Kategoriarkiv: Job og Erhverv

Der skal turbo på integrationen

Der skal turbo på integrationen
Virksomhederne skal i højere grad motiveres til at hjælpe med integrationen.

Det er spild af menneskelige og økonomiske ressourcer, at alt for mange indvandrere og flygtninge samt deres efterkommere ikke er en del af det danske arbejdsmarked.

Hvis de deltog på arbejdsmarkedet i samme grad som etniske danskere, var der 50.000 flere i arbejdsstyrken. Derfor skal integrationens styrkes, og i den indsats vil private virksomheder spille en vigtig rolle.

Det siger Furesøs borgmester Ole Bondo Christensen (S), der er formand for den task force, som regeringen har bedt om at se på, hvordan integrationen styrkes.

Tilbud om jobpraktik
Det burde være sådan, at indvandrere blev tilbudt jobpraktik i en privat virksomhed inden for et halvt år. Det vil være en godt at kombinere jobpraktik med danskundervisning, siger Ole Bondo Christensen til Ritzau.

Derfor er en af de 18 anbefalinger i den rapport, som arbejdsgruppen præsenterer for social- og integrationsminister Karen Hækkerup (S) fredag, at virksomhederne skal motiveres og forpligte sig mere til at tage indvandrere i jobpraktik.

Samtidig behøver integrationsperioden ikke være tre år, som den er i dag.

– En treårig integrationsperiode har resulteret i, at færre end 50 procent er kommet i beskæftigelse og dermed blevet selvforsørgende, og relativt få ender med at bestå dansk-prøven.

Forskellig fra kommune til kommune
Indsatsen fra kommune til kommune er meget forskellig, og derfor kan en treårig integrationsperiode ende med at blive en sovepude. Derfor skal der sættes mere fleksibelt og målrettet ind, siger Ole Bondo Christensen.

Der er cirka 600.000 indvandrere og flygtninge i Danmark, og i gennemsnit er 10 procent af borgerne i en kommune indvandrere.

Ud over at samfundet kan spare milliarder på at forsørge indvandrere og flygtninge, vil det også betyde et bedre selvværd og et liv med bedre indhold for indvandrerne, hvis de kan forsørge sig selv, mener arbejdsgruppen.

– Vi har set eksempler på, senest i Sverige, hvad det kan få af konsekvenser, når indvandrere føler sig isoleret og udenfor samfundet i stedet for at være aktive medborgere.

– Det er et stort menneskeligt spild, og det har potentiale til at tære på samfundets sammenhængskraft, hvis vi ikke lykkes bedre med integrationen, siger Ole Bondo Christensen.

Se taskforcens anbefalinger her

Nye virksomheder til Furesø

Vi skal skabe flere lokale arbejdspladser. Byrådet nedsatte for tre år siden et erhvervskontaktudvalg med repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Siden er sagsbehandlingstiderne faldet markant, dækningsafgiften er blevet sat ned og støtten til iværksættere blevet forbedret. Nu har vi i fællesskab taget det næste skridt – nemlig en kampagne for at tiltrække nye virksomheder. Da kampagnen blev skudt i gang i tirsdags var alle mand og kvinder af huse: Formændene for Furesø Industriforening og Erhvervsforening, Centerforeningerne for Farum Bytorv og Værløse Bymidte, lokale erhvervsmæglere, virksomheder og byrødder. Efter blot et par døgn har vi allerede fået flere henvendelser fra virksomheder, der er interesseret i at høre nærmere om mulighederne for at etablere sig i Furesø. Sammen skaber vi løsninger!

Hanne Metzsch, der er erhvervsmægler i Furesø glæder sig over kampagnen: “Vi er glade for, at kommunen går ind med et så markant initiativ. Vi er glade for at have kommunen som medspiller i forbindelse med at få solgt og udlejet de tomme erhvervsbygninger”, siger hun.

Solveig Bisgaard er næstformand i Erhvervskontaktudvalget. Hun understreger, at det er en fordel for hele Furesø at trække nye virksomheder til. “Vi skal skabe vækst og flere lokale arbejdspladser, det er godt for alle. Og fremmødet til kampagnestarten viser, at erhvervslivet står sammen og bakker kampagnen op”, siger Solveig Bisgaard der også er direktør i SIMI A/S.

