Fortsat fremgang for Furesø

1374750_533914833362225_970502478_n-1

“Furesø har fået styr på økonomien. Budgetterne holder. Kommunen drives effektivt. Skatten sættes ned, og vi sparer op til fremtiden.”

ole_raadhus

“Vi skal fortsætte den gode udvikling i Furesø, og vi skal gøre det i et godt tillidsfuldt samarbejde. I Furesø skaber vi løsninger sammen.”

Åbning af kulturhus Stien

En sti skal benyttes – ellers gror den til. Sådan er det jo også med os mennesker. Denne afdeling af den gamle Bybækskole hed Stien. Alt for længe har den stået tom og ubenyttet hen.

Groet til var den – og tømt for liv. Men så fik vi en idé: Hvorfor ikke sætte lokalerne i stand med hjælp fra nogle af de ledige i kommunen. Stiens mange tomme kvadratmetre burde kunne benyttes af de mange foreninger og borgere, der mangler plads til al deres virketrang.

Vi tog for et års tid siden en snak med Zanne Jahn om idéen, og hun var straks fyr og flamme. Zanne fik låst sig ind på den lukkede skole, målte op, lagde planer og fik meget hurtigt engageret Lars Verdich i at bygge Stien op og om.

Siden er det gået slag i slag og i dag kan vi åbne og byde velkommen til foreninger og borgere i Furesø, der nu skal betræde Stien og skabe nyt liv.

I Furesø skaber vi løsninger sammen. Rigtig mange har bidraget til at Stien har kunnet åbne i dag. En særlig tak skal lyde til Zanne og Lars og til de, der har knoklet med det hårde manuelle arbejde med at vælte vægge, sætte nye op, spartle huller, male og udsmykke Stien. Hvor er det blevet flot!

Vi er i Furesø kendt for stærke fælleskaber og for at kunne bygge bro på tværs. I stien vil man fremover kunne høre rap, opera og rockmusik. Man vil kunne male og dyrke pilates, afholde møder og meget, meget mere. På den gamle fodboldbane uden for er der godt gang i folkehaverne.

Som Inger Christensen skrev i 1967 i digtet ”Det”: “Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok, og indbyggermassen så benet, at alt er gået i chok, Og hjertet er helt i skygge, og hjertet er næsten hørt op. Til nogen begynder at bygge, en by, der er blød som en krop”.

Mit håb er rigtig mange Furesøborgerne i fremtiden kan mødes ”på Stien”. Her er plads til oplevelser og stærke fællesskaber, som er den særlige styrke ved Furesø.

Blæst om Furesøpjece

Der er blæst om Furesøs nye informationspjece. Det er jeg glad for, for det er den bedste reklame, pjecen kan få! Vi har lavet en pjece , som vækker debat, og som kan være med til at promovere Furesø Kommune. Og heldigvis får jeg mange positive tilbagemeldinger på pjecen fra borgere, ejendomsmæglere, erhvervsfolk m.v., som synes kampagnen rammer plet.

Udfordringen er til at tage og føle på: Vi ligger i skarp konkurrence med andre kommuner i hovedstadsregionen om at tiltrække nye borgere. Furesøs omdømme har været blakket af fortiden. Derfor er det ekstra vigtigt at fortælle om fordelene ved at bo i Furesø.

Et enigt byråd har besluttet at sætte gang i en kampagne, der skal tiltrække nye borgere. Informationspjecen er en del af kampagnen. Pjecen handler ikke om valgkamp, politikere eller partier, men alene om hvor dejlig en kommune Furesø er, og at der er plads til, at flere kan slå sig ned her og leve et godt liv.

Venstre har sagt, at de synes pjecen er flot og sober, men at den først skal sendes ud efter valget. Det forstår jeg ikke. Vi kan jo ikke sætte kommunen i stå, fordi der er kommunalvalg om nogle måneder. Vi skal ikke spilde tiden, når ejendomsmæglere og andre siger, at der er brug for pjecen nu. Mit temperament er ikke at sidde med hænderne i skødet, stikke hovedet i busken og tro, at udfordringerne går væk af sig selv. Furesø har flyttet sig de seneste år, fordi vi har handlet, når der var brug for det. Det skal vi fortsætte med og meget gerne i fællesskab, så vi skaber løsninger sammen, som det hedder i Furesøvisionen.

Pjecen har kostet knapt 140.000 alt inkl. (tekst, billeder, opsætning, grafik, tryk, og husstandsomdeling).Det er altså ikke dyrt!

Læs pjecen her og bedøm selv, om det er politisk propaganda

Furesø investerer i Fremtiden

Flere penge til skoler, idrætsanlæg og nyt aktivitetscenter for voksne handicappede

Partierne i valggruppe ét (S, C, SF, DF og RV) er enige om at anvende ca. 85 mio. kr. over de næste 4 år til at forbedre de fysiske rammer på skolerne samt renovere kommunens idrætsanlæg og Satellitten. Herudover bliver der ekstra midler til folkeskolereformen, et nyt aktivitetscenter for voksne handicappede og et løft til Farum Hovedgade.

Der er enighed om hovedsigtet, men det sidste punktum er endnu ikke sat i budgetforhandlingerne. Vi afventer høringssvar fra borgerene til budgettet med frist den 23. september. Venstre vil også blive inviteret til endnu en forhandling for at afklare, om et samlet byråd kan tiltræde budgettet.

Med forslaget kan vi passe godt på værdierne i Furesø. Vi skal ikke skubbe en regning for dårlig vedligeholdelse foran os. Furesø får et tiltrængt ansigtsløft på en række områder, der er vigtige for fremtiden. Vi får mulighed for at renovere vores skoler og ekstra midler til at gennemføre folkeskolereformen. Vi kan skabe et endnu bedre aktivitetstilbud for voksne handicappede i en ny og større bygning på Kr. Værløsevej, og vi kan sætte ekstra midler af til den nødvendige renovering af Værløsehallerne samt andre idrætsanlæg i kommunen.

Det er alt sammen godt for Furesø!

Kulturdagen 2013

Det er blevet en god tradition, at Kulturelt Samråd indkalder foreningerne og Furesøborgerne til kulturmøde en smuk sensommerdag i september. Her kan vi alle gå rund og snuse til det rige kulturliv, der udfolder sig i Furesø, og møde nogle af de mange foreninger i kommunen.

I byrådets vision for Furesø siger vi, at vi skal være en kommune med stærke fælleskaber, hvor borgeren engagerer sig og tager ansvar, og hvor vi har et rigt og varieret kultur- og fritidsliv.

Furesø er den kommune i landet, hvor flest borgere er aktive i foreninger. Rigtig mange frivillige tager et stort slæb med at skabe liv, udvikling og sammenhæng i det daglige. Det er en stor fornøjelse at være borgmester med borgere af den kaliber.

Kultur er ikke blot flødeskummet på toppen af kransekagen. Kultur er olien i maskinen eller det kit, der binder os sammen.

Kultur åbner for kreativitet, nytænkning og fordybelse – og det uanset om man som amatør går til akvarelmaling, eller om man som tilskuer får en ny erkendelse, når man ser eller hører en professionel kunstner folde sig ud.

Kultur skaber et fælles sprog mellem os og er med til at bygge bro mellem mennesker.

Kultur skaber en fælles identitet. Furesø er kendt for vores stærke kulturudbud og mange aktive kunstnere. Det er vi stolte af. Det er en vigtig del af vores brand.

Fra politisk hold skal vi sætte rammerne, så kulturen kan udfolde sig på gode vilkår. Her er der de seneste 4 år sket en række nyskabelser med et nyt egnsteater, et immigrantmuseum, en årlig ungemusical og ældremusical. Sidste skud på stammen er en genåbning af dele af Bybækskolen i begyndelsen af oktober med en række nye værksteder – til gavn for de mange, der gerne vil male, lave keramik, teater og glaskunst.

I Furesø er vi så heldige at have en rigtig god dialog mellem kommune og foreninger. Kulturelt Samråd er en vigtig paraplyorganisation for foreningerne på kulturområdet. Stor tak til alle jer der er med til at holde dialogen åben og aktivitetsniveauet tårnhøjt.

Det swinger i Jonstrup

Skynd dig til Jonstrup Jazz Festival, der har et fantastisk flot program i år. Tak til de mange lokale, frivillige ildsjæle, der står for arrangementet.

I år er det 18. gang der indbydes til Jonstrup Jazz Festival. I weekenden kan der opleves et dejligt miks af jazz, svedig blues og medrivende jive. Fra helt nye kræfter som Sex City Stompers til Leonardo Pedersens Jazzkapel med mere end 50 års optræden på bagen. Fra den zimbabwiske sangfugl, Miariam Mandipia, til den lokale banjohelt Ole Sterndorff.

Jonstrup Jazz Festival er en kulturbegivenhed til glæde for såvel Furesøborgere som for hele regionen. Den adskiller sig for andre jazzfestivaler ved at satse bredt. Jonstrup Jazz Festival er stedet hvor der sker noget udfordrende for alle og ser det som en del af opgaven at bidrage med kulturoplevelser også for børnene.

Furesøs vision er at være en attraktiv, grøn bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Vi vil også være en kommune med et rigt kultur- og fritidsliv. Jonstrup Jazz festival er et levende eksempel på den vision. Tak til alle frivillige, der gør det muligt. Uden jer – ingen festival.

Jonstrup og hele Furesø er med rette stolte af, at festivalen har sat den lille by med den store kulturelle begivehed på Danmarkskortet.

Læs mere her

4 år med fremgang for Furesø

Det nuværende byråd, har fra dag ét lagt vægt på at få styr på økonomien. Hele 5 partier indgår i den nuværende konstituering, nemlig: Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF og Dansk Folkeparti.

Styr på økonomien
Vi tog straks ved byrådsperiodens begyndelse i 2010 fat på at forhandle nogle bedre økonomiske vilkår med daværende indenrigsminister Bertel Haarder. Kommunens kæmpe gæld på 3. mia. kr og løbende underskud på budgetterne udgjorde en alvorlig trussel. I marts 2011 kunnet et samlet byråd tiltræde en ny aftale med regeringen, der indebar væsentlig lavere renteudgifter, et ekstra statstilskud og en frigørelse fra de risikofyldte SWAP-aftaler. Samtidig tog vi fat på at effektivisere kommunens drift, så vi i dag driver kommunen 100 mio. kr. billigere end i 2009. Budgetterne holder, og vi har fået plads til både skattelettelser og udvikling.

Lavere skat
Fra 2014 er det slut med 2 forskellige skatteniveauer i Furesø Kommune. Særskatten i Farum forsvinder, og vi får en ensartet personskat lidt under det niveau, som Værløse havde i 2010. For en gennemsnitlig Farum familie vil det betyde, at skatteregningen årligt bliver ca. 14.000 kr. mindre. Furesø vil i 2014 have landets 15. laveste grundskyldspromille (ud af 98 kommuner).

Vision Furesø
I 2012 vedtog et enigt byråd en samlet vision for Furesø. Vi vil være en endnu mere attraktiv bosætningskommune med stærke fællesskaber, hvor borgerne engagerer sig og tager ansvar. Derfor prioriterer vi et godt samarbejde med frivillige, foreninger og lokalsamfund.

Rigt kultur- og idrætsudbud
Vi har sat en række nye initiativer i gang på idræts-, og kulturområdet som eksempelvis en årlig ungemusical, et ungekulturhus, et egnsteater, en ny idrætshal i Værløse og en ny kunstgræsbane i Farum Park.

Børn og unge skal udvikle sig optimalt
Vi er i fuld gang med at gøre vores gode folkeskoler endnu bedre og har sat penge af til at øge fagligheden, så børnene bliver godt rustet til fremtiden.

Sundt og aktivt liv – hele livet
Vi har et godt samarbejde med Ældrerådet om at udvikle vores ældrepleje, skabe flere ældreegnede boliger og bygge et nyt pleje- og genoptræningscenter i kommunen.

Flyvestation Værløse
Vi har åbnet adgangen for offentligheden til Flyvestation Værløse og forhandlet en ny aftale på plads med regeringen, så vi nu for alvor kan komme gang med udviklingen af området. Furesø får andel af et kommende overskud, og vi slipper for den økonomiske risiko ved at rydde op efter forureningen.

Natur og miljø
Vi har udarbejdet en grøn plan for at bevare og udvikle vores mange skønne naturområder. Vi investerer i vedvarende energi og har sparet hele 16 pct. på kommunens CO2 udledning i de seneste 3 år.

Vækst og beskæftigelse
Vi har etableret et Erhvervskontaktråd, hvor vi samarbejder med de lokale erhvervsdrivende om at sikre vækst og beskæftigelse i Furesø. Sagsbehandlingstiden for erhvervsager er sat markant ned, og samtidig har vi nedsat den dækningsafgift, som virksomhederne skal betale til kommunen.

God borgerdialog og effektiv service
Kommunen er til for borgerne. Vi har udarbejdet 6 ledetråde for den gode borgerdialog og arbejder målrettet for en effektiv og omsorgsfuld kommunal service. Vi er i gang med at samle rådhuset på én adresse med færre kvadratmetre. Det vil give en bedre, mere helhedsorienteret service og spare penge på driften.

Vi skaber løsninger sammen
Furesø er en dejlig kommune med rigtig gode muligheder for fællesskaber og et aktivt, trygt liv for borgere i alle aldre. Vi skal fortsætte den gode udvikling i Furesø, og vi skal gøre det i et godt tillidsfuldt samarbejde. ”I Furesø skaber vi løsninger sammen”.

Sommer og fremgang i Furesø

Furesø kommune er inde i en meget positiv udvikling. Vores ejendomsmæglere fortæller, at salget af boliger er kraftigt stigende. Flere og flere får øjnene op for, at Furesø er en kommune med styr på økonomien, et godt serviceniveau og faldende skatter. Vi har nogle af de bedste børneinstitutioner og folkeskoler i landet, og vi ligger midt i den grønne natur – omgivet af skove, søer og marker.

I dag drives kommunen effektivt, og det kan mærkes i budgetterne. Samtidig har vi gennem en genforhandling af Furesøaftalen fået omlagt vores lån og forøget vores statstilskud. Furesø har i dag en sund økonomi, som gør det muligt både at udvikle vores service over for borgerne og sætte skatten ned.

Furesø blev født med to forskellige skatteniveauer. Vi har lagt afgørende vægt på, at både personskat og grundskyld kunne blive ens på det laveste niveau. Vi er startet på den udvikling allerede i år, og i 2014 vil vi helt fjerne særskatten i Farum og dertil gennemføre en yderligere generel sænkning af personskatten på 0,1 procentpoint. Herefter forventes Furesø i 2014 at høre til blandt den laveste beskattede fjerdedel af landets kommuner, hvor vi før 2010 lå i den øverste del.

Vi ønsker en fortsat ansvarlig økonomisk udvikling af Furesø. Når der er styr på økonomien, bliver der plads til forbedringer. Vi har haft et godt og tillidsfuldt samarbejde om dette i denne byrådsperiode og håber, at samarbejdet kan fortsætte også efter næste valg.

God sommer til alle i Furesø!
Venlig hilsen
Ole Bondo Christensen (S), Borgmester
Susanne Mortensen (C), Viceborgmester