. Alle aktiviteter er gratis.

Der vil være musikalske indslag fra Furesø Musikskoles sambaorkester, og der er mulighed for at købe forfriskninger på pladsen.

 

Miljø og klima i Furesø

Velkommen til miljødag og cykelløbet ”Tour de Future”. Tak til Mellemfolkeligt Samvirke, driftsgården, de mange frivillige og Centerforeningen for at have gjort arrangementet muligt

For 20 år siden, i 1992, mødtes verdens ledere i Rio for at give hinanden håndslag på at bekæmpe fattigdom og miljøødelæggelse. De formulerede en dagsorden for det 21 århundrede (agenda 21). Målet er at sikre økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed.

En klog mand har sagt: ”Vi arver ikke jorden af vores forældre – vi låner den af vores børn”. Det er det, Agenda 21 handler om.

”Tour de Future” startede i Skagen den 11. April og slutter i København den 16 maj. ”Afskaf sult. Omlæg til bæredygtig energi og forbrug. Bevar naturrigdommene”. Det er de enkle men svære budskaber, som ”Tour de Future” vil aflevere til statsministeren i København, og som skal drøftes på Rio+20 topmødet i juni.

Furesøvisionen
Agenda 21 arbejdet går fint i tråd med visionen for Furesø: Vi vil være en attraktiv, bæredygtig bosætningskommune, hvor vi værner om naturen, finder kreative løsninger og hvor alle har mulighed for at bidrage til udvikling af kommunen. Man kan komme med forslag til Furesøvisionen på www.furesoe.dk/vision og tilmelde sig et borgermøde om visionen på Flyvestation Værløse den 9. juni

Borgerne er med
Furesø er begunstiget af meget aktive borgere, der tager ansvar og bidrager til udvikling af kommunens miljø og natur: Lad mig nævne: Furesø Agenda 21 Forening, Bjørnebanden, De Invasive, Koklapperne, Græsserlauget, Miljørådet, Danmarks Naturfredningsforening og Naturgruppen, Bevaringsfonden Furesø, Furesø By og Land. Uden borgernes engagement var vi slet ikke nået så langt på miljøområdet i Furesø.

Natur
Furesø er undervejs med en grøn plan, der skal skabe sammenhængende naturområder, styrke den biologiske mangfoldighed og øge mulighederne for landskabsoplevelser. Målet er, at vi både kan benytte og beskytte vores dejlige naturområder i Furesø. Med i arbejdet hører bekæmpelse af invasive arter som bjørneklo og gyldenris

I Furesø er det en selvfølge, at pleje af grønne områder sker uden brug af pesticider.

Håndtering af regnvand er en stigende udfordring i kommunen. Her går vi nye vej som eksempel gennem regnvandsbassiner og åbning af vandløb med henblik på rekreativ anvendelse af vandet.

Klima
Furesø er en klimakommune. Vi har reduceret CO2 udledningen med 6,2 % i 2011 sammenlignet med 2010. Det er godt gået – og et stort plus både for miljøet og økonomien.

Vi har grebet det an på to måder: For det første har vi lavet tekniske løsninger: Isoleret bedre, tætnet døre og vinduer, skiftet varmesystemer og lysanlæg.

For det andet har vi engageret 67 miljø- og klimaambassadører, der sætter fokus på miljø og klima i bygningerne og bidrager til en større forståelse for vigtigheden af en bæredygtig udvikling, særligt blandt børn og unge.

Som et eksempel kan nævnes Lille Værløse Skole, hvor en computer tilsluttes fire skærme, der kan fungere som individuelle arbejdsstationer. Derved spares 70 % af elforbruget til ca. 100 af skolens computere.

Vedvarende energi
Kommunens første solcelleanlæg blev i 2011 opsat på Hareskov bibliotek, hvor det fungerer som demonstrationsanlæg.

I 2012 og 2013 har vi afsat 2,5 millioner til solceller. Investeringen er tjent hjem efter 10 år, hvorefter solcellerne leverer gratis strøm i 15-35 år.

Værløse Fjernevarme bliver tilsluttet Vestforbrændings affaldsvarme i løbet af indeværende år. Endelig undersøger vi mulighederne for geotermiske varme og vindmøller.

Erhverv og private
Furesø støtter en bæredygtig udvikling blandt borgerne og erhvervslivet. Vi har energirådgivning for alle på rådhuset første torsdag i måneden, og vi kommer ud i boligkvarterer med konkret rådgivning

Vi vil meget gerne fremme et samarbejde mellem energikonsulenter, håndværkere og finansieringsinstitutter, så vi for alvor kan få gang i energirenovering og vedvarende energianlæg hos private.

Vi har etableret et særligt virksomhedsrettet energisparernetværk: ”Kurveknækker Furesø Erhverv” og et netværk for virksomheder inden for byggebranchen, der arbejder med energirenoveringer ”Byggeri & Energi Furesø”.

Grøn Mobilitet
Furesø har vedtaget en strategi for grøn mobilitet med det formål at reducere trængslen og energiforbruget og øge trafiksikkerheden.

Det handler om god offentlig transport, bedre cykelstier, delebiler, elbiler m.m. Vi skal indrette vores kommune, så det er let at gå og cykle til bageren, skolen og kirken.

God tur
Netop fremme af cyklisme er et stort indsatsområde i Furesø, og derfor er vi særligt begejstrede for, at Tour de Future kommer cyklende gennem Furesø Kommune

Med disse ord vil jeg spænde cykelhjelmen på og ringe til afgang mod Helsingør om 2 min.

Fornem pris til Stengården

Elisabeth og Jens Otto Rasmussen driver nu på 15. år et økologisk landbrug på Stengåden i Bregnerød. Støt og roligt er bedriften  blevet udvidet. Nye afgrøder kommer hele tiden til. Det, der oprindeligt var en fritidsinteresse ved siden af arbejdet som kemiingeniører, er nu blevet til fuldtidsbeskæftigelse for de to ildsjæle og yderligere 4 ansatte. Furesø og omegn har fået et lokalt økologisk indkøbscenter, hvor borgerne valfarter til for at købe sunde fødevarer.  Samtidig er der mulighed for at opleve et bæredygtigt landbrug, hvor dyrene trives og jord og grundvand skånes for sprøjtemidler. Stengården er et levende eksempel på, at der er et marked for lokalt producerede bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. Det giver samtidig omsætning og arbejdspladser.

Men resultaterne kommer ikke ud af ingenting!  Elisabeth og Jens Otto har lagt et kæmpe pionerarbejde i at udvikle virksomheden. Mange sten har skullet ryddes af vejen – både dem på markerne og de, der vedrører gårdens og butikkens drift og forbrugernes vaner.

I dag står Elisabeth og Jens Ottos arbejde som et eksempel til efterfølgelse: Det kan lade sig gøre, hvis man har tålmodighed, masser af knofedt og ikke går på kompromis.

Det er baggrunden for, at fonden ”Gaia Trust”, ved Hildur og Ross Jackson i år har besluttet at give ”Gaia prisen” til Elisabeth og Jens Otto. Det skete i dag ved en lille højtidelighed, hvor jeg havde fornøjelsen af at overrække prisen. Ved prisoverrækkelsen afslørede Elisabeth og Jens Otto, hvad prisen på  25.000 kr. skal bruges til: Informationstavler på Stengården om det økologiske brug, så endnu flere får indsigt i, hvad der skal til for at skabe en lokal bæredygtig udvikling.

Tak for indsatsen til Elisabeth og Jens Otto og tak for mulighederne for at kunne uddele prisen til Hildur og Ross.

Læs mere om Stengården her

Læs mere om Gaia Trust her

 

Klimakommune Furesø

Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget sender nu en klimaplan i høring. Her tager Furesø Kommune fat om sit eget energiforbrug og foreslår samtidig en række initiativer, der involverer borgere, foreninger, erhvervsliv og forsyningsselskaber. Planen skal drøftes på et stort og anderledes borgermøde den 26. oktober.

Klimaplan 2010-2012 er Furesø Kommunes bud på, hvordan vi løfter vores del af klimaudfordringen, og hvordan alle borgere, interesseorganisationer og erhvervsliv kan involveres i indsatsen.

Indsatsområderne udspringer bl.a. af CO2-regnskaber, der viser, hvor skoen trykker. Der skal sættes ind på områder med stor effekt på klima- og energiforbruget, og hvor vi får mest valuta for pengene. Furesø Kommune lægger på denne måde ud med at feje for egen dør.

Energiforbruget i kommunens bygninger skal ned via energistyring, energisparetiltag og ændret adfærd blandt medarbejderne. Der skal også ses på vedvarende energi i kommunens bygninger og på energiforbruget til transport.

Men for at opnå en væsentlig miljømæssig gevinst, er det nødvendigt at brede klimaindsatsen ud, så den også omfatter borgere, foreninger, erhvervsliv og forsyningsselskaber. Her nævner klimaplanen indsatsområder som fx bygningsrenovering, energi og varmeforsyning, samt fremme af grøn mobilitet – dvs. miljøvenlige transportformer.

”Klimaopgaven er stor, og alle i samfundet må være med til at bidrage til løsningen. Furesø Kommune går foran med fx energirenoveringer af bygninger og ved at nedbringe energiforbruget til transporten. Det glæder mig meget, at Furesøs borgere og virksomheder gør en stor indsats, men hvis det skal batte noget med reduktion af CO2-udledningen og mere effektiv energianvendelse, skal vi have mange flere med. Vi går derfor nu for alvor i dialog med borgere, erhvervsliv og lokalsamfund,” siger Preben S. Pettersson, formand for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget i Furesø Kommune.

Læs mere om klimaplanen her

Lokale grønne iværksættere

Jeg havde forleden besøg af en Furesøborger, Karsten Bruun, der forsker i bæredygtige byer og miljøsamarbejde i Øresundsregionen. Karsten fortalte om ”Business Alliance for Local Living Economies” (BALLE), der handler om at udvikle lokalt baserede virksomheder med sociale og miljømæssige målsætninger.  Begrebet kommer fra USA, hvor man taler om, at en 4. sektor er ved at etablere sig, hvor hensyn til miljø og lokalsamfundet er lige så vigtige som hensynet til økonomisk fortjeneste.

Karstens pointe er, at vi i Furesø jo allerede har en række mindre virksomheder og foreninger, der arbejder lokalt med et socialt og miljømæssigt sigte: Spejdernes genbrugsmarked, økologiske landmænd, gårdbutikker, koklapperne, fårelauget, høstmarkedet på skolelandbruget, loppemarkedet i Farum Midtpunkt og på Bytorvet, håndværkere og arkitekter med speciale i energirenovering, Farum Delebil, Cykelbussen o.s.v., o.s.v.

Måske er der brug for at fremme samarbejdet og derigennem skabe nye udviklingsmuligheder for de forskellige aktører. Det kunne eksempelvis være ved at skabe en torveplads  ”Farmers marked”,  hvor lokale kan afsætte friske grøntsager, æg, kød osv. Lokale fødevareproducenter kunne levere friske råvarer til “Furesø-køkkenet” på lokale restauranter og institutioner. Lokale håndværkere kunne i samarbejde med lokale banker laver en samlet pakke, der gør det nemt og billigt for Furesøborgeren at lave energiforbedringer i boligen. Furesøborgere kunne måske gå sammen om lokalt produceret energi (sol og vind).

Det er spædende tanker og perspektiver, der dybest set handler om, at vi af hensyn til klimaet er nødt til at organisere vores samfund på en anden og mere bæredygtig måde. Men det handler også om at skabe netværk og styrke samarbejdet i kommunen. Vi har derfor besluttet at invitere lokale ildsjæle med erfaringer fra det ”lokale miljømarked” til en fælles snak om samarbejdsmuligheder og udviklingsperspektiver. Vi vil også spørge Miljørådet og Agenda 21 foreningen, om de vil arbejde med på idéen.

Det kan blive spændende – så meld tilbage, hvis du vil være med.

PS: Billedet er fra Stengårdens gårdbutik