Kampagnen følges de kommende måneder op af målrettet annoncering i aviser og digitale medier, så budskabet når ud til virksomhedsledere landet over.

Furesø på vej frem
Dansk Industri kortlægger hvert år det lokale erhvervsklima og i 2012 blev Furesø kåret som den kommune, der har Danmarks bedste infrastruktur. Samtidig er Furesø den kommune i landet, der i DI´s undersøgelse har oplevet den største fremgang, når det handler om information og dialog mellem virksomheder og kommunen. Hele 79 pladser er Furesø rykket frem i tabellen på denne kategori.

Fakta
12 fordele ved at drive virksomhed i Furesø
1: gode erhvervslokaler, 2: hurtig sagsbehandling, 3: erhvervsteamet giver let koordineret indgang til kommunen, 4: god service og rådgivning, 5: Danmarks bedste infrastruktur, 6: veldrevet kommune, 7: adgang til kompetent arbejdskraft, 8: erhvervsnetværk på tværs, 9: gode lokale indkøbsmuligheder, 10: natur lige ved døren, 11: masser af sport og kulturliv, 12: topfodbold og vinderkultur i FCNetværk.

Se Furesø fordelene her.

Flere grønne job i Furesø

Furesø Kommune vil give unge ledige meningsfulde opgaver at stå op til. Det handler om grønne job til gavn for mennesker og miljø i lokalområdet.

Furesø vil være en af de mest attraktive og grønne bosætningskommuner i hovedstadsregionen. Samtidig vil kommunen hjælpe ledige i gang med job og uddannelse med fornuft og fremtidsperspektiv. Alle have mulighed for at bidrage til fællesskabet. Der er mange opgaver at løse og samtidig ledige hænder, der gerne vil i gang. De to ting vil vi gerne kombinere.

Derfor er vi undervejs med et katalog af muligheder for ’grøn aktivering’”. De konkrete forslag skal give mening for kommunen og give de ledige et fodfæste på arbejdsmarkedet, kvalitet i hverdagen og perspektiv for fremtiden.

En række konkrete projekter er på tegnebrættet som for eksempel pleje af området omkring Søndersø, praktisk hjælp til Skolelandbruget, hjælp til spejdernes genbrug, bådudlejningen på Farum Sø samt opgaver i forbindelse med åbningen af Flyvestation Værløse.

Grøn aktivering

Målet er at skabe flere uddannelses- og jobmuligheder for unge ikkeforsikrede
ledige samt borgere med funktionsnedsættelse. Oplevelsen af
at blive værdsat gennem et meningsfuldt arbejde til gavn for
lokalsamfundet er afgørende. Grøn aktivering bliver til i et tværgående
samarbejde mellem kommunens forskellige forvaltninger og gennem
offentlige og private partnerskaber. Jobcenteret vurderer, at det vil dreje
sig om 60-90 ledige pr. måned, som kan komme i grøn aktivering.

Sådan FCN!

Hele Furesø ønsker tillykke

Solen skinner, smilene er brede, flagene blafrer og bageren bager
guldmedaljekager. Glæden er stor i hele Furesø. FCNs mesterskab er en
utrolig flot sejr for klubben, men det er hele kommunen, der vinder ved, at mesterskabet er i hus

Det som FCN har opnået, er helt igennem beundringsværdigt. Klubben har haft et ambitiøst mål og arbejdet stenhårdt mod det i årevis. Spillere, trænere og ledere har stået sammen – også når det var op ad bakke. Samtidig leverer klubben noget af det mest kreative og underholdende fodbold i ligaen. Den måde at arbejde på er et eksempel til efterfølgelse for hele Furesø.

Danmarksmesterskabet er et kæmpe skulderklap til klubben, og titlen betyder samtidig rigtigt meget for Furesø Kommune. Vi samler os som kommune om en fælles oplevelse samtidig med, at Furesø får positiv omtale i medierne. Vi vil gerne være kendt som en kreativ kommune i hovedstadsregionen, der kan levere overraskende resultater. FCNs sejr er med tilat understrege det billede.

Jeg var sammen med mange andre fra byrådet, i aftes på lægterne for at heppe på holdet og deltog i guldfesten til den lyse morgen.

Fredag den 25. maj er hele byen inviteret til mesterskabspandekager på Farum Park kl. 10.00 – hvor der er mulighed for at hilse på spillerne og få autografer.

Samtidig er der mulighed for at få en lille del af guldgræsbanen med hjem.

 

Ny gårdbutik på Rokkedyssegård

Det er forår og alting springer ud. På Rokkedyssegård i Kr. Værløse åbnede i dag en ny gårdbutik og gårdcafé i strålende forårssol. Her kan men hen over foråret og sommeren købe jordbær, nyopgravede kartofler, grønne ærter, hindbær, brombær, nyslynget honning og mange andre sommeroplevelser. Man kan også smage på delikatesser fra “Marmeladeriet”, som er Rokkedyssegårds egenproduktion af saft, is, marmelade og syltetøj. Tillykke til Lisbeth og Torben med den nye butik. Tillykke til Furesøborgerne med endnu et udflugtsmål i sommerhalvåret. Held og lykke med det hele.

Læs mere om Rokkedyssegård her

 

Fornem pris til Stengården

Elisabeth og Jens Otto Rasmussen driver nu på 15. år et økologisk landbrug på Stengåden i Bregnerød. Støt og roligt er bedriften  blevet udvidet. Nye afgrøder kommer hele tiden til. Det, der oprindeligt var en fritidsinteresse ved siden af arbejdet som kemiingeniører, er nu blevet til fuldtidsbeskæftigelse for de to ildsjæle og yderligere 4 ansatte. Furesø og omegn har fået et lokalt økologisk indkøbscenter, hvor borgerne valfarter til for at købe sunde fødevarer.  Samtidig er der mulighed for at opleve et bæredygtigt landbrug, hvor dyrene trives og jord og grundvand skånes for sprøjtemidler. Stengården er et levende eksempel på, at der er et marked for lokalt producerede bæredygtige fødevarer af høj kvalitet. Det giver samtidig omsætning og arbejdspladser.

Men resultaterne kommer ikke ud af ingenting!  Elisabeth og Jens Otto har lagt et kæmpe pionerarbejde i at udvikle virksomheden. Mange sten har skullet ryddes af vejen – både dem på markerne og de, der vedrører gårdens og butikkens drift og forbrugernes vaner.

I dag står Elisabeth og Jens Ottos arbejde som et eksempel til efterfølgelse: Det kan lade sig gøre, hvis man har tålmodighed, masser af knofedt og ikke går på kompromis.

Det er baggrunden for, at fonden ”Gaia Trust”, ved Hildur og Ross Jackson i år har besluttet at give ”Gaia prisen” til Elisabeth og Jens Otto. Det skete i dag ved en lille højtidelighed, hvor jeg havde fornøjelsen af at overrække prisen. Ved prisoverrækkelsen afslørede Elisabeth og Jens Otto, hvad prisen på  25.000 kr. skal bruges til: Informationstavler på Stengården om det økologiske brug, så endnu flere får indsigt i, hvad der skal til for at skabe en lokal bæredygtig udvikling.

Tak for indsatsen til Elisabeth og Jens Otto og tak for mulighederne for at kunne uddele prisen til Hildur og Ross.

Læs mere om Stengården her

Læs mere om Gaia Trust her

 

Farum i udvikling

Tegnestuen Vandkunsten har vundet konkurrencen om fremtidens forstad i Farum

Moderne fortolkning af kartoffelrækkerne
”Vinderprojektet ’Farum folder sig ud’ giver et rigtig godt bud på fremtidens forstad, hvor det er rart og spændende at bo og færdes. Vi har gennem vinderforslaget fået konkrete anbefalinger til fremtidens bystruktur, arkitektur og tæthed. Forslaget er et både visionært og realistisk billede af, hvordan Farum kan udvikle sig med bedre sammenhænge på tværs, en helhedsplan for Farum Midtby og et forslag til en udbygning af Bybækgrunden. Vi glæder os nu til at folde vinderforslaget ud i en efterfølgende debat.

Projektet beskrives blandt andet som en moderne fortolkning af de københavnske kartoffelrækker fra brokvartererne, hvor høj tæthed og fællesskab omkring gademiljøet og forhaverne går hånd i hånd.

Samlet set er det dommerkomiteens opfattelse, at forslaget er et visionært og realistisk bud på en fremtidig bebyggelsesform på Bybækgrunden med store kvaliteter i det nære miljø, der vil kunne appellere til mange forskellige beboere. Forslaget er pragmatisk og bærer generelt præg af en kærlighed til forstaden og en forståelse for de visioner, der var med til at skabe Farum Midtpunkt.

Baggrund
’Farum i udvikling’ blev skudt i gang den 24. juni 2011. Formålet er at få en helhedsplan for midtbyen med vægt på mere byliv og sammenhæng på tværs af byen, nye anvendelser af Bybækgrunden og en styrkelse af Farum Midtpunkt. Arkitektkonkurrencen er én af i alt seks konkurrencer i Realdanias initiativ ’Fremtidens Forstæder’.

Nytårskur for erhvervslivet den 11. Januar 2012

Velkommen

Hvor er det dejligt at se Jer alle – og så mange – her i Galaksen. Der er jo tale om en verdenspremiere, hvor vi for første gang – sammen med Furesø Erhvervsforening og Furesø Industriforening holder Nytårskur . Formålet er at se tilbage på 2011 og frem mod 2012 – men nok så meget at mødes, ønske hinanden godt nytår og udvikle kontakten mellem alle, der driver erhverv og arbejder for vækst og udvikling i Furesø. (Billede: Anette Nørtoft fra Acacia blomster – Væløse Bymidte)

Krise og vejen frem

Furesø er som resten af Danmark ramt af den økonomiske krise, men det skal blot få os til at være endnu mere fokuserede på at skabe vækst og udvikling.

Chefredaktør og meningsmager, Erik Rasmussen, skriver i den seneste udgave af Mandag Morgen fra i mandags (den 9. januar), at ”dybe kriser skal besvares med radikal innovation. Dermed kan samfundets store udfordringer blive afsættet til ny vækst og velstand”. Vejen ud af krisen går – siger han – gennem ”en åben dialog og samarbejde på tværs i samfundet”. ”Løsningerne må nødvendigvis findes gennem helt nye alliancer, der trækker på viden og kompetencer fra alle dele af samfundet – de private som det offentlige. Fællesnævneren er at udvikle samfundsmodeller, der ud fra alle betragtninger kan betegnes som bæredygtige (økonomisk, socialt og miljømæssigt)”.

Erik Rasmusen peger på tre områder, hvor Danmark må gå i front, nemlig

* en ambitiøs satsning på omstilling til en grøn økonomi, der kan gøres os til  frontløber på et boomende internationalt marked.

* nye partnerskaber mellem privat og offentlig sektor, der kan skabe mere velfærd for penge og give afsæt for ny industriel udvikling og eksport

* styrket videnproduktion og internationale innovationsnetværk, der kan ”motivere danskerne til et højere ambitionsniveau”.

Jeg er med på, at disse overordnede tanker om krisen og mulige veje ud af den kan forekomme meget abstrakte når man i det daglige slås med konkrete udfordringer med at drive virksomhed i dagens Danmark: Lav vækst, færre kunder, stigende udgifter, offentligt bureaukrati, snævre planrammer, tunghøre politikere!

Ikke desto mindre tror jeg det er vigtigt, at vi samtidig med at vi løser de helt konkrete dagligdags problemer også har de mere langsigtede udviklingsmål og for øje – også her i Furesø. Hvad er vores visioner – hvor vil vi hen?

 

Erhvervsudvikling i Furesø

Fra politisk hold ønsker vi et aktivt, velfungerende, innovativt erhvervsliv. Det er ikke bare noget jeg siger. Det er noget vi har besluttet!  – og det er noget vi arbejder med . hver dag. Et enigt Byråd står bag den erhvervspolitik, vi vedtog ved indgangen til 2011, og som blev udarbejdet i samarbejde med Industri-foreningen og Erhvervsforeningen.

Gode indkøbsmuligheder, let adgang til serviceydelser og mulighed for at finde arbejde lokalt er rigtig vigtige parametre for at tiltrække nye borgere. Et varieret lokalt erhvervsliv skaber udvikling og indtjening i kommunen.

Når jeg betoner varieret er det fordi, jeg er af den faste overbevisning, at Danmark og Furesø også fremover vil have produktionsvirksomheder, der forudsætter manuelle færdigheder.  Vi skal ikke alle være ”videnarbejdere” og tak for det. Vi har – også i en kommune som Furesø – brug for at fastholde arbejdsplader til de, der kan rubbe neglene og bruge hænderne, men som måske står af, hvis det hele bliver alt for bogligt.

Samspil mellem kommune og erhvervsliv

Vort erhvervsliv skal opleve kommunen som en god service- og samarbejdspartner, når det handler om etablering, drift og udvikling af virksomheden. Omvendt er det jo ikke kommunen, der skaber vækst og arbejdspladser. Det er virksomheder – men kan vi arbejde sammen om dette – bliver vi alle vindere.

Vi har ca. 2.000 meget forskellige virksomheder i kommunen. De rækker fra traditionel industriproduktion over let produktion, service og detailhandel til avancerede IT-virksomheder. Vi kan glæde os over 173 nyregistrerede  virksomheder i Furesø Kommune i 2011. Til alle jer – nye som gamle virksomheder  – vi er glade for at have jer her.

Status 2011

Genforhandling af Furesøaftalen med Indenrigsminister Bertel Haarder faldt på plads i de første måneder af 2011. En låneomlægning med et fald i de årlige finansieringsudgifter på 73 mio. kr. og et ekstra særtilskud på 250 mio. kr.  kan mærkes i kommunekassen. Samtidig har vi siden 2010 effektiviseret kommunens drift med 69 mio. kr. Særskatten i Farum kan afvikles med udgangen af 2013, og vi kan for alvor begynde at se fremad. Vi kan træde ud af offer-rollen! Det er også på høje tid.

Byrådet vedtog kommunens nye erhvervspolitik i marts måned. Og den 1. april 2011 fik vi ansat kommunens erhvervskonsulent.

Kommunens hjemmeside er ændret med speciel tanke på erhvervslivet. Blandt andet kan nævnes, at man nu:

  • kan hente hjælp til etablering, drift og udvikling af virksomheder
  • kan tilmelde sig nye inspirationsmøder og
  • kan melde sig som interesseret i at blive leverandør til kommunen

Der er endvidere åbnet mulighed for at synliggøre private erhvervslokaler, som er til salg eller leje.

Vi har i 2011 nedbragt byggesagsbehandlingstiden betragteligt, så nu ligger blandt de 10 bedste kommuner på landsplan.

I samarbejde med Erhvervsforeningen, Industriforeningen og Go’Energi har vi etableret et energisparenetværk, som allerede har fundet store muligheder for energibesparelser på lokale virksomheder. Det er godt – både for virksomhedernes økonomi og for klimaregnskabet.

Som borgmester er jeg stolt over, at vores Jobcenter hører til blandt de bedste jobcentre i Danmark, når det drejer sig om jobformidling, virksomhedskontakt m.v.. Vejen til en god udvikling for et ungt menneske går gennem et job eller en uddannelse. Vi har brug for et godt samarbejde vores lokale virksomheder, når vi skal løse nogle af de sociale udfordringer, vi står med. Jeg er meget taknemmelig for indsatsen og det samfundssind, I viser.

Jeg vil gerne sige medlemmerne af Erhvervskontaktudvalget tak for indsatsen med til at bygge bro mellem erhverv og kommune. Vi arbejder stadig med at finde den bedst mulige form for udvalgets arbejde. Men jeg er rigtig glad for, at dialogen er der, og at samarbejdet bliver stadig bedre. Vi trækker på samme hammel. Vi er enige om målene  -og næsten også om midlerne.

2012

 Furesø er ved at skifte image. Fra at være en kommune med en blakket fortid, en elendig økonomi, politisk kævl og ævl og meget ondt af os selv – er vi nu en kommune, der kan samarbejde. Vi har rettet ryggen og ser fremad. Det er lidt som en sommerfuglelarve, der har forpuppet sig og nu forsigtigt gør sig fri af fortiden. Det er tid at prøve vingerne af.

Jeg bliver da glad, når formanden for Væksthuset i Hovedstadsregionen, Henrik Rasmussen, offentligt peger på Furesø som et sted, hvor der sker en masse positivt i samarbejdet mellem kommune og erhvervsliv. Jeg bliver også glad, når bladet ”Incitament” fremhæver Furesø, som en kommune, der er kommet langt med effektiviseringer, ny organisering og nye ledelsesformer.

Og så er Furesø kendt som én af de 12 kommuner i Danmark, der har en Superligaklub. For andet år i træk blev FC Nordsjælland pokalmestre i 2011og overvintrer nu på 2. pladsen i Superligaen. Man kniber sig lige en gang i armen.

Vi er én ud af ca. 50 byer i hele verden, der har en WTA – tennisturnering. Vi gør os gældende på verdensniveau i en række andre sportsgrene og fik i efteråret en verdensmester i roning, nemlig Henrik Stephansen, der skal repræsentere Danmark ved OL til sommer.

Der er meget positivt at sige om Furesø, og det skal vi også bruge i arbejdet at gøre Furesø Kommune kendt som en attraktiv erhvervskommune.

Af vigtige opgaver på den erhvervspolitiske dagsorden i 2012 vil jeg kort nævne:

  • Ny lokalplan for Farum Erhvervsområde med henblik på at udvikle området og tiltrække nye virksomheder
  • Arkitektkonkurrencen ”Farum i udvikling”, der skal sikre en overordnet plan for udvikling af Bybækgrunden og den centrale del af Farum
  • Udvidelsen af Farum Bytorv, hvor forhandlingerne med tilbudsgiver forventes afsluttet meget snart. Projektet indebærer en udvidelse med ny detailhandel på ca. 8.000 m2, med ca. 100 nye arbejdspladser.
  • Ny detailhandelsbutik på Farum Kaserne
  • Lokalplaner for detailhandelsbutikker på Læssevej og i Hareskoven
  • Udvikling af Værløse Bymidte
  • Forhandlinger med Forsvarsministeriet om den fremtidige brug af Værløse Flyvestation. Allerede i dag er der erhverv og arbejdspladser på Flyvestationen, hvor mellem 50 – 150 dagligt arbejder med projekter inden for filmbranchen.

Vi vil i højere grad understøtte etablering af nye virksomheder gennem åben rådgivning for iværksættere og virksomheder, ”Velkomstpakke” til nye virksomheder og dialog med ejere af erhvervsbygninger om etablering af et eller flere ”Kontorfællesskaber” for mindre virksomheder

Afslutning

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til vore virksomheder, samarbejdspartnere og politikere for det vi lykkedes med i det forløbne år.

Lad os gøre 2012 til et år, hvor vi i et tæt og tillidsfuldt samarbejde slår sommerfuglevingerne endnu mere ud og flyver videre mod de erhvervspolitiske mål i Furesø.

Vi har alle forudsætningerne for at lykkes. Lad os gøre det.

Rigtig godt nytår!

(PS: Fotografier udlån af Furesø Avis)

 

Praktik i Furesø

Danmarks bedste Jobcenter
Furesø Jobcenter har fået meget ros på det seneste. Vi er gode til at opfylde målene fra Beskæftigelsesministeriet. Vi får ros for vores virksomhedscenter og virksomhedspraktik.
Sidste skud på stammen er en særlig ungeenhed, der på tværs af kommunens forvaltningsområder giver unge ledige et perspektiv for fremtiden i form af et job eller en uddannelse.

Faggruppemøde – Indsats og sygemeldte
Jeg startede praktikopholdet med et faggruppemøde, hvor 2 konkrete sager var på bordet. I begge tilfælde var der tale om voksne borgere med meget begrænset tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Diskussionen blandt sagsbehandlerne gik på balancen mellem sanktion og motivation, om vigtigheden af at afhjælpe barriere i forhold til arbejdsevnen og om behovet for en tværgående indsats, så indsatsen for at hjælpe borgerne ind på arbejdsmarkedet gik hånd i hånd med løsning af problemer med børn og andet i familierne.

Ungeenheden
Næste stop var den nyetablerede ungeenhed, hvor jeg deltog i en rundbordssnak med 10-12 unge – hver med sin historie, men alle opsatte på at komme videre med et job eller en uddannelse. Frustrationen var stor hos de, der var strandet midt i en udannelse på grund af manglen på praktikpladser. En unge pige i begyndelsen af 20érne havde aldrig fået bevis på folkeskolens afgangseksamen. Resultatet blev en aftale om en ny start på et Voksenuddannelsescenter (VUC), En ung mand, der afsonende en voldsdom via elektronisk fodlænke, var meget opmærksom på, at en fortsat kriminel løbebane ikke var en farbar karrierevej. I stedet ønskede han gennem HF-kurser at styrke mulighederne for at komme ind på drømmeuddannelsen.

Ydelse
Ydelseskontoret administrerer udbetalingen af kontakthjælp, fleksydelser, sygedagpenge og andre ydelser i et tæt samarbejde med jobcentret. Det er komplicerede regler med mange mulige administrative faldgruber. Medarbejderne i ydelseskontoret er på skift frontlinjemedarbejdere i borgerservice, hvor der specielt er travlt i forbindelse udbetalingsdagene.

Jobplan

Sidste praktikopgave var deltagele i en samtale med en nyledig. Den unge mand var blevet afskediget i forbindelse med en sygemelding. Nu ville han i gang igen. Han blev henvist til et 6-ugers jobsøgningsforløb hos en privat aktør. Både den unge mand og jobkonsulenten var optimister. Julehandlen står for døren og det giver en del jobåbninger, som den unge mand vil søge på.

Tak til Flemming, Stig, June, Mette, Karsten, Annie, Pia og alle I andre, der gav et rigtig godt indblik i det vigtige arbejde, vi udfører i jobcentret.

Lej robåd i Farum Sø

Nyt samarbejde sætter gamle både i søen

Nu er der igen mulighed for at nyde Farum Sø fra en robåd.  Efter flere års lukning er bådudlejningen åben igen gennem et samarbejde mellem Ungecenteret, Lystfiskerforeningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Genåbningen af bådudlejningen er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi med nytænkning kan finde løsninger, når vi hjælper hinanden på tværs i kommunen og samarbejder med frivillige.

Det var et innovationskursus i Furesø Kommune, der gav ideen til, at kommunens Kultur- og Idrætsafdeling og Ungehuset kunne arbejde sammen om at holde bådudlejningen åben i skolernes sommerferie. Bådudlejningen har ellers ligget stille i nogle år, fordi der ikke var økonomi til at drive den. Ungehuset, hvis formål er at hjælpe unge på vej, flytter ud og holder til ved bådene og står for udlejningen af dem. Farum Lystfiskerforening er også en vigtig del af samarbejdet, idet dens medlemmer vedligeholder både og broer.

Det er super godt, at vi nu kan tilbyde en fredfyldt rotur i vores smukke natur. Det er attraktivt for kommunens egne borgere og også i høj grad for turister.

Stor tak til de unge fra ungehuset for at gå positivt ind I samarbejdet og tage arbejdet med udlejningen. Og tak til Skov- og Naturstyrelsen for samarbejdet om brugen af søen.

Fakta

Bådudlejningen i Farum Sø er åben alle dage fra lørdag den 25. juni til søndag den 21. august, dog ikke på regnvejrsdage. Åbningstiden er alle dage kl. 14-18. Se priser og læs mere på furesoe.dk/baadudlejning